Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności21 kwietnia 202310:35

Starostwo odpowiada radnemu w sprawie dróg w gminie Rudnik

Starostwo odpowiada radnemu w sprawie dróg w gminie Rudnik - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Radny powiatowy PiS nie krył żalu do starosty, że w tej kadencji nic się nie dzieje wokół drogi Brzeźnica-Ligota Książęca. - To porażka zarządu, katastrofa - podsumował, składając obszerną interpelację.

Radny miał też pretensje do starosty, że ten nie traktuje go jako partnera do rozmów, a na dodatek różnicuje radnych politycznie. Zarzucił Grzegorzowi Swobodzie, że koloryzuje powiat, a kolorowo - jak dodał - nie jest, przytaczając dowcip o Jasiu, który z chwali się piątką z wf-u, ale pomija dwie "lufy" z innych przedmiotów. Pisaliśmy o tym obszernie w tekście pt. Gmina Rudnik skarży się na drogi. Radny Mikołajczyk interpeluje

Władze powiatu odpowiedziały na interpelację radnego. Tekst poniżej (dokument pdf).

Dotyczy: interpelacji i wystąpienia na sesji w dniu 28 marca 2023 r. w zakresie remontu dróg powiatowych w Gminie Rudnik,

Odpowiadając zarówno na Pana wystąpienie podczas sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2023 r., jak i złożoną interpelację w zakresie remontu dróg powiatowych w Gminie Rudnik, w zastępstwie Starosty Raciborskiego wyjaśniam, co następuje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z definicją zawartą w art. 21 ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Natomiast Pana wypowiedź w trakcie sesji skierowana była wyłącznie na słowny atak i krytykę osoby Starosty, Zarządu Powiatu Raciborskiego, ale również ze względu na omawiany temat inwestycji drogowych - Wójta Gminy i Rady Gminy Rudnik. Niestety, ze względu na swoją nieobecność na sesji Starosta nie miał możliwości niezwłocznie osobiście sprostować Pana wypowiedzi i skutecznie przekazać opinii publicznej prawidłowe informacje.

W niniejszej odpowiedzi zostaną zatem przytoczone fakty potwierdzające, że Pana wypowiedź nie miała nic wspólnego z prawdziwą troską, a miała wyłącznie charakter przedwyborczej czy medialnej autopromocji. Od początku kadencji, od 2018 roku do przedostatniej sesji nigdy nie złożył Pan jakiegokolwiek wniosku czy propozycji o wpisanie do budżetu powiatu jakiejkolwiek inwestycji z terenu Gminy Rudnik, mimo, że został Pan poinformowany o tym na etapie tworzenia budżetu.

Należy zadać pytanie, jak to jest, że na poprzedniej sesji w dniu 28 lutego 2023 r. podczas szczegółowego omawiania przez Starostę inwestycji drogowych w poszczególnych gminach stwierdził Pan „Panie Starosto (...) jestem naprawdę pod wrażeniem, dużo się tego nazbierało, bo praktycznie w każdej z gmin" (czas wypowiedzi 1:55 i dalej), a na kolejnej w dniu 28 marca 2023 r. atakuje Pan, mówiąc „katastrofa i porażka zarządu i starosty" (czas wypowiedzi 1:54 i dalej).

Z całą stanowczością należy wyjaśnić, że podczas sesji w dniu 28 lutego 2023 r. Starosta Raciborski, podsumowując inwestycje drogowe Powiatu Raciborskiego w poszczególnych gminach użył słów: "dzisiaj dla mnie partnerem jest Pan Wójt i Rada Gminy'' (czas wypowiedzi 1:59:40 i dalej) oraz „powiedziałem, że dla mnie partnerem w rozmowach o drogach jest Pan Wójt, który decyduje, co przedstawia Radzie Gminy" (czas wypowiedzi 02:03:44 i dalej). Ze strony Starosty Raciborskiego podczas wymiany zdań o inwestycjach drogowych nie padło stwierdzenie, jakoby radny powiatowy nie jest partnerem do rozmów. Słowa, które próbuje Pan przypisać Staroście padły na sesji, ale osobą, która je wypowiedziała jest Pan Radny Tomasz Kusy, jak Pan mówi, radny Rady Powiatu Raciborskiego nie jest dla Pana partnerem, tylko jest Wójt partnerem" (czas wypowiedzi 02:02:47 i dalej).

W sprawach inwestycji drogowych wszystkie najważniejsze sprawy Starosta Raciborski zawsze omawia z włodarzami poszczególnych gmin pod katem możliwości pozyskania środków zewnętrznych, gdyż to oni przedstawiają je później swoim radom, a przede wszystkim przekazują środki na współfinansowanie remontów dróg powiatowych przez gminy. Zarówno Starosta, jak i cały Zarząd Powiatu Raciborskiego stosuje zasadę zrównoważonego rozwoju i prowadzi inwestycje we wszystkich gminach. I to dotyczy wszystkich jednostek samorządu, a także wszystkich radnych, bez względu na przynależność polityczną. Sugerowanie, że Starosta Raciborski kładzie nacisk na podziały polityczne, jest wynikiem nieporozumienia lub po prostu złej woli.

Oprócz szeregu inwestycji realizowanych przez Powiat Raciborski mających znaczący wpływ na Gminę Rudnik, w szczególności modernizacji infrastruktury szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, zadań inwestycyjnych w Szpitalu Rejonowym, realizacji publicznego transportu zbiorowego i prowadzenia PKS Sp. z o.o., zrealizowaliśmy również rekordową ilość modernizacji dróg - ponad 100 km, prowadząc od początku tej kadencji politykę pozyskiwania środków zewnętrznych. Wartość samych zadań drogowych omawianych przez Starostę na sesji w lutym 2023 r. to ponad 93 mln.

Panie Radny, w tym miejscu zostaną wymienione tylko inwestycje zrealizowane od początku kadencji w Gminie Rudnik, gdyż wymienianie wszystkich z całego powiatu zajęłoby kilkanaście stron:

1) modernizacja elementów drogi w ulicy Mickiewicza w Rudniku,
2) przebudowa drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie,
3) przebudowa odcinka drogi w Czerwięcicach,
4) przebudowa odcinków drogi w Gamowie,
5) modernizacja drogi w Dolędzinie,
6) remont odcinka drogi w Sławikowie,
7) modernizacja drogi od DK 45 do Czerwięcic,
8) remont przepustu w miejscowości Gacki,
9) modernizacja elementów drogi w ulicy Mickiewicza w Rudniku,
10) przywrócenie drożności rowów w Ligocie Książęcej,
11) remont DW 421 od granicy województwa w kierunku Sławikowa,
12) przebudowa elementów pasa drogowego w Strzybniku (platforma przystankowa, ciąg pieszy,
13) remont nawierzchni odcinka drogi Pawłów - Modzurów,
14) utwardzenie pobocza Grzegorzowice - Sławików,
15) odtworzenie rowów w miejscowości Ponięcice,
16) odmulenie, oczyszczenie rowów w Gamowie,
17) oczyszczenie rowu w miejscowości Sławików,
18) ścinka poboczy na odcinku Rudnik-Strzybnik,
19) odtworzenie rowu na odcinku Modzurów - Strzybniczek

Poniżej przedstawiam również informacje dotyczące planów inwestycji w Gminie Rudnik na 2023 r., które zostały przedstawione przez Starostę radnym na sesji w dniu 28 lutego 2023 r.:

1) remont odcinka drogi ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach,
2) modernizacja odcinka drogi w Strzybniku,
3) modernizacja odcinka drogi Strzybnik-Rudnik,
4) modernizacja odcinków drogi od ronda DK 45 do skrzyżowania z DP w Rudniku,
5) modernizacja odcinka drogi od DK 45 do skrzyżowania z ulicą Szkolną w Ponięcicach.

Jak pokazują powyższe zestawienia, może Pan wywnioskować, że w Powiecie Raciborskim w obecnej kadencji zrealizowaliśmy naprawdę dużo, pozyskując rekordowe zewnętrzne środki finansowe z wielu różnych źródeł, co również przełożyło się na wielokrotne docenienie działań Starosty i Zarządu przez zewnętrznych ekspertów i instytucje na arenie nie tylko województwa, ale i kraju, czego efektem jest uzyskanie przez Powiat Raciborski dwukrotnie 1. miejsca w kraju oraz tytułu lidera wśród powiatów.

W związku z Pana sugestią, aby aplikować o kolejne środki z Polskiego Ładu, informuję, że Powiat prowadząc racjonalną politykę finansową zamierza w pierwszej kolejności aplikować o środki na finansowanie odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowe zadania termomodernizacyjne (w szczególności na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień"), co w przyszłości pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które przełożą się na kolejne możliwości realizacji nowych inwestycji drogowych.

Jako radny ma Pan oczywiście prawo do oceny pracy Starosty i Zarządu, ale należy to czynić kompetentnie mając po prostu potwierdzenie w faktach. I na tym polu będą nas także oceniać mieszkańcy. Parafrazując jednak Pana wypowiedź o szkolnej skali ocen: "mały Jaś wracający ze szkoły chwali się piątką z wf, a zataja dwie lufy z innego przedmiotu", podkreślam, że to niezależni eksperci przyznali obecnemu Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą najwyższą notę. W tym kontekście Pana stwierdzenie „katastrofa i porażka zarządu i starosty" jest nie tylko krzywdzące i niesprawiedliwe, ale również jest tezą bez uzasadnienia w faktach, którą można jedynie wytłumaczyć emocjami i niezrozumieniem intencji wypowiedzi Starosty.

Należy mieć więc zaufanie, że we wspólnej pracy samorządowej skupimy się na sprawach istotnych, a więc na rzetelnej pracy na rzecz poprawy warunków życia naszych mieszkańców, a nie na publicznym udawadnianiu sobie racji, analizowaniu pojedynczych słów wypowiedzi czy przypisywaniu złej woli.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności5 czerwca 202310:05

Raport 998. Próba podpalenia domu przy Mariańskiej. Zgon w Pietrowicach Wielkich

Raport 998. Próba podpalenia domu przy Mariańskiej. Zgon w Pietrowicach Wielkich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W okresie od piątku do poniedziałkowego poranka strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP odnotowali dwanaście interwencji. Działania prowadzono w Budziskach, Pietrowicach Wielkich, Łubowicach i Raciborzu. Sprawdź szczegóły.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności6 czerwca 202311:16

40 tys. złotych strat w pożarze w Kuźni Raciborskiej [FOTO]

40 tys. złotych strat w pożarze w Kuźni Raciborskiej [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Kuźnia Raciborska:

Informację o zdarzeniu Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało dziś, 6 czerwca, krótko po godzinie 9. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do pożaru w kuźniańskiej fabryce obrabiarek.

red., fot. FB/OSP Siedliska
Reklama
Aktualności7 czerwca 202309:28

Kolejne odwołania w grupie Rafako

Kolejne odwołania w grupie Rafako - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
red., fot. Tauron
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności6 czerwca 202311:21

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną zderzenia w Syryni [FOTO]

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną zderzenia w Syryni [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w powiecie wodzisławskim znów dało o sobie znać. Mowa o skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej z Bukowską (DW 936) w Syryni niedaleko Raciborza. Wczoraj, 05.06., po godzinie 21 doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

red., fot. FB/OSP Syrynia, Wodzisław Śląski i okolice-Informacje drogowe 24H
Reklama
Reklama
Aktualności5 czerwca 202311:54

Dziesiątka i przyjaciele na raciborskim zamku [FOTO i WIDEO]

Dziesiątka i przyjaciele na raciborskim zamku [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

"Przyszłość jest w naszych rękach. Chwyćmy ster!" - pod tym hasłem Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu zorganizował już po raz drugi ciekawe wydarzenie.

red.
Reklama
Aktualności7 czerwca 202312:01

Basen pod Oborą rusza już 8 czerwca

Basen pod Oborą rusza już 8 czerwca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Sport5 czerwca 202318:09

Osiem medali Łamatorów w Bytomiu

Osiem medali Łamatorów w Bytomiu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Łamator/T. Jabłonka
Aktualności6 czerwca 202317:41

Wernisaż Bogumiły Nieżychowskiej w bibliotece

Wernisaż Bogumiły Nieżychowskiej w bibliotece - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Aktualności6 czerwca 202309:57

Dzień Wdzięczności w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach

Dzień Wdzięczności w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany/M. Jędorowicz
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 26.05.2023
26 maja 202309:55

Nasz Racibórz 26.05.2023

Nasz Racibórz 19.05.2023
19 maja 202307:46

Nasz Racibórz 19.05.2023

Nasz Racibórz 12.05.2023
11 maja 202319:06

Nasz Racibórz 12.05.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.