Reklama

Najnowsze wiadomości

Biznes1 marca 202307:59

Rafako ma ugodę z Gaz-Systemem. Mediacje z Tauronem dalej trwają

Rafako ma ugodę z Gaz-Systemem. Mediacje z Tauronem dalej trwają - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Spółka z Łąkowej poinformowała wczoraj, 28.02., o porozumieniu z Gaz-Systemem i kontynuowaniu mediacji z Tauronem.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. Obecnie trwają mediacje przy udziale Prokuratorii Generalnej. 7 lutego strony poinformowały o zawarciu wstępnego porozumienia, zapowiadając zawarcie ugody w terminie do 8 marca. Zakładano przy tym, iż uzgodnienie ostatecznych warunków ugody może nastąpić do 28 lutego.

Rafako i Gaz-System w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP zawarły ugodę dot. budowy gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty i projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle - przekazało Rafako. W ramach ugody strony m.in. zrzekają się wszelkich roszczeń wobec siebie - dodano.

Pełna treść komunikatów

1. Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”), pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) porozumienia („Porozumienie”), w nawiązaniu do zawartego w Porozumieniu zobowiązania Wykonawcy i TAURON Wytwarzanie do prowadzenia negocjacji i mediacji celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do dnia 28 lutego 2023 roku, o którym poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, podaje do wiadomości publicznej, że: 1. w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie; 2. Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody.

2. Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („GAZ-SYSTEM”) ugody („Ugoda”) dotyczącej: 1. zawartej pomiędzy RAFAKO jako wykonawcą i GAZ-SYSTEM jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Goleniów-Płoty („Umowa Goleniów-Płoty”); i 2. zawartej pomiędzy konsorcjum w składzie RAFAKO i PBG OIL AND GAS sp. z o.o. (która połączyła się z PBG w trybie art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych) jako wykonawcą oraz GAZ-SYSTEM jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle („Umowa Kędzierzyn”).

Istotne postanowienia Ugody dotyczą: 1. uzgodnienia, że realizacja Umowy Goleniów-Płoty zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku; 2. uzgodnienia, że realizacja Umowy Kędzierzyn zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku; 3. potwierdzenia, że wykonawca z Umowy Goleniów-Płoty i wykonawca z Umowy Kędzierzyn, był uprawniony do otrzymania dotychczas zapłaconego przez GAZSYSTEM wynagrodzenia z tych umów; 4. potwierdzenia, że GAZ-SYSTEM była uprawniona do otrzymania i zaliczenia na poczet swoich wierzytelności: (i) kwoty 15.222.720,75 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 75/100) otrzymanej od Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie („Hestia”) tytułem wypłaty z Gwarancji należytego wykonania umowy numer 280000147245, (ii) kwoty 2.755.069,19 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i 19/100) otrzymanej od Hestia tytułem wypłaty z Gwarancji zwrotu zaliczki numer 280000169992, (iii) kwoty 20.750.100,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100) otrzymanej od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) tytułem wypłaty z Gwarancji bankowej numer 02141KPB19 oraz kwoty 20.750.100,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100) otrzymanej od mBank tytułem wypłaty z Gwarancji bankowej numer 02283KAP19; 5. uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z Umowy Goleniów-Płoty w kwocie 30.543.771,78 zł (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 78/100) netto tj. 37.568.839,29 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 29/100) brutto; 2 | Strona 6. uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z Umowy Kędzierzyn w kwocie 63.815.257,80 zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 80/100) netto tj. 78.492.767,09 zł (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 09/100) brutto; 7. uzgodnienia, że na poczet kwoty łącznej wynagrodzenia z punktu 5. i 6. powyżej, GAZSYSTEM, z uwzględnieniem dotychczasowych rozliczeń Umowy Goleniów-Płoty i Umowy Kędzierzyn i ustępstw/uzgodnień poczynionych w Ugodzie, dokona na rzecz Emitenta płatności kwoty 21.702.576,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100), która to płatność będzie równoznaczna z zaspokojeniem przez GAZ-SYSTEM wszystkich należności Emitenta i PBG z w/w umów i inwestycji realizowanych na podstawie w/w umów; 8. zrzeczenia się przez strony Ugody wobec siebie, wszelkich roszczeń związanych z Umową Goleniów-Płoty i Umową Kędzierzyn oraz inwestycjami realizowanymi na podstawie tych umów, z wyjątkiem roszczeń wskazanych w Ugodzie, które nie wpływają istotnie na prawa i obowiązki Stron Ugody.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kanapkę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności24 marca 202308:09

ALDI w miejsce Biedronki. Znana jest data otwarcia

ALDI w miejsce Biedronki. Znana jest data otwarcia - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., źródło: investmap.pl, Aldi
Reklama
Aktualności24 marca 202308:48

Znęcał się nad niepełnosprawną żoną. Areszt dla mieszkańca Kuźni Raciborskiej

Znęcał się nad niepełnosprawną żoną. Areszt dla mieszkańca Kuźni Raciborskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 64-letni mężczyzna, podejrzewany o znęcanie się nad swoją żoną. Sprawca został zatrzymany przez kuźniańskich policjantów po interwencji domowej. Za przestępstwo te grozi mu teraz do 8 lat więzienia.

KPP
Reklama
Reklama
Strony Partnerskie23 marca 202316:59

Nowy etap w życiu raciborskiej uczelni. Uroczyste obrady senatu ANS

Nowy etap w życiu raciborskiej uczelni. Uroczyste obrady senatu ANS - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

To wyjątkowa chwila w życiu społeczności akademickiej. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, 23 marca 2023 r., w obecności przedstawicieli Rady Uczelni oraz zaproszonych gości – członków społeczności akademickiej, przyjęto dokumenty, które dopełniają zmianę nazwy z PWSZ na Akademię Nauk Stosowanych. Uczelnia ma za sobą 20 lat funkcjonowania jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowa nazwa powoli przebija się do świadomości.

ANS, red.
Reklama
Aktualności23 marca 202316:17

Duże zainteresowanie raciborskim konkursem na projekt nowego Rynku

Duże zainteresowanie raciborskim konkursem na projekt nowego Rynku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
(um), fot. Mosquidron - foto i video z lotu komara
Reklama
Reklama
Aktualności24 marca 202307:16

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/Kaśka Sochacka - Latający Kowal
Reklama
Aktualności23 marca 202322:50

Nie lękajcie się! Marsz papieski w Raciborzu

Nie lękajcie się! Marsz papieski w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. w galerii Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności24 marca 202315:26

E-ZLA na profil każdego płatnika po 24.03

E-ZLA na profil każdego płatnika po 24.03 - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Aktualności23 marca 202321:02

Spektakl w RCK odwołany

Spektakl w RCK odwołany - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Grzegorz Wawoczny
Reklama
Kultura i edukacja23 marca 202315:36

Dzień Wody w raciborskiej bibliotece

Dzień Wody w raciborskiej bibliotece - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 24.03.2023
23 marca 202320:30

Nasz Racibórz 24.03.2023

Nasz Racibórz 17.03.2023
16 marca 202320:30

Nasz Racibórz 17.03.2023

Nasz Racibórz 10.03.2023
10 marca 202308:25

Nasz Racibórz 10.03.2023

Nasz Racibórz 03.03.2023
10 marca 202308:24

Nasz Racibórz 03.03.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.