Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności12 kwietnia 202214:15

Zarząd Nowoczesnej kieruje sprawę do prokuratury. Żychski zapewnia, że nie będzie zwalniał pracowników

Zarząd Nowoczesnej kieruje sprawę do prokuratury. Żychski zapewnia, że nie będzie zwalniał pracowników - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Im bliżej wyborów do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna, tym bardziej rośnie temperatura toczącego się sporu. Po jednej stronie zarząd, po drugiej wspierany przez prezydenta Dariusza Polowego naczelnik miejskiej oświaty Krzysztof Żychski oraz grupa jego kandydatów.

Przypomnijmy, 19, 20 i 21 kwietnia, w trzech turach w salce konferencyjnej przy ul. Wileńskiej, odbędzie się walne zgromadzenie członków raciborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Wybierze nową radę nadzorczą, a ta zarząd i prezesa. W fotelu zajmowanym teraz przez Tadeusza Wojnara chce zasiąść Krzysztof Żychski.

Obecny naczelnik miejskiej oświaty ma poparcie prezydenta Dariusza Polowego. Prezydent nazwał go superbohaterem. Niedawno, podczas otwarcia żłobka przy Bielskiej, wręczył mu nawet czerwoną pelerynkę postaci z komiksów. W przeciwieństwie do innych magistrackich naczelników, Krzysztof Żychski nadal zajmuje się działalnością gospodarczą. Przy Morawskiej na Ostrogu prowadzi firmę krawiecką Krymar. Nie podpisuje decyzji administracyjnych. W biuletynie informacji publicznej nie ma więc jego oświadczeń majątkowych. W wyborach 2018 r. stał u boku Dariusza Polowego.

Żychski i jego kandydaci do rady nadzorczej promują się na stronie internetowej Nowoczesna Społeczność Mieszkańców w Raciborzu. Kilku z nich startowało w 2018 r. do Rady Miasta z listy KWW Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki. Grupa skierowała do mieszkańców gazetkę. Deklarują m.in. obniżkę czynszów, pensji prezesa, godne wynagrodzenie dla pracowników Nowoczesnej, spółdzielczy budżet obywatelski, jawny rejestr umów i faktur, najlepsze ceny usług w przetargach.

To właśnie te treści znalazły się w datowanym na 11 kwietnia piśmie Nowoczesnej do Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA WRAZ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Działając w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna" w Raciborzu niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa oraz na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. wnoszę o:

1. wszczęcie postępowania w sprawie bezprawnego znieważenia i zniesławienia Pokrzywdzonych, podszywania się pod podmiot jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raciborzu poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych wprowadzających w błąd członków spółdzielni oraz oznaczenie materiałów logiem kojarzonym ze spółdzielnią, które wprowadza spółdzielców w błąd co do ich tożsamości i pochodzenia, przez używanie ,Firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu" używanego przez Spółdzielnię, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa/inicjatywy przez Krzysztofa Żychskiego (Żychski) oraz kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni w tym poprzez nieuprawnione publiczne udostępnianie i dystrybucję materiałów wśród członków spółdzielni w bliżej nieoznaczonym czasie -
• "Dlaczego Zarząd Spółdzielni kłamie"
• "Apel do członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna"; "Drożyzna pustoszy nasze portfele"
- które to treści godzą w cześć i wizerunek pokrzywdzonych, a także wskazują na działania niezgodne z prawdą oraz poniżające Tadeusza Wojnara w opinii publicznej i narażające go na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez niego stanowiska, czym wyczerpano znamiona art. 212 § 2 kk, w zw. z art. 216 § 2 kk, art. 5 z zw. z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 286 kk, art. 190a § 2 k.k, art. 24 kc, art. 433 k.c. w zw. z art. art. 4310 k.c., art. 43 k.c. w zw. z art. 23 k.c.

2 dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów:
a. dokument „Dlaczego Spółdzielnia Kłamie";
b. materiały informacyjne Nowoczesna społeczność mieszkańców w Raciborzu;

3. Przesłuchanie na wyżej wymienione okoliczności:

a. Krzysztofa Żychskiego,
i kandydatów do rady nadzorczej „SM Nowoczesna" zaproponowanych i wskazanych przez niego w udostępnianych materiałach (str. 4 broszury)
1. Dariusz Biel, Jadwiga Buchta, Leszek Dudzik, Róża Koszyk­Ziółkowska, Klaudia Brzezowska, Katarzyna Chłosta, Jarosław Karkocha, Danuta Kowalska, Jarosław Król, Edyta Mendelska, Krzysztof Ostapowicz, Henryk Rozmuz, Piotr Smudziński, Lucyna Synowska, Mirosław Marcinków, Justyna Mostek, Roman Rajda, Danuta Rzehak, Teresa Susła, Tomasz Trzop

na okoliczność prowadzenia wspólnie i w porozumieniu kampanii dezinformacyjnej wśród członków spółdzielni z wykorzystaniem logotypu wprowadzającego w błąd oraz jakoby materiały dystrybułowane były przez organy Spółdzielni celem osiągnięcia korzyści w postaci wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz znieważenia obecnie funkcjonujących organów.

Informuję, iż dysponuję adresami zamieszkania kandydatów do RN wskazanych w pkt. 3 w związku ze złożonymi przez nich deklaracjami - tym samym wnoszę o zobowiązanie do ich udostepnienia.

Jako pokrzywdzonych pismo wskazuje prezesa Wojnara oraz spółdzielnię. Podpisali się prezes oraz członkowie zarządu Teresa Ziółko i Rafał Jasiński. Oni też podpisali pismo do mieszkańców:

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Spółdzielni - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna" zamieszcza poniższe oświadczenie: W 2022 r. w obrębie nieruchomości objętych działalnością Zarządczą Spółdzielni odnotowano działalność sprzeczną z polskim porządkiem prawnym wypełniającą znamiona art. 5 w zw. z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 190a § 2 k.k., art. 212 § 2 kk, w zw. z art. 216 § 2 kk i następnymi. Wypełniając społeczny obowiązek denuncjacji określony w art. 304 § 1 k.p.k. oraz mając na uwadze właściwe i transparentne zajmowanie się przez Zarząd sprawami Spółdzielni informujemy, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury właściwej miejscowo dla siedziby Spółdzielni wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego w związku z naruszeniami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Informujemy, że wszystkie osoby potencjalnie odpowiedzialne za dystrybucję, druk, rozpowszechnianie oraz sprawstwo zostały objęte wnioskowanym postępowaniem. Spółdzielnia funkcjonuje w normalnym trybie. Złożone zawiadomienie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na jej bieżącą działalność i w żaden sposób nie wpływa na aktualnie realizowaną działalność statutową ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin. Podkreślenia wymaga, iż nieprawidłowości i nadużycia, które stały się przyczyną złożenia przez Spółdzielnię ww. zawiadomienia miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółdzielnia nie będzie komentowała doniesień medialnych ani działań organów ścigania związanych z prowadzonym postępowaniem.

Grupa odnotowała sukces w sporze o formę pełnomocnictw. Początkowa SM Nowoczesna żądała poświadczeń notarialnych. Po wezwaniu Żychskiego sprostowała informację. Wystarczy forma zwykła pisemna.

Do pełnomocnictw tych nawiązuje pismo, jakie zarząd Nowoczesnej 30 marca skierował do mieszkańców. Mowa w nim o „możliwej próbie wyłudzeń pełnomocnictw”, jakie „będzie podejmował wieloletni dłużnik spółdzielni zalegający w opłatach za lokal użytkowy” i kwocie 850 tys. zł, którą już ściągnięto przez komornika i „5 dalszych aktualnie toczących się sprawach na łączną kwotę ponad 640 tys. zł plus należne odsetki”.

Krzysztof Żychski zaprzecza, by miał jakiekolwiek długi wobec Nowoczesnej. - Treść pisma nosi znamiona pomówienia osób chcących kandydować do Rady Nadzorczej i osób, które poparły takie kandydatury jakoby działali oni na szkodę Spółdzielni w interesie nieokreślonego podmiotu z zamiarem zwolnienia go z jakichś zobowiązań finansowych względem Spółdzielni – oświadczył na profilu FB.

W najnowszym wpisie na swoim FB K. Żychski "dementuje plotki i zapewnia, że nie będzie zwolnień po zmianie zarządu, a warunki pracy w spółdzielni znacząco się poprawią". Czytaj: Kandydat na nowego prezesa SM Nowoczesna apeluje do obecnych pracowników spółdzielni

Obecny prezes Nowoczesnej nie komentuje treści grupy chcącej przejąć władzę przy Wileńskiej. Wypowie się obszernie podczas walnego zgromadzenia. Wzmiankowany w piśmie do spółdzielców dłużnik, jak wynika z naszych informacji, to aktywny w otoczeniu prezydenta przedsiębiorca spod Raciborza, prowadzący działalność również w naszym mieście.

Kandydaci do rady nadzorczej Nowoczesnej w zbliżających się wyborach, zwolennicy K. Żychskiego są wymienieni na stronie Nowoczesna Społeczność Mieszkańców w Raciborzu

Elwira Bzymek-Andrukiewicz
Roman Bartoszewski
Dariusz Biel
Klaudia Brzezowska
Jadwiga Buchta
Eleonora Cofała
Katarzyna Chłosta
Marcin Doczumiński
Leszek Dudzik
Marcin Fica
Władysław Gumieniak
Stefan Kaptur
Danuta Kowalska
Róża Koszyk-Ziółkowska
Jarosław Król
Jerzy Kwaśniewski
Jerzy Kwaśny
Kazimierz Laskowski
Wojciech Łyżniak
Mirosław Marcinków
Leszek Margas
Edyta Mendelska
Sławomir Michalski
Justyna Mostek
Wiktor Nicz
Krzysztof Ostapowicz
Józef Pieniuta
Eugeniusz Pleśniak
Danuta Porys
Roman Rajda
Henryk Rozmus
Danuta Rzehak
Mieczysław Siorak
Piotr Smudziński
Zenon Sochacki
Teresa Susła
Lucyna Synowska
Tomasz Trzop
Leszek Wyrzykowski
Jolanta Żurek
Krzysztof Żychski

Czytaj też: Naczelnik miejskiej oświaty chce być prezesem Nowoczesnej

Autor: opr. waw, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 września 202209:20

Raport 998. Nissan micra uderzył w tył scanii

Raport 998. Nissan micra uderzył w tył scanii - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Sześć zdarzeń odnotowali podczas poniedziałkowej służby strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP. Działania prowadzono przy zdarzeniu drogowym, pożarze instalacji elektrycznej, pożarze śmietnika oraz przy usuwaniu gniazd owadów. Sprawdź szczegóły.

red., fot. grupa Racibórz 112
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 września 202210:28

Od aportu do budowy droga daleka. Radni pytali o mieszkania w Raciborzu

Od aportu do budowy droga daleka. Radni pytali o mieszkania w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Plany są co prawda ambitne, ale w tej kadencji nie ruszyła jeszcze budowa nowych bloków komunalnych. Temat stanął na poniedziałkowej komisji budżetu.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności26 września 202211:34

Raciborska książnica na Święcie Dyni

Raciborska książnica na Święcie Dyni - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Aktualności27 września 202210:10

Granie i pisanie. Połączyła ich piłka

Granie i pisanie. Połączyła ich piłka - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Nasz Racibórz 26.08.2022
31 sierpnia 202222:40

Nasz Racibórz 26.08.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.