Reklama

Najnowsze wiadomości

Strony Partnerskie29 lipca 201012:09

Prowadzenie zarządzania nieruchomościami

Reklama

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami "DOM" sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Bukowa 1 ma przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte m.in. w "Ustawie o własności lokali", "Ustawie o gospodarce nieruchomościami", "Kodeksie cywilnym", "Prawie budowlanym" i innych.

Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością, Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością (projekt w załączeniu). Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli. Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

PGL-DOM sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1.07.1996r. w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami budynkowymi - budownictwo mieszkaniowe, użytkowe, tereny osiedlowe. Właścicielem Spółki jest F.K. RAFAKO S.A. (100% udziałów). Firma posiada doświadczoną załogę w zarządzaniu nieruchomościami.

Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem zarówno posiadanej w tym zakresie wiedzy jak i rozległych kontaktów w branży zarządzania nieruchomościami. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, profesjonalna kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową. Od 14 lat zarządzamy nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ:

W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości.

Obsługa księgowo-bankowa:

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki, 
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom kwartalnego, rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Obsługa techniczna: 

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nie-ruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, 
 • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,
 • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, 
 • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,
 • opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

Obsługa administracyjna:

 • rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli, 
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach wynajętych przez Wspólnotę,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.),
 • weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.

Obsługa prawna:

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów, 
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy - w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.
  Informujemy również, iż firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Za wymienione wyżej czynności pobieramy wynagrodzenie zarządcy, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w umowie o powierzenie zarządu nieruchomością lub administracji nieruchomością, gdy Zarząd Wspólnoty jest powołany - wynagrodzenie w wysokości od 0,60 zł/m2/m-c.

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług.

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Tagi:
Zobacz film z RTK

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności24 września 202210:54

Franciszek Pieczka (1928-2022). Pożegnanie

Franciszek Pieczka (1928-2022). Pożegnanie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Rodzony Ślązak z gminy Godów niedaleko Raciborza zmarł wczoraj, 23 września. Dwa lata temu, w wywiadzie dla GCKSiT, opowiadał o swojej młodości. Bywał w Raciborzu.

fot. Jerzy Reżny
Reklama
Reklama
Aktualności25 września 202214:19

Trwa festyn charytatywny w raciborskim grodzie. Pomagają Joli

Trwa festyn charytatywny w raciborskim grodzie. Pomagają Joli - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

- Jola to radosna, pełna życia dziewczyna - nasza dobra koleżanka. Niestety na jej drodze stanął nowotwór. Leczenie nie tylko wymaga od pacjentki ogromnego wysiłku, ale także jest bardzo drogie. Chcemy w tych trudnych chwilach wesprzeć Jolę, organizując specjalnie dla niej festyn charytatywny - tyle w zapowiedzi przesłanej do redakcji. Zgodnie z nią, w grodzie Drengów ruszyła plenerowa impreza.

fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Aktualności24 września 202216:43

Ponad sto koni na żerdzińskim Hubertusie [FOTO i WIDEO]

Ponad sto koni na żerdzińskim Hubertusie [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Pietrowice Wielkie:

Impreza zorganizowana przez stajnię Podkowa zgromadziła hodowców i miłośników koni z całej południowej Polski i Czech.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności25 września 202217:38

Sezon na finiszu. Motocyklowe nieszpory przy św. Krzyżu [FOTO i WIDEO]

Sezon na finiszu. Motocyklowe nieszpory przy św. Krzyżu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Motocykliści skupieni wokół grupy SRC Motocykle spotkali się dziś, 25.09., na corocznych nieszporach przy kościele pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich.

Jan Ptak, w
Reklama
Reklama
Reklama
Sport25 września 202218:00

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Pierwszy jesienny weekend piłkarski za nami. Nie brakowało emocji, ale i niespodzianek. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Reklama
Sport24 września 202220:27

Wicher Płonia niestraszny pszowskiemu Górnikowi [FOTO]

Wicher Płonia niestraszny pszowskiemu Górnikowi [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W czwartej kolejce pierwszej grupy C klasy Podokręgu Racibórz naprzeciw siebie stanęły zespoły Wichru Płonia i TS Górnik Pszów. Oba zespoły dzieliła różnica trzech punktów na korzyść ekipy z Pszowa.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Sport25 września 202218:41

Zła passa Kobyli wciąż trwa [FOTO]

Zła passa Kobyli wciąż trwa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Kornowac:

Na boisku przy Spacerowej w Kobyli doszło do starcia miejscowego Płomienia z Naprzodem z Borucina. Oba zespoły, z racji nie najlepszej passy w ostatnim czasie miały sobie coś do udowodnienia.

fot. Katarzyna Kubik
Sport25 września 202218:25

Niespodzianka w Cyprzanowie. Outsider pokonał faworyta [FOTO]

Niespodzianka w Cyprzanowie. Outsider pokonał faworyta [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Pietrowice Wielkie:

W siódmej kolejce B klasy naprzeciw siebie stanęły ekipy z Cyprzanowa i Wojnowic. Choć obie miejscowości leżą w różnych gminach, to z racji względnie niedużej odległości między nimi spotkanie to można było nazwać małymi derbami.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Kultura i edukacja24 września 202218:10

Teatr Delikates wystąpił na raciborskiej starówce [FOTO i WIDEO]

Teatr Delikates wystąpił na raciborskiej starówce [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Przygody Wieśka i Cześka Cz. I „Jak Czesiek i Wiesiek pokonali wstyd” to spektakl edukacyjny kierowanych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat i więcej. Dziś można go było zobaczyć przy Punkcie Informacji Turystycznej Visit Racibórz.

red., fot. Jan Ptak
Kultura i edukacja25 września 202221:25

Solidaris Bras i młodzi wirtuozi organów w kościele na Ostrogu

Solidaris Bras i młodzi wirtuozi organów w kościele na Ostrogu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

XXXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai na finiszu. Cykl koncertów zbliża się do końca. W niedzielę wystąpiła grupa Solidaris Bras oraz wychowankowie Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. 

Jan Ptak
Reklama
Kultura i edukacja24 września 202217:35

Na Zanzibarze wszystko jest Hakuna Matata!

Na Zanzibarze wszystko jest Hakuna Matata! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Nasz Racibórz 26.08.2022
31 sierpnia 202222:40

Nasz Racibórz 26.08.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.