Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności14 kwietnia 202215:49

Zielone Płuca Ostroga - tak je widzą studenci raciborskiej PWSZ [WIZUALIZACJE]

Zielone Płuca Ostroga - tak je widzą studenci raciborskiej PWSZ [WIZUALIZACJE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

- Studenci Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu opracowali analizy studialne i koncepcje zagospodarowania zielonego terenu u zbiegu ulic Książęcej i Królewskiej. Chodzi o „Zielone Płuca Ostroga z tężnią solankową” - projekt zgłoszony i wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego - informuje Urząd Miasta.

Projekt, za którym stoi radny Michał Kuliga z Razem dla Raciborza, wygrał głosowanie w VI edycji raciborskiego budżetu obywatelskiego, zdobywając 3565 głosów. Autor projektu, na co dzień mieszkaniec tej dzielnicy, wskazał na lokalizację przy ul. Książęcej-Królewskiej. To ogromny skwer pomiędzy starą a nową SP 1, gdzie jeszcze w latach 80. znajdowały się ogródki działkowe. Dziś jest tu mały plac zabaw, boisko do koszykówki oraz siłownia pod chmurką. Wartość zadania to milion złotych.

Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy architektów i studentów Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu. Ich zadaniem było opracowanie kilku alternatywnych koncepcji utworzenia tężni solankowej; w otoczeniu dużej ilości zieleni, z miejscem do rekreacji i wypoczynku; zgodnych z wizją autorów projektu „Zielone Płuca Ostroga”, a przy tym takich, których realizacja mieści się we wspomnianej kwocie 1 miliona zł.

- Budżet obywatelski to stosowane przez miasto od kilku lat narzędzie pozwalające mieszkańcom Raciborza na współdecydowanie o kierunkach zmian w miejskiej przestrzeni. Raciborzanie biorąc udział w kolejnych edycjach tej inicjatywy cały czas udowadniają, że mają ciekawe pomysły i determinację, aby zmienić rzeczywistość wokół siebie. Dzięki temu, że realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o współpracę z architektami i społecznością studencką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mamy do czynienia z urzeczywistnieniem idei dialogu obywatelskiego i procesu partycypacyjnego z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału jaki dostrzegamy w studentach i kadrze naszej uczelni – podkreśla prezydent Dariusz Polowy.

Efekty trwającej kilka tygodni pracy młodzi architekci zaprezentowali i omówili w środę 13 kwietnia na spotkaniu w Urzędzie Miasta, w którym udział brali prezydent miasta Dariusz Polowy, zastępca prezydenta Dawid Wacławczyk, autor projektu „Zielone Płuca” Michał Kuliga, rektor PWSZ dr Paweł Strózik, profesorowie Instytutu Architektury na czele z dr inż. arch. Joanną Sokołowską Moskwiak oraz urzędnicy odpowiedzialni za realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Na finał spotkania rozgorzała dyskusja dotycząca potrzeby porządkowania przestrzeni miasta i podejmowania kolejnych działań zmierzających do poprawy estetyki Raciborza.

- Dziękuję za entuzjastyczne podejście do udziału w tej inicjatywie. Oddaliśmy ten projekt na tym etapie w Państwa ręce, licząc na Państwa wiedzę, pracowitość i nieskrępowane urzędniczym „gorsetem” pomysły. W zamian otrzymaliśmy potężny materiał do przemyśleń i analiz. I choć zdaję sobie sprawę z tego, że największą satysfakcją i nagrodą za państwa wysiłek byłaby realizacja tych śmiałych wizji, to uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że pierwszym krokiem będzie jednak wybór jednej lub dwóch z przedstawionych koncepcji oraz ich skosztorysowanie. Koncepcje studentów trzeba bowiem zderzyć z realiami rynku budowlanego, co w obliczu galopujących cen materiałów i usług może okazać się zderzeniem nie tyle bolesnym, co wręcz uniemożliwiającym realizację w całości wybranej koncepcji. – uważa wiceprezydent Dawid Wacławczyk – nie wyprzedzajmy jednak faktów.

- Tu nie ma dwóch powtarzających się rozwiązań. Za przedstawionymi dzisiaj Państwu koncepcjami stoją hektary analiz, tygodnie wytężonej pracy, u podstaw której stoi metodyka. Na efekt, który Państwo widzicie składają się: doskonałe przygotowanie naszych studentów, narzędzia którymi dysponują i opieka kadry profesorskiej Instytutu Architektury. Ograniczeniem był budżet w wysokości miliona złotych w którym ma zamknąć się projektowana inwestycja. – wyjaśnia dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak - Prof. PWSZ w Raciborzu, dyrektor Instytutu Architektury.

Tężnia wraz z okalającym ją parkiem z której prozdrowotnych korzyści czerpać mogliby wszyscy mieszkańcy Raciborza to pomysł Michała Kuligi, który stoi za projektem „Zielonych płuc”. – Jestem pełen podziwu dla tego co dzisiaj zobaczyłem. Sąsiedzi, mieszkańcy pytają mnie na jakim etapie jest projekt tężni, sam z niecierpliwością oczekuję jego realizacji. To nasze wspólne marzenie.

Studenci i kadra Instytutu Architektury mają zająć się również koncepcją zagospodarowania skweru przy Placu Wolności. W czasie spotkania wybrzmiała także chęć zorganizowania przez miasto i PWSZ wspólnej konferencji poświęconej porządkowaniu miejskiej przestrzeni.

Prezydent Dariusz Polowy oraz rektor uczelni dr Paweł Strózik wyrazili obustronną nadzieję, na to, że dzięki podobnym do prowadzonych teraz działań współpraca samorządu z raciborską uczelnią zyska na jakości i wejdzie na wyższy poziom.

Koncepcja Dzwonkiewicz Łukoszek Wynikiem szczegółowych analiz stanu istniejącego zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Książęcej i Królewskiej w Raciborzu, jest koncepcja, której główną ideą jest uporządkowanie i poprawa funkcjonalności terenu. Projekt przewiduje m.in. atrakcyjne zaprojektowanie stref rekreacyjnych dla mieszkańców Raciborza i nie tylko, w sposób umożliwiający płynną komunikację; usunięcie oraz przesunięcie elementów niekorzystnie wpływających na odbiór przestrzenny założenia oraz zmodernizowanie działki w sposób, który zachęci ludzi do spędzania czasu wolnego na jej terenie. W projekcie znajdują się nowe miejsca rekreacji i wypoczynku m.in. usprawniony plac zabaw dla dzieci wraz ze ścianą wspinaczkową oraz siłownią na świeżym powietrzu; liczne, różnorodne w kolorze oraz teksturze ścieżki do spacerowania; kilka stref cichego wypoczynku z ławkami oraz klombami kolorowej roślinności; centralny punkt rekreacji wraz z wieloma drewnianymi schodkami przeznaczonymi do odpoczynku oraz możliwym miejscem na postój dla foodtrucków; tężnia solankowa w formie altanki; jak również niewielka sadzawka. Na terenie placu wprowadzono nowy układ komunikacji pieszej oraz kołowej, dodano również oświetlenie i ławki w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.

dzwon003

dzwon004

dzwon005

dzwon006

dzwon007

dzwon001

dzwon002

Koncepcja Glenc Walenko
Głównym celem projektu jest rewitalizacja częściowo zagospodarowanej przestrzeni na rogu ul. Książęcej i ul. Królewskiej. Z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców dzielnicy Ostróg stworzyliśmy miejsce, które swoją funkcją jest skierowane dla każdego mieszkańca bez względu na wiek. Miejsce rekreacji i wypoczynku, które posiada cechy prozdrowotne (tężnia). “Zielone płuca Ostroga” mają za cel zainteresować i służyć nie tylko mieszkańcom dzielnicy Ostróg, ale również grono odbiorców pochodzących z innych dzielnic Raciborza. W celu realizacji wyznaczonego celu postanowiliśmy umieścić na obszarze opracowania kilka elementów małej architektury takich jak, tężnia, siłownia, plac zabaw, które połączone są przemyślanym układem komunikacji pieszej. Poszczególne strefy rozdzielone są szerokimi alejami. Projekt zakłada przeniesienie i wykorzystanie istniejących obiektów znajdujących się obecnie na placu zabaw i siłowni “pod chmurką”. Planowany obszar odpowiada całkowicie na zapotrzebowanie użytkowników na potrzeby rekreacyjne, zdrowotne oraz wypoczynkowe. Park ze względu na swoje położenie stanowić będzie wyraźny punkt na mapie dzielnicy Ostróg wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz obiektu edukacji.

walenko1

walenko2

walenko3

walenko4

walenko5

walenko6

walenko7

walenko8

Koncepcja Godlewski Juraszczyk
Projekt obejmuje zagospodarowanie placu przy ulicy Książęcej i Królewskiej w Raciborzu. Najważniejszym zagadnieniem było spełnienie założeń projektu „Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową” z budżetu obywatelskiego. Udało się zaplanować zmiany, które zaspokoją potrzeby użytkowników w każdym wieku oraz w znacznym stopniu poprawią jakość przestrzeni. Cały obszar podzielono na dwie główne strefy: zieleni izolacyjnej oraz centralnej części rekreacyjnej. Nowe nasadzenia mają na celu odizolowanie użytkowników placu od miejskiego zgiełku zapewniając im idealne miejsce do spacerów krętymi ścieżkami w leśnej scenerii. Nie możemy zapominać o najważniejszych zaletach drzew jakimi są poprawa mikroklimatu i jakości powietrza, oraz obniżanie temperatury w upalne dni zacieniając okolicę. Druga strefa parku będzie cechowała się mnogością funkcji: w centrum znajdziemy tężnię solankową z miejscem do odpoczynku, w jej pobliżu ulokowano plac zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu. Obszar ten zawiera w sobie jeszcze dwie funkcje, pierwsza z nich to psi park – miejsce, w którym będzie można aktywnie spędzić czas ze swoim pupilem, pozostawiając resztę placu w czystości. Ostatnim elementem w części centralnej jest zielony skwer, czyli miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli organizować pikniki lub odpoczywać w otoczeniu natury. Projekt zakłada wykorzystanie większości elementów znajdujących się obecnie na opracowywanym terenie jak np. plac zabaw, ścieżka sensoryczna czy siłownia. Piasek tworzący boisko do siatkówki plażowej zostanie przeznaczony do utworzenia psiego parku. Te jak i inne rozwiązania (np. wykorzystanie materiałów z recyklingu) pozwalają zmieścić się w założonym budżecie, nie rezygnując przy tym ze stworzenia nowoczesnego i ekologicznego parku przeznaczonego dla mieszkańców Ostroga.

godlewski1

godlewski002

godlewski003

godlewski004

godlewski006

godlewski007

godlewski001

godlewski005

Koncepcja Gwóźdź Ośko Koncepcja zagospodarowania obszaru zlokalizowanego na terenie dzielnicy Ostróg przy skrzyżowaniu ulic Książęcej i Królewskiej w Raciborzu. Wytyczne projektowe zostały opracowane na podstawie analiz istniejącego terenu z uwzględnieniem zapotrzebowania okolicznych mieszkańców oraz uczniów pobliskich szkół. Głównymi założeniami było stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni parkowej dla mieszkańców dzielnicy, oraz poprawa infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Główne trakty komunikacyjne terenu opracowania zostały zaprojektowane na podstawie istniejących wydeptanych ścieżek, które zostały naturalnie utworzone przez użytkowników terenu. Dzięki temu działaniu minimalizujemy szanse powstania podobnych nieplanowanych dróg w przyszłości. Całość została uzupełniona o ścieżki z nawierzchni żwirowej które tworzą dodatkowe trakty komunikacyjne łączące funkcje rozsiane na terenie. Centralnym punktem założenia jest obiekt tężni solankowej. Projekt został opracowany na podobieństwo obiektu zlokalizowanego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Centralny skwer został uzupełniony łąkami kwietnymi, drewnianymi podestami z ławkami, leżakami i pieńkami. Naszym planem jest stworzenie wokół tężni centrum życia całego terenu. Plac zabaw został przeniesiony z zachodniej części opracowywanej działki na jej wschodnią część. Siłownia pod chmurką zlokalizowana w centrum działki także została przeniesiona na jej wschodnią część, łącząc ze sobą podobne funkcje. Altanka usytuowana centrum założenia została przeniesiona na zachodnią część działki. Plac wokół altanki został uzupełniony o miejsce na ognisko oraz zieleń towarzyszącą. Założenie uzupełniono o obiekty małej architektury, miejsca do składowania odpadów oraz oświetlenie, mające na celu poprawę komfortu użytkowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa. W celu zastosowania rozwiązań proekologicznych, użyto materiałów pochodzących z recyklingu.

pzt_gwd_oko

osko002

osko004

osko005

osko006

osko007

osko001

osko003
Koncepcja Sowa Kalemba
Głównym celem projektu było stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce wypoczynku, rekreacji i edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. W ramach projektu utworzono na terenie nieużytkowanego zieleńca atrakcyjny obszar o szerokim oddziaływaniu: przyrodniczym, zdrowotnym, sportowym, z wykorzystaniem walorów lokalizacyjnych. Uwzględniono potrzeby osób w każdym wieku, od najmłodszych - strefy zabaw (w tym plac zabaw istniejący), z podziałem na dzieci młodsze - do 5 lat i starsze - do 12 lat oraz piaskownicę z elementami rekreacji; po seniorów, zapewniając na każdym odcinku ścieżek miejsca siedzące i wypoczynkowe. Ważnym aspektem projektu było stworzenie strefy aktywności mieszkańców, z miejscem na ognisko, siedziskami, grami plenerowymi. koncepcja zakłada utworzenie tężni solankowej wraz z miejscami do relaksu oraz łąką kwietną. Na część ekologiczną projektu składają się również zielony tunel, igloo, nasadzenia roślinności miododajnej oraz rozmieszczenie tablic edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. wykorzystano także ekologiczne nawierzchnie, ze żwiru, drewna oraz płyt betonowych i trawy. Dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców powstała przestrzeń sportowa z multi boiskiem, a siłownia na świeżym powietrzu znalazła nowe miejsce. uwzględnione zostały potrzeby czworonogów, dla których zaprojektowano ogrodzony wybieg z torem przeszkód. Każda ze stref stanowi odrębną całość, która razem z zagospodarowaniem zielonych terenów wokół umożliwia spacerowanie, nie wchodząc do żadnej z nich. Dzięki przyjętym rozwiązaniom architektonicznym przestrzeń publiczna poprawia jakość życia nie tylko mieszkańców dzielnicy Ostróg, ale całego miasta. Utworzone zostało miejsce aktywnego wypoczynku, które pozwala na łączenie funkcji rekreacyjnych z edukacyjnymi, gdzie na pierwszym miejscu jest natura.

pzt_sowa_kalemba

kalemba003

kalemba004

kalemba005

kalemba006

kalemba007

kalemba001

kalemba002

Koncepcja Staroń Pytlik Projekt zakłada stworzenie przestrzeni parkowej stanowiącej miejsce wypoczynku, które pozwala na łącznie funkcji rekreacyjnych z edukacyjnymi w pełnej równowadze z naturą. Założenie parkowe ma na celu także wzmocnienie relacji społecznych mieszkańców. Wokół projektowanej działki znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne oraz wielorodzinne, Zespół Szkół Specjalnych i Szkoła Podstawowa nr 1, dlatego też zaaranżowanie skweru przy ulicy Książęcej i Królewskiej na przestrzeń rekreacyjno–edukacyjną ze względu na znikomą ilość zielonych placów w okolicy jest dobrym pomysłem, dzięki czemu mieszkańcy oraz uczniowie szkół z przyjemnością będą korzystać z projektowanych atrakcji. Największym oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy Ostróg jest to, aby teren, który aktualnie nie jest dla nich atrakcyjny wzbogacić o tężnie solankową, nasadzenia większej ilości drzew oraz stworzenie ciekawej przestrzeni rekreacyjnej, która pozostanie dostępna dla wszystkich grup społecznych. W projekcie uwzględniamy także wydeptany szlak komunikacyjny przez mieszkańców i utwardzamy go w postaci głównego traktu, który będzie posiadać oświetlenie chodnikowe co pozwoli stworzyć ścieżkę świetlną o unikatowym charakterze. Koncepcja zakłada powstanie traktów pieszych o różnorodnym materiale, budowę prostych tablic edukacyjnych dla najmłodszych oraz stref informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. W ramach projektu utworzono plenerowy ośrodek edukacji ekologicznej, na który składają się: zielone igloo, tunel z winoroślami, tablice edukacyjne, strefę parku kwietniego oraz parki sensoryczne zapachu i słuchu. Na terenie zaprojektowane zostało również siłownia na świeżym powietrzu, pumptrack, miejsce na ognisko, plac zabaw przeznaczony dla dzieci 7-16 lat oraz wybiegu dla psów. W całej koncepcji ważnym elementem jest projektowana tężnia, która będzie strefą relaksu i odpoczynku dla każdej grupy wiekowej. W obiekcie proponujemy miejsce na wypożyczanie ogólnodostępnych książek.

pytlikextra

pytlik003

pytlik004

pytlik005

pytlik006

pytlik007

pytlik001

pytlik002
Koncepcja Tambor Pólkowska Projekt koncepcyjny obejmuje rewitalizację terenu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Książęcą w Raciborzu na cele rekreacyjne, parku miejskiego. Koncepcja zakłada stworzenie nowego układu urbanistycznego obszaru znajdującego się pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych i Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich. Głównym założeniem projektu było stworzenie zielonej strefy rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców, uczniów pobliskich szkół oraz przyjezdnych. Wprowadzono liczne ścieżki, ławki, drewniane podesty, oświetlenie solarne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz niskie koszty eksploatacji. Zaprojektowano ponadto różnorodną zieleń niską, wysoką i izolacyjną. Plac zabaw „Nowoczesna” został przeniesiony bliżej siłowni na świeżym powietrzu i rozbudowany tworząc strefę bezpiecznej zabawy dla najmłodszych oraz umożliwiający nadzór rodziców, którzy w tym czasie mogą korzystać z licznych sprzętów siłowni. Jednym z elementów koncepcji było stworzenie strefy wypoczynkowej, w której zlokalizowana została drewniana ścieżka z wbudowanymi ławkami prowadząca do tężni solankowej oraz teren przeznaczony na łąkę kwietną. Jest to idealne miejsce do wypoczynku, zabawy, sportu i integracji na świeżym powietrzu. Cały teren jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

pzt_tambor_plkowska

tambor002

tambor003

tambor004

tambor005

tambor006

tambor001

tambor007

Autor: (UM), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
22
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
21
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Reklama
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Reklama
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Reklama
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202221:48

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina odbyły się gala finałowa - prezentacje artystyczne w ramach XII Mini Festiwalu Przedszkolaków oraz IV Przeglądu Małych Form Teatralnych. 

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności25 maja 202209:08

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pixabay.com/umsiedlungen
Aktualności25 maja 202211:15

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Wzrost stawki WIBOR zwiększył nominalne zadłużenie powiatu raciborskiego o 4 mln zł! Na kolejnej sesji radni będą decydować o zwiększeniu wydatków na obsługę zadłużenia. - Niestety, kosztem innych zadań - przyznaje starosta Grzegorz Swoboda. 

(waw)
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności25 maja 202208:15

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Reklama
Aktualności26 maja 202220:18

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach!

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner ma nadzieję, że od przyszłej sesji w swoim sprawozdaniu prezydent Dariusz Polowy będzie mówił o swoich pracach, a nie imprezach i eventach, na które był zaproszony.

(waw)
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.