Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności2 września 202111:08

Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię

Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej od wielu lat prowadzi wspólne badania historyczne z wieloma zaprzyjaźnionymi miastami z całej Europy. Najwcześniej współpracę nawiązano z miastem Leverkusen w Nadrenii Westfalii. Leverkusen jest miastem partnerskim Raciborza od roku 2002. W dniach 19-23 sierpnia w Lublanie odbyło się spotkanie przedstawicieli miast partnerskich.

Początki współpracy TMZR oraz OGV (Towarzystwem Historycznym z Leverkusen) sięgają 2005 roku. 12 września 2006 roku, podpisano pomiędzy dwoma towarzystwami historycznymi deklarację partnerstwa. W kolejnych latach delegacje z Raciborza uczestniczyły w imprezach organizowanych przez OGV. W roku 2010, z okazji 50 rocznicy założenia TMZR, delegacja OGV Leverkusen przyjechała do Raciborza i wzięła udział w uroczystych obchodach wspomnianej rocznicy. Od roku 2011 trwały wspólne prace nad stworzeniem wspólnego projektu dotyczącego zbliżającej się 100 rocznicy wielkiej wojny. Plany te nabrały konkretnych kształtów w roku 2013. Warto dodać, że badanie wspólnej historii okresu wielkiej wojny i czasów międzywojennych trwa już ponad osiem lat.

Głównymi celami trwającego już od 2013 roku projektu „I wojna światowa – euforia i nowy początek: rozwój i postrzeganie w miastach europejskich w roku 1914 oraz w roku 1918“ były:

- Realizacja dwu wystaw w latach 2014 oraz 2018 w Domu Historii Miasta Leverkusen oraz w odpowiednich instytucjach w miastach partnerskich. Treść i rozdziały obu wystaw, (z których jedna już się odbyła) są w miarę jednolite, sposób prezentacji eksponatów jest zaś indywidualny, uzależniony od koncepcji przyjętej przez daną instytucję.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów naukowych o tematyce I wojny światowej w każdym z miast w roku 2017. Edycja jednej lub dwóch publikacji w celu udokumentowania tych wystaw oraz materiałów warsztatowych.

Pierwszym, dużym przedsięwzięciem projektu było zorganizowanie przez Towarzystwo Historyczne Opladener Geschichtsverein (OGV) von 1979 e.V. Leverkusen wystawy pt. „Kryzys lipcowy i euforia wojenna 1914 roku“. Była ona realizowana przy współpracy towarzystw historycznych i muzeów w miastach partnerskich Bracknell, Jülich, Lublana, Racibórz, Schwedt i Villeneuve d' Ascq oraz Domu Historii Miasta Leverkusen (Willa Römer).

W związku ze wspomnianą wystawą w dniach od 13 do 15 września 2014 roku na zaproszenie Towarzystwa Historycznego Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V. Leverkusen przebywali w Leverkusen dwaj członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej – wiceprzewodnicząca Halina Misiak oraz dr Piotr Sput.

Drugim, dużym przedsięwzięciem były warsztaty historyczne zorganizowane w kwietniu 2017 roku, które opatrzono mottem: „Pierwsza wojna światowa – euforia i nowy początek. Tendencje i poglądy w europejskich miastach w latach 1914 i 1918“. Zorganizowano je w kooperacji z organizatorem kulturalno-oświatowym „Thomas-Morus-Akademie“ z Bergisch – Gladbach.

W dniach 7-10 września 2018 w mieście partnerskim Raciborza – Leverkusen w Nadrenii gościła liczna, 15-osobowa delegacja Raciborza. Koordynatorem delegacji był dr Piotr Sput, nauczyciel i prezes raciborskiego TMZR.

Wspomniana delegacja brała udział w trzydniowych obchodach z okazji trzech ważnych wydarzeń: zakończeniu europejskiego projektu „I wojna światowa w naszych miastach”, wystawie „Koniec wojny w miastach partnerskich Europy” oraz obchodach 15 dnia historycznego miasta Leverkusen oraz towarzystwa historycznego OGV Leverkusen. Warto też dodać, że od wielu już lat w projektach i spotkaniach biorą udział nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 „Mechanik” z Raciborza, którzy pod opieką współtwórcy projektów dra Piotra Sputa współopracowują wiele materiałów do filmów, wystaw, wydawnictw, wykładów i prezentacji.

W dniach od 8 do 11 lutego 2019 roku w partnerskim mieście Leverkusen, w ramach oficjalnego zakończenia realizowanego od prawie pięciu lat europejskiego projektu „I wojna światowa – euforia i nowy początek: rozwój i postrzeganie w miastach europejskich w roku 1914 oraz w roku 1918. I wojna światowa w naszych miastach” gościła oficjalna delegacja naszego miasta.

W dniach od 2 do 3 kwietnia br. Gościła z wizytą w Brukseli spora grupa obywateli wszystkich unijnych państw. Przyjechali oni na zaproszenie Komisji Europejskiej, konkretnie zaś Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza UE ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Komisarz zaprosił do Brukseli prawie setkę osób, które w ostatnich latach, głównie w roku 2018 zrealizowały najciekawsze, najwartościowsze projekty w ramach europejskiego programu Europa dla Obywateli. Koordynatorem ze strony Raciborza był prezes TMZR dr Piotr Sput, który przyjechał do Brukseli wraz z czterema innymi koordynatorami z Niemiec, Anglii i Francji.

Z kolei w dniach od 10 do 12 lipca roku 2020 miało miejsce spotkanie robocze (workshop) w Kardinal-Schulte Haus w Bensberg. Spotkanie zorganizowano już po raz drugi w tym samym miejscu, co przed trzema laty, w kooperacji z tym samym organizatorem kulturalno-oświatowym -„Thomas-Morus-Akademie“ z Bergisch-Gladbach, w uroczo położonym niedaleko Kolonii hotelu Kardinal-Schulte-Haus w Bergisch Gladbach – Bensberg.

W warsztatach brało udział 47 badaczy i pasjonatów historii międzywojennej Europy. Nadburmistrz Leverkusen Uwe Richrath przywitał i pozdrowił serdecznie uczestników, życząc wszystkim owocnych obrad. Życzenia się spełniły, obrady były pożyteczne, partnerzy ustalili wiele ważnych rzeczy. W imieniu delegacji Raciborza sytuację badawczą związaną z ilością i rodzajem źródeł historycznych, niezbędnych do opisania międzywojennej historii Raciborza przedstawili dr Renata Sput oraz prezes TMZR dr Piotr Sput. Delegacji przewodniczył wiceprezydent miasta Racibórz Michał Fita, a w jej skład wchodzili jeszcze mgr Sonia Ciupke (TMZR, PWSZ Racibórz) oraz Robert Lasak (Stowarzyszenie Odra 1945).

Okres międzywojenny jest w zasadzie niezbadaną, białą plamą w historii miasta i okolicy. Obecne projekty, realizowane w latach 2020-2025, dotyczą międzywojennej historii partnerskich miast. Okres ten jest też niestety tematem spornym i drażliwym. O dziwo, wiele jeszcze animozji i zaszłości tkwi nawet w dzisiejszych raciborzanach. Niedawno zostałem w rozmowie skonfrontowany z faktem historycznym dotyczącym Górnego Śląska, gdzie rozmówca stwierdził: cyt; „…40% (w domyśle Górnoślązaków) głosowało za Hitlerem…“. Ja chciałem odpowiedzieć, czy rozmówca wie dlaczego, bo jeszcze kilka lat przedtem prawie tyle samo głosowało na katolicką partię Centrum, ale zrezygnowałem, bo używając takiej argumentacji z pewnością nie wiedział, co takiego się stało.

Na takie dictum Górnoślązak, niestety, odpowie, że po wojnie pijani milicjanci i ubecy mordowali tutejszą ludność, w tym śląskie dzieci, wyrzucali z domów i wywozili setki tysięcy mieszkańców. Może też dodać, że Ślązacy wpadli z morderczego systemu faszystowskiego, w komunistyczny, a gdyby nie fakt, że setki tysięcy Górnoślązaków pracowało na zachodzie, to jeszcze do niedawna mielibyśmy tutaj obszary nędzy. Poziom życia zaś na Śląsku był do niedawna gorszy aniżeli przed stu laty. Jak widać, takie wyliczanki wzmacniają dawne, nacjonalistyczne antagonizmy. Na poważnie zaś powiem, że rzucanie gołymi faktami bez głębszej analizy przyczynowo-skutkowej jest, najłagodniej rzecz ujmując, niepoważne.

Dlatego więc nasze inicjatywy zmierzają do możliwie gruntownego badania wielu trudnych zagadnień. Już w projekcie dotyczącym I wojny światowej poruszaliśmy wspomniane wyżej problemy. I żaden Francuz uczestniczący w projekcie, nie oburzał się, usłyszawszy analizy mówiące o tym, że Francja dążyła z całych sił do I wojny światowej, chciała rewanżu za wojnę 1870/71 roku. Chciała rozbicia Rzeszy, która powstała dopiero w 1871 roku, odwetu, odebrania Niemcom utraconych prowincji. Po wojnie zaś robiła wszystko, aby zrzucić winę za wojnę na Niemcy, aby maksymalnie osłabić Niemcy – w tym celu okupowano dwa z trzech największych zagłębi przemysłowych Rzeszy – w Nadrenii i Górnym Śląsku. Obydwie prowincje Francuzi próbowali za wszelka cenę oderwać od Niemiec, w okupowanej do roku 1930 Nadrenii się to nie udało, na Górnym Śląsku częściowo tak. Francuzi robili wszystko, by oderwać jak największą część przemysłu górnośląskiego od Niemiec. Wojska francuskie stacjonujące na Górnym Śląsku w latach 1920-1922 robiły co mogły, bo pomóc sprawie polskiej, łącznie ze zwalczaniem militarnym strony niemieckiej i, szczególnie w okresie III powstania śląskiego, przepuszczaniem przez granicę dostaw wojskowych, całych oddziałów polskich i dostarczaniem wojskom powstańczym całych pociągów z uzbrojeniem, w końcu zaś, gdy szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę niemiecką, utworzeniem zbrojnego kordonu dzielącego obie strony. Górny Śląsk został w roku 1922 podzielony, zapanowało tutaj bezrobocie i bieda. Miliony Niemców widziało, głównie we Francji, sprawcę swych nieszczęść.

Po powojennych: biedzie, inflacji, podziale i upokorzeniu przyszedł wielki krach na giełdzie i kryzys ekonomiczny, który niestety doprowadził do władzy Hitlera. Ten mówił początkowo o odbudowie Niemiec, zjednoczeniu wielkiego narodu, odzyskaniu utraconych ziem i dawnej, mocarstwowej pozycji. Nie wspominał nic o wielkim mordzie na narodach europejskich i gazowaniu Żydów. Po objęciu władzy Hitler szybko zlikwidował bezrobocie i wydawało się, że jest mężem opatrznościowym. W raciborskiej prasie z tego okresu nie ma mowy o wojnie, zagładzie, obozach koncentracyjnych, jest mowa o nowych miejscach pracy, rozwoju, budowie mieszkań, dróg, autostrad, nowych zakładów przemysłowych, poprawie jakości życia. Dlatego Górnoślązacy zagłosowali na Hitlera. Tak, dali się nabrać, jak miliony innych obywateli ówczesnych Niemiec. Nabierali się i inni. Hitler, co prawda bardziej z protestu czy przekory, miał być nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Już jednak nie z przekory nominowano do tej nagrody Benito Mussoliniego oraz (dwukrotnie!!!) Józefa Stalina!!! Jak więc widać, nie tylko Górnoślązacy dali się omamić demagogowi.

Jak napisał kiedyś mądry człowiek, to są fakty, o których każdy, niezależnie od poglądów, powinien wiedzieć. Wiedza nie boli, nie trzeba się jej bać, nie trzeba przed nią uciekać, nie trzeba się przed nią chować i zamykać oczu. Zły owoc przynieść mogą tylko konsekwencje niewiedzy i to ona powinna budzić strach i być zwalczana. Tę niewiedzę chcemy w pewnym, możliwym nam do realizacji stopniu, likwidować. W tym celu tworzymy i realizujemy nasze projekty historyczne. Warto też przypomnieć, że nasz region jest obszarem pogranicznym. Żyło i żyje tu nadal wiele wspólnot i mniejszości – narodowych, etnicznych, kulturowych religijnych i innych. Niesie to za sobą określone skutki, także w dziedzinie interpretacji dziejów naszej „małej ojczyzny”.

Brak obiektywnej wiedzy, opartej na prawdzie, o dziejach lokalnych, utrwala wiele stereotypów, fałszywych teorii i pojęć, co prowadzi do konfliktów lokalnych, często nienawiści i prześladowań. Tylko ugruntowana i obiektywna wiedza o „małej ojczyźnie” może ustrzec od pogardy dla innych, owocować poczuciem przywiązania i zdrowej dumy z naszego regionu.

Tak, historia pogranicza jest bardzo często historią trudną. Fakt historyczny, który dla jednaj grupy jest powodem do dumy, może być dla innej powodem do zadumy i smutku. Ważne jest jednak, aby w zgodzie i w obiektywny sposób dążyć do poznania prawdy. A z prawdą, jak Państwo zapewne wiecie, jest bardzo różnie. Dobitnie wyraził to Stanisław Jerzy Lec w dwóch swoich aforyzmach; „Prawda leży zazwyczaj pośrodku, najczęściej bez nagrobka”, czy też; „Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura”. Prawda dla wielu, to coś strasznego, burzącego ich wizję świata. Wielu nie może się zgodzić z oczywistą przesłanką mówiącą o tym, że prawda pozostaje prawdą niezależnie od tego, czy w nią wierzysz czy nie. Wielu nie chce przyznać się do tego, że prawda tylko wtedy coś znaczy, gdy trudno się do niej przyznać, a fałsz nigdy nie zamieni się w prawdę, nawet, jeśli się go powtórzy milion razy.

Najlepiej ujęli to George Orwell oraz Konfucjusz. Ten pierwszy stwierdził: „Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki”. Drugi zaś orzekł dobitnie: „Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść”.

Obecnie zaś Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, wraz ze Stowarzyszeniem Odra 45, Urzędem Miasta Racibórz oraz grupą młodzieżową, na którą składają się uczniowie CKZiU nr 2 w Raciborzu: Agnieszka Wilczek i Mateusz Kurij z klasy IV c T, Krzysztof Płaczek z klasy II d T, Jakob Sulski z klasy II e T i Dawid Glania z klasy III h T, wraz ze swoim nauczycielem a zarazem prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej drem Piotrem Sputem, bierze udział, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami z wielu europejskich państw, w kilku dużych projektach historycznych, których realizacja zaplanowana jest, jak wspomnieliśmy, na lata 2020-2025.

Jak wspomniano wyżej, uczniowie oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu od lat uczestniczą w wielu projektach podejmowanych przez TMZR, tworząc europejską grupę młodzieżową. Od wielu lat w projektach biorą też udział pracownicy raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – mgr Sonia Ciupke i dr Renata Sput. Warto dodać, że obie instytucje – PWSZ i TMZR wiąże od kilkunastu lat umowa o współpracy. Dotyczy to także naszego CKZiU nr 2 „Mechanik”.

W latach 2020-2023 realizujemy zatwierdzony i dofinansowany przez UE Projekt europejski w ramach programu Erasmus + Antrags-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007747; Projekttitel: StadtRäume. „Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten“ („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej, jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”). Projekt dostał dofinansowanie główne w wysokości ponad 448 000 euro oraz drobniejsze dofinansowania z innych źródeł (w sumie ok. 700 000 euro).

W okresie wakacji, w ramach wspomnianego wyżej projektu, w dniach od 19 do 23 sierpnia spora grupa raciborzan, w tym nauczyciel i uczniowie z naszej szkoły, polecieli na workshop do Lublany, gdzie na kilku konferencjach przedstawiano materiały archiwalne w postaci prelekcji i prezentacji multimedialnych do planowanych filmów, wystaw i publikacji zwartych.

W workshopie brali udział członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenia Odra 45 oraz grupą młodzieżowa, w skład której weszli uczniowie CKZiU nr 2 w Raciborzu: Agnieszka Wilczek z klasy IV c T oraz Krzysztof Płaczek z klasy II d T.

We wspomnianym przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich, historycy z miejscowych uczelni, przedstawiciele współpracujących towarzystw historycznych oraz muzeów z miast; Bracknell z Anglii, Jülich, Leverkusen i Schwedt z Niemiec, Raciborza, Lublany ze Słowenii, Oulu z Finlandii i Villenueve d' Ascq z Francji. Z większością tych organizacji Piotr Sput, także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, wraz z członkami TMZR oraz Urzędem Miasta Racibórz, współpracuje już od wielu lat.

Grupa raciborska poleciała 19 sierpnia z Katowic do Frankfurtu nad Menem, gdzie spotkaliśmy przyjaciół z Niemiec i Francji. Potem wspólnie polecieliśmy do Lublany. Tam, już w pierwszym dniu zwiedziliśmy wspomniana stolicę Słowenii, która jest miastem przeuroczym. Wszystkie delegacje spotkały się przy uroczystej kolacji w City Hotel w centrum Lublany, które to spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.

W dniach następnych odbyliśmy szereg konferencji i narad, wspólnych oraz w grupach roboczych (dotyczących Public relations (PR), treści wystaw, publikacji i filmów, finansów, realizacji filmów, obradowała także grupa młodzieżowa oraz informatyczna).

W sobotę zwiedziliśmy m.in. Uniwersytet w Lublanie, gdzie wysłuchaliśmy kilku interesujących wykładów związanych z historią i kulturą terenów, tworzących od niedawna jedno z najmniejszych państw Unii Europejskiej - Słowenię. Wieczorem zwiedziliśmy z przewodnikiem starówkę oraz kilka ciekawych instytucji kulturalnych. Niedziela była dniem zwiedzania. Rano pojechaliśmy zwiedzać skalną warownię Predjama. Następnie odwiedziliśmy skansen wojskowy w Pivce. Po południu pojechaliśmy na uroczy półwysep Piran, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Morskie. Dla wielu najpiękniejszym momentem była z pewnością wieczorna kąpiel w bardzo ciepłym i czystym Adriatyku. W poniedziałek wczesnym rankiem, pełni wrażeń i nieco zmęczeni, pojechaliśmy na lotnisko w Lublanie i przez Frankfurt i Katowice wróciliśmy do domu.

Warto wspomnieć, że w latach 2021-2025 będziemy jeszcze realizować dwa inne projekty dotyczące historii międzywojennej Europy oraz wspólnych i podobnych losów Nadrenii i Górnego Śląska w okresie po I wojnie światowej. Wspomniane projekty otrzymały już częściowe finansowanie, w sumie kilkuset tysięcy euro. W latach 2022-2025 grupa realizować będzie kolejny projekt „Rozwój przestrzeni miejskich w okresie międzywojennym w Europie na przykładzie miastach partnerskich, biorących udział w projekcie „Aufbruch, Neugestaltung und Kontinuitäten. Europäische Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit 1918-1939" („Początek, przebudowa, kontynuacja. Rozwój przestrzeni miejskich w okresie międzywojennym 1918-1939”). Projekt dostał już dofinansowanie z różnych instytucji w wysokości ponad 200 000 euro. Plonem wspomnianych projektów będą zasoby internetowe, artykuły, wydawnictwa zwarte, wystawy i inne, przedstawiające szeroko rozumianą historię i kulturę międzywojenną naszych miast i krajów.

W dniach od 9 do 13 września partnerzy, także uczniowie i nauczyciel z naszej szkoły, spotykają się na tradycyjnym festynie historycznym w partnerskim mieście Raciborza – Leverkusen. Wszelkie koszty przelotów, hoteli i inne są pokrywane z budżetu projektu. To samo dotyczy innych spotkań w miastach partnerskich.

W październiku 2022 roku planujemy duże, kilkudniowe spotkanie (workshop) w Raciborzu, na które przyjadą przedstawiciele wszystkich partnerskich miast. Finansowanie wszelkich wydatków z tym związanych, w wysokości ok. 35 000 euro jest zapewnione. Towarzystwo Miłośni Ziemi Raciborskiej będzie czynnie uczestniczyć w planowanym spotkaniu, tak samo jak Stowarzyszenie Odra 45 oraz Grupa młodzieżowa z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Ne 2 „Mechanik” w Raciborzu. Będziemy, miejmy nadzieję, że godnie, sprawować honory gospodarza spotkania. Planowany workshop i spotkania będą przeprowadzone w raciborskich placówkach kulturalnych oraz innych centrach kongresowo-hotelowych w okolicy.

Autor: Piotr Sput, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202208:37

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
22
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202221:37

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. KAVOWO/pixabay.com
Aktualności3 października 202212:04

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO]

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dwudniowa gala taneczna zakończyła w weekend miniony sezon artystyczny działających przy Raciborskim Centrum Kultury zespołów. Teraz czas na nowe rozdanie.

fot. Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202210:07

Z partnerską wizytą w Zugló

Z partnerską wizytą w Zugló - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Sport4 października 202216:52

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Sport4 października 202209:18

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.