Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności18 marca 202218:55

Prezydent spotkał się z raciborzanami goszczącymi uchodźców [FOTO i WIDEO]

Prezydent spotkał się z raciborzanami goszczącymi uchodźców [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Prezydent Dariusz Polowy brawami powitał mieszkańców przybyłych na wczorajsze (17.03.) spotkanie w DK „Strzecha”. Dodał, że te oklaski są wyrazem uznania i wdzięczności za ofiarną postawę i za przyjęcie ukraińskich rodzin do swoich domów.

- Państwa zaangażowanie w sytuacji, kiedy do Raciborza tak licznie przybywają szukający schronienia przed wojną uchodźcy z Ukrainy jest bardzo cenne. Otworzyliście Państwo swoje domy dla tych, którzy w obliczu wojny i zagrożenia życia zdecydowali się na ucieczkę. Zrobiliście to Państwo nie czekając na jakiekolwiek gwarancje wsparcia finansowego. Jeszcze raz dziękuję - mówił prezydent Polowy.

Kryzys uchodźczy, to wielkie wyzwanie, przed którym stajemy dzisiaj wszyscy. Wszyscy dajemy wyraz solidarności i więzi z narodem ukraińskim. Jesteśmy jako Polska stawiani za wzór pomocy humanitarnej, a obywatele Ukrainy są nam bardzo wdzięczni za okazane wsparcie, co w czwartek 17-tego marca w wideokonferencji z władzami Raciborza podkreślała Tatiana Hradiuk mer Tyśmienicy naszego miasta partnerskiego w Ukrainie.

Pomoc, którą od 24 lutego realizował zarówno samorząd, jak i mieszkańcy działając z odruchu serca teraz zyskała ramy prawne. Określa je Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenia wykonawcze do niej.

Na wczorajsze spotkanie z prezydentem przybyło około 50 mieszkańców Raciborza, którzy zdecydowali się ugościć ukraińskich uchodźców. Oprócz Prezydenta Miasta Racibórz w DK „Strzecha” obecni byli również Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego UM Racibórz Stanisław Mrugała oraz Elżbieta Kasper kierownik raciborskiego Inspektoratu ZUS.

Podczas spotkania prezydent przedstawił aktualną sytuację prawną i odpowiedział na nurtujące uczestników spotkania pytania. Wytłumaczone zostały najważniejsze założenia przyjętej w ostatnich dniach specustawy. Ważną kwestią, która wynika z tego aktu prawnego jest wprowadzenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za jednego goszczonego pod swoim dachem uchodźcę. Wnioski o te świadczenia mogą składać osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

- Szanowni Państwo, jest ustawa, są rozporządzenia. Miasto Racibórz będzie te zapisy realizować - wyjaśniał prezydent Dariusz Polowy, informując jednocześnie, że w związku z nowymi regulacjami, teraz to osoby i podmioty prawne goszczące u siebie uchodźców winny im zapewnić pomoc w kwestiach wyżywienia. Miasto nie będzie już rejestrowało nowych osób do systemu pomocowego w zakresie wyżywienia osób, które znalazły schronienie poza systemem zakwaterowania zbiorowego organizowanego przez gminę.- System, który funkcjonował do tej pory – będziemy utrzymywać tylko do niedzieli włącznie. Od poniedziałku 21.03 to Państwo przejmujecie kwestię zapewnienia wyżywienia dla osób którym udzielili Państwo schronienia – wyjaśniał prezydent, jednocześnie dodając, że od teraz (18.03) można zgłaszać się do Urzędu Miasta o świadczenie w wysokości 40 zł na każdą osobę, której udzielono schronienia, w celu uzyskania częściowej rekompensaty poniesionych kosztów.

W dalszym ciągu Miasto będzie żywić tych obywateli Ukrainy, którzy są zakwaterowani w systemie gminnym, w miejscach tymczasowego zakwaterowania zbiorowego, a więc m.in. na arenie Rafako, campingu Obora, Wodociągach Raciborskich i remizach OSP.

Kolejna sprawa, na którą prezydent uczulał zgromadzonych mieszkańców to fakt, że na ten moment zgodnie z zapisami Ustawy przywileje, o których mówimy dotyczą tylko tych, którzy uciekając z Ukrainy przyjechali bezpośrednio do Polski, a więc po 24 lutego przekroczyli granicę polsko – ukraińską.

Wzory wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są w załącznikach poniżej artykułu.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca br. przewiduje, że wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. Przyjmowaniem wniosków w Raciborzu zajmuje się Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Raciborzu (parter UM).

Czy we wniosku trzeba podać tylko liczbę osób, którym udzielone zostało schronienie, i ich miejsce pobytu, czy również ich imiona i nazwiska oraz inne dotyczące ich dane?
Wzór wniosku, który został określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca br., zawiera rubrykę, w której trzeba wpisać adres oraz liczbę przyjętych osób. Natomiast w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, której wzór również jest zawarty w tym rozporządzeniu, wymagane jest podanie jej imienia i nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy też zaznaczyć liczbę dni, w trakcie których udzielany był nocleg i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Czy trzeba będzie przedstawiać jakieś dokumenty potwierdzające koszty związane z zapewnianiem schronienia i posiłku uchodźcom, np. paragony lub rachunki za media?
Aby otrzymać świadczenie, potrzebne jest złożenie wniosku oraz załącznika - karty osoby przyjętej do zakwaterowania. W zależności od tego, ilu obywatelom Ukrainy zostało udzielone schronienie, tych załączników może być więcej, bo na druku karty jest miejsce do wpisania tylko jednej osoby. Nie trzeba natomiast do wniosku i załącznika dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu uchodźców oraz ich wysokości.

Czy świadczenie będzie wypłacane z góry, zgodnie z deklarowanym okresem, w którym uchodźcy będą przebywać w domu, czy tylko za dni przed złożeniem wniosku?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca br. świadczenie jest wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni i jest wypłacane z dołu. To oznacza, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli więc ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma wtedy świadczenie za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny albo poczekać do momentu, aż obywatele Ukrainy opuszczą jej mieszkanie lub dom, i dopiero wtedy złożyć dokumenty.

Czy gmina przed przyznaniem świadczenia sprawdzi, czy obywatele Ukrainy rzeczywiście korzystają ze schronienia u wnioskodawcy i w jakich warunkach przebywają?
Samorząd może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia dokonywanej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy. To oznacza, że nie będzie takiego obowiązku w stosunku do każdego złożonego wniosku. Weryfikacji będzie podlegała kwestia warunków zakwaterowania i wyżywienia, np. tego, czy nie zagrażają one ich życiu lub zdrowiu, bo wtedy świadczenie nie przysługuje.

Ile czasu ma gmina na wypłacenie świadczenia?
Wniosek o przyznanie świadczenia podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Po tym czasie gmina wypłaci pieniądze - jeżeli nie zostaną stwierdzone przesłanki negatywne do uzyskania wsparcia (podanie nieprawdziwych informacji lub występowanie zagrażających życiu lub zdrowiu warunków zakwaterowania).

Czy okres wypłaty świadczenia może być dłuższy niż 60 dni?
W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie wypłaty świadczenia (przepisy nie precyzują, jakie to są okoliczności). Jeśli więc osoba chce otrzymywać wsparcie dłużej niż 60 dni, musi złożyć wniosek, w którym zaznaczy, że wnosi o takie przedłużenie, i opisze powody, dla których się o to stara. Decyzja w tej sprawie nie będzie należała do gminy, potrzebna będzie do tego dodatkowo zgoda wojewody, który określi czas dłuższego pobierania świadczenia.

Autor: (um), RTK, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202209:46

Raport 998. Nocny pożar w Krzanowicach. Atak owadów w Czerwięcicach i Samborowicach

Raport 998. Nocny pożar w Krzanowicach. Atak owadów w Czerwięcicach i Samborowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Dwadzieścia jeden interwencji odnotowali strażacy z PSP Racibórz i jednostek OSP w trakcie minionego długiego weekendu. Rozpoczęto także jedno działanie cykliczne, które polega na dwukrotnym monitorowaniu rzeki Odry każdego dnia. Sprawdź szczegóły interwencji.

red., fot. FB/OSP KSRG Krzanowice
Aktualności16 sierpnia 202209:26

Życie i praca śp. profesora Mariana Teodora Kapicy [WSPOMNIENIE]

Życie i praca śp. profesora Mariana Teodora Kapicy [WSPOMNIENIE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
dr Beata Fedyn, fot. Gabriela Habrom-Rokosz
Reklama
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202208:59

Lasy Państwowe wsparły LKS Tworków

Lasy Państwowe wsparły LKS Tworków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
fot. swojskapilka.pl
Reklama
Aktualności17 sierpnia 202213:52

Pamiętacie kopalnię Anna? Tak może się zmienić teren po pszowskiej grubie

Pamiętacie kopalnię Anna? Tak może się zmienić teren po pszowskiej grubie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Region:

Zielono, niebanalnie i industrialnie – tak będzie zmieniał się teren ParkAnów, czyli obszarów należących dawniej do nieczynnej dziś kopalni Anna. Swoją wizję przedstawili dwaj młodzi projektanci: Karolina Cieślik i Aleksander Bugla.

UM Pszów
Reklama
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202212:15

Czesi, Anglicy i Holendrzy zbadają wodę z Odry

Czesi, Anglicy i Holendrzy zbadają wodę z Odry - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
red., fot. OSP Markowice
Reklama
Aktualności17 sierpnia 202212:54

Muzyka rockowa i gra umysłowa. Weekend na raciborskim zamku

Muzyka rockowa i gra umysłowa. Weekend na raciborskim zamku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Nadchodzący weekend w Raciborzu będzie bogaty w wydarzenia. Nie zabraknie ich także na Zamku Piastowskim. Sprawdź, co przygotowano!

Zamek Piastowski w Raciborzu, fot. arch. portalu
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności17 sierpnia 202209:23

Raport 998. Zapach gazu zaniepokoił mieszkańców

Raport 998. Zapach gazu zaniepokoił mieszkańców - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu
Styl życia16 sierpnia 202212:50

Metropolitalne święto w Rudach pełne okrągłych rocznic

Metropolitalne święto w Rudach pełne okrągłych rocznic - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Biskupi metropolii górnośląskiej spotkali się wczoraj, 15 sierpnia, z wiernymi w Rudach. Na dziedzińcu pałacu opackiego odprawiono uroczystą Mszę św. W tym roku przypada wyjątkowo dużo jubileuszy.

fot. Krystian Tischbierek
Reklama
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 12.08.2022
17 sierpnia 202216:32

Nasz Racibórz 12.08.2022

Nasz Racibórz 05.08.2022
17 sierpnia 202216:30

Nasz Racibórz 05.08.2022

Nasz Racibórz 29.07.2022
29 lipca 202210:47

Nasz Racibórz 29.07.2022

Nasz Racibórz 22.07.2022
29 lipca 202210:46

Nasz Racibórz 22.07.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.