Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności16 stycznia 202210:30

#Racibórz2030. Gospodarka i rynek pracy - eksperci o smutnej prawdzie

#Racibórz2030. Gospodarka i rynek pracy - eksperci o smutnej prawdzie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Coraz mniej ludzi stawia na własną przedsiębiorczość, miasto szybciej traci potencjalnych pracowników niż sąsiedzi, jak i miasta rywalizujące o potencjalnych inwestorów, a pula dostępnych terenów inwestycyjnych jest niewielka - te tezy znajdujemy w diagnozie do strategii dla Raciborza do 2030 r., przyjętej przez radnych w grudniu zeszłego roku. Mówienie o wielkim Raciborzu można odnieść tylko do przeszłości. Aktualnie z roku na rok tracimy potencjał.

W naszym cyklu poświęconym przyjętej przez Radę Miasta strategii dla Raciborza do 2030 r. tym razem przytaczamy zapisy diagnozy dotyczące gospodarki oraz rynku pracy. Rafako, Tokai Cobex (dawny ZEW), Henkel, Mieszko, niegdyś też Rameta - te nazwy firm padały najczęściej, kiedy mówiło się o raciborskim przemyśle. Jaki dziś jest jego obraz?

- Rozmieszczenie funkcji gospodarczych na terenie miasta wskazuje na ich koncentrację w dzielnicach centralnych. Dominujące są tereny przeznaczone pod funkcje przemysłowe. Na obszarach tych znajdują się największe przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście. Zdecydowanie mniej jest obszarów przeznaczonych pod inne funkcje gospodarcze. Poza obszarem centralnym miasta zlokalizowane są one także w ciągu rozbudowywanych szlaków komunikacyjnych, tworząc wyspowy krajobraz handlu na przedmieściach (Obora) oraz mało- i średnio powierzchniowy handel śródmiejski, wtopiony w średniowieczny układ ulic Starówki oraz najważniejszych ulic osiedli mieszkaniowych - piszą autorzy strategii, eksperci Marcin Baron i Luk Palmen z firmy InnoCo.

- W ostatnich latach miasto przygotowywało i z powodzeniem sprzedawało tereny inwestycyjne. Do najważniejszych działań w tym zakresie należały przedsięwzięcia związane z utworzeniem obszarów inwestycyjnych na terenach po byłej Cukrowni Racibórz oraz przy ul. Bartka Lasoty, a także przy ul. Cecylii / Gospodarczej, z wykorzystaniem mechanizmu strefowego z udziałem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Aktualnie pula dostępnych terenów inwestycyjnych jest niewielka, stąd realizowane są prace koncepcyjne związane z przygotowaniem kolejnych terenów lub alternatywnym wykorzystaniem istniejących, w tym zwalnianych w przyszłości terenów przemysłowych - dodają.

- Miastu zależy także na zagospodarowaniu dużego terenu inwestycyjnego (38 ha) pod działalność sportową i rekreacyjną. Są to dawne wyrobiska żwiru i gliny wraz z kompleksem niedokończonych basenów otwartych (z lat 80-tych XX w.). W Raciborzu dostępne są również tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową - czytamy w dokumencie. Dodajmy, że Rada Miasta wpisała do budżetu na 2022 r. sprzedaż dawnej żwirowni.

- Wraz ze zmianami na rynku pracy, które cechują się zwiększeniem udziału zatrudnienia tzw. kontraktowego, maleje znaczenie wskaźnika poziomu przedsiębiorczości, obliczanego jako liczba zarejestrowanych w systemie REGON przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Niemniej warto mieć na uwadze, że na tle porównywanych miast i gmin wskaźnik ten był w Raciborzu w ostatnich latach relatywnie wysoki. Natomiast niski był wskaźnik przyrostu nowych firm, a dość wysoki był odsetek firm wyrejestrowywanych - wskazano.

- Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie aktywnych płatników składek w ubezpieczeniu zdrowotnym na ostatni dzień roku 2019, w Raciborzu najwięcej osób zawodowo związanych jest z firmami z sekcji C, tj. przetwórstwa przemysłowego (5 149 os.) z czego połowa pracuje w podmiotach dużych (zatrudniających powyżej 250 osób). Kolejnymi pracodawcami są podmioty handlowe, edukacyjne, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz administracji publicznej. Ponad 30% zatrudnionych w Raciborzu pracuje w firmach średnich, a kolejne niecałe 30% w firmach dużych. W przemyśle dominujące jest zatrudnienie przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, w podmiotach dużych i średnich.

Czytaj także: Rok 2021 w Raciborzu. Liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, małżeństwa

Pochodną struktury gospodarki oraz jej zyskowności jest wielkość podatku od osób prawnych, który powraca do budżetu miasta w ramach systemu redystrybucji podatkowej. Udział podatku CIT w dochodach budżetu miasta jest zbliżony do wartości uzyskiwanych w gminach wiejskich w otoczeniu funkcjonalnym i przeciętny na tle miejskiej grupy porównawczej. Po części może to być konsekwencją stosowania instrumentu podatkowych zwolnień strefowych przez część inwestorów, ale również nie zawsze stabilnej sytuacji podmiotów dużych - zapisano w diagnozie.

- Racibórz ma jeden z najniższych poziomów odsetka osób w wieku produkcyjnym na swoim obszarze funkcjonalnym. Natomiast już w miejskim układzie porównawczym współczynnik ten w przypadku Raciborza jest najwyższy. Jednak następuje jego duży spadek. Oznacza to, że miasto szybciej traci potencjalnych pracowników niż zarówno sąsiedzi, jak i miasta rywalizujące o potencjalnych inwestorów - ten zapis dotyczący rynku pracy pokazuje poważny problem, wpływający na depopulację.

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim w ostatnich latach była najniższa wśród sąsiadujących powiatów ziemskich zlokalizowanych zarówno w województwie śląskim jak i województwie opolskim, a także wśród powiatów związanych z miastami tworzącymi grupę porównawczą wybraną na potrzeby diagnostyczne. Sytuacja pandemiczna nie zmieniła pozycji powiatu w tym zakresie. W maju 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie raciborskim wynosiła 5,0%. Dane uzyskane z Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie dla powiatów województwa śląskiego wskazują, że Racibórz jest istotnym miejscem pracy głównie dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Oddziaływanie na powiaty sąsiadujące jest już niewielkie i dotyczy wyłącznie gmin położonych blisko miasta, tj. Lubomi oraz Lysek. Niestety, nie można było pozyskać analogicznych danych z Urzędów Skarbowych w województwie opolskim - napisano.

- W układzie wewnętrznym miasta, m.in. w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu, ważne jest monitorowanie miejsc, gdzie koncentrują się osoby bezrobotne. W Raciborzu największe zagęszczenie osób bezrobotnych miało miejsce na Ostrogu. Stosunkowo wysokie odsetki osób zamieszkujących dane ulice pozostawały bez pracy także w Brzeziu i w Miedoni. W układzie całego miasta, duża część zarejestrowanych bezrobotnych uznawana jest za osoby długotrwale bezrobotne. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, czy oznacza to tendencję do występowania długotrwałego bezrobocia w mieście, lub raczej jest to pochodna wykonywania pracy w szarej strefie - to pytanie stawiają eksperci InnoCo.

- Pracujący mieszkańcy są dla miasta źródłem dochodów pośrednich i bezpośrednich. Jednym z ważniejszych są udziały w podatku od osób fizycznych (PIT), które budżet miasta otrzymuje w formie transferów z budżetu centralnego. Racibórz osiąga dochody z PIT typowe dla porównywanych obszarów, jednak cechuje się również niskim poziomem dochodów z PIT na jednego mieszkańca w wieku produkcyjnym. To drugie zjawisko może wynikać z przeciętnie niskich wynagrodzeń w Raciborzu, ale również z występowania szarej strefy oraz pracy za granicą - dodano.

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, Urząd Miasta

Autor: opr. red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kieliszek
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności19 maja 202214:25

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

W raciborskim Muzeum trwa jedna z ciekawszych konferencji poświęcona mumii egipskiej z raciborskiego Muzeum. Prezentowane są najnowsze badania, a także rekonstrukcja twarzy kobiety. Wydarzenie jest transmitowane live.

red., fot. Muzeum w Raciborzu
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202213:22

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO]

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Tematem przewodnim festynu była ochrona flory i fauny. Całemu wydarzeniu towarzyszył event organizowany przez firmę z Łodzi "Świat Przygód" Grzegorz Boryca. Na scenie wystąpiły dzieci z raciborskich placówek oświatowych, a także wychowankowie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202209:27

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Region:

Już 23 maja nastąpi kolejny etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, tym razem dotyczący województwa śląskiego.

red.
Reklama
Aktualności20 maja 202209:45

Służby METEO ostrzegają. Możliwe burze z gradem

Służby METEO ostrzegają. Możliwe burze z gradem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, fot. arch. portalu/Jan Ptak
Aktualności19 maja 202208:56

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
5
Racibórz:

- Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK45 z drogą wojewódzką nr 416 w Raciborzu (przy mleczarni). Wykonawcą zadania jest firma DMK Inżynieria z Rybnika, a wartość umowy wynosi o wartości 366 250,95 zł - informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

red.
Aktualności19 maja 202220:26

Pokazano jak wyglądała Egipcjanka z raciborskiego Muzeum. Była piękna jak Nefretete

Pokazano jak wyglądała Egipcjanka z raciborskiego Muzeum. Była piękna jak Nefretete - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

- Badania naukowe mumii egipskich na przykładzie Dżed-Amonet-Ius-Anch z zbiorów Muzeum w Raciborzu – konferencja pod tytułem odbyła się w dawnym kościele pw. św. Ducha. Poznaliśmy wreszcie oblicze Egipcjanki, której zmumifikowane zwłoki od II poł. XIX w. znajduje się w naszym mieście.

Grzegorz Wawoczny
Reklama
Reklama
Aktualności20 maja 202216:13

Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Raciborzu [FOTO i WIDEO]

Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Raciborzu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Uczniowie dwóch klas pierwszych o profilu Straży Granicznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wzięli dziś udział w uroczystym ślubowaniu. Wczoraj z kolei ZSOMS zorganizowało w sądzie konferencję pt. Bezpieczeństwo w teorii i praktyce, a w dziś jej murach otwarto Laboratorium Dziecka, a na finał zorganizowano piknik wojskowy.

SOSG Racibórz, ZSOMS/Barbara Skoczewska
Aktualności20 maja 202220:55

Pożar kościoła w Pietraszynie. Cztery osoby ranne [FOTO i WIDEO z ĆWICZEŃ]

Pożar kościoła w Pietraszynie. Cztery osoby ranne [FOTO i WIDEO z ĆWICZEŃ] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzanowice:

Pożar butli propan-butan w kościele w Pietraszynie, a do tego cztery osoby ranne i konieczność rozwinięcia linii na długości około 800 metrów od rzeczki Biała Woda - taki był scenariusz dzisiejszych działań w ramach ćwiczeń gminnych OSP w gminie Krzanowice.

red.
Reklama
Aktualności20 maja 202209:22

Raport 998. Nieostrożność przyczyną pożaru w Krzanowicach

Raport 998. Nieostrożność przyczyną pożaru w Krzanowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP KSRG Krzanowice
Aktualności19 maja 202209:14

Obwodnica i okolice. Tak zagospodarowano teren wokół nowej drogi

Obwodnica i okolice. Tak zagospodarowano teren wokół nowej drogi - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Sezon rowerowych i pieszych wędrówek już w pełni. Na zdjęciach pokazujemy rejon otwartej w marcu wschodniej obwodnicy Raciborza, m.in. nowego mostu na starej Odrze pomiędzy Ostrogiem a Miedonią oraz wiaduktu kolejowego na końcu ul. Nad Koleją.

fot. Jan Ptak
Kultura i edukacja19 maja 202221:01

Koncert jubileuszowy na 20-lecie raciborskiej PWSZ

Koncert jubileuszowy na 20-lecie raciborskiej PWSZ - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Zaproszenie rektora dr. Pawła Strózika przyjęła liczna grupa wykładowców oraz przyjaciół uczelni. W tym roku mija dwadzieścia lat od chwili, gdy Racibórz stał się miastem akademickim.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sport20 maja 202206:07

Weekendowy Niezbędnik Kibica

Weekendowy Niezbędnik Kibica - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(greh), fot. arch. portalu
Reklama
Aktualności19 maja 202222:39

Wielka Czantoria i fotograficzna ciekawostka spod Raciborza

Wielka Czantoria i fotograficzna ciekawostka spod Raciborza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Andrzej Czogała, który na naszym portalu prezentował już unikalne panoramy Raciborza, tym razem prezentuje zdjęcia wykonane obok wieży ciśnień w Strzybniku.

fot. Andrzej Czogała
Aktualności19 maja 202208:33

Posłanka Lenartowicz poparła prezydencki projekt ustawy w sprawie Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Posłanka Lenartowicz poparła prezydencki projekt ustawy w sprawie Narodowego Dnia Powstań Śląskich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
14
Racibórz:

- Uczcijmy Dzień Powstań Śląskich jako wspólne Święto wszystkich Ślązaków - przekonuje parlamentarzystka z PO, rodem z podraciborskich Krzanowic.

materiał nadesłany/Gabriela Lenartowicz
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności19 maja 202208:30

Na zamku wióry lecą. Panowie rzeźbią księżniczki [FOTO]

Na zamku wióry lecą. Panowie rzeźbią księżniczki [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W środowe przedpołudnie 18 maja 2022 r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu ruszył II plener rzeźbiarski pt. „Opolsko-raciborskie księżniczki z rodu Piastów”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Zamek Piastowski w Raciborzu
Reklama
Aktualności20 maja 202222:10

Tłumy na nocnym zwiedzaniu sądu przy Wojska Polskiego [FOTO i WIDEO]

Tłumy na nocnym zwiedzaniu sądu przy Wojska Polskiego [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Majestatyczny gmach dawnego sądu krajowego, pięknie odnowiony w ostatnich latach przez resort sprawiedliwości, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. O 18.00, kiedy ruszyła sądowa noc muzeów, na Wojska Polskiego stawiły się tłumy. To jednocześnie pierwsza tak noc raciborskiej Temidy.

red., fot. Jan Ptak
Aktualności20 maja 202216:43

Małe i duże Koziołka Matołka podróże

Małe i duże Koziołka Matołka podróże - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Przedszkole nr 17 im. Koziołka Matołka w Raciborzu Markowicach zorganizowało konkurs międzyprzedszkolny pt. Podróże małe i duże Koziołka Matołka.

red.
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.