Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności3 stycznia 202411:00

Ruszył tegoroczny nabór do policji

Ruszył tegoroczny nabór do policji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Informujemy, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2024. Każda osoba, która jest zainteresowana służbą może złożyć odpowiednie dokumenty w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji województwa śląskiego. Jeżeli i Ty chcesz zostać policjantem, to zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi, w których masz możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia zawodowego.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa. O każdej porze dnia i nocy mundurowi czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ mundurowi spotykają się ze sytuacjami stresującymi oraz zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Choć jest wymagająca, bez wątpienia daje ogromną satysfakcję. Poza możliwością połączenia pasji ze służbą formacja oferuje możliwość zdobycia nieporównanie większego, niż daje to jakikolwiek inny pracodawca, bardziej różnorodnego doświadczenia zawodowego, a przez to możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji. Oferuje różnorodność stanowisk, dlatego każdy ma szansę znaleźć w niej odpowiednie dla siebie miejsce, wykorzystując swoje predyspozycje, wykształcenie i umiejętności.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami (10 pkt.)

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (8 pkt.)

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny (7 pkt.)

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) (7 pkt.)

Tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (6 pkt.)

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (6 pkt.)

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” (5 pkt.)

Posiadanie prawa jazdy kategorii „C” (5 pkt.)

Posiadanie prawa jazdy kategorii C+E (5 pkt.)

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (5 pkt.)

Uprawnienia ratownika wodnego (5 pkt.)

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawnień turystyki wodnej (5 pkt.)

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych (4 pkt.)

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (4 pkt.)

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 ww. rozporządzenia (2 pkt.)

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

- podanie o przyjęcie do służby;
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
- kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
- kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

- wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

- Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz ze strony internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl).

- Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy artykułu 25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023 roku pozycja 171 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 roku pozycja 606).

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2024 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:
4 marca
24 kwietnia
8 lipca
9 września
30 października
30 grudnia

Dlaczego warto wstąpić do służby w Policji?

- oferujemy ciekawą i stabilną pracę;
- prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat;
- zapewniamy bezpieczeństwo finansowe - uposażenie w kwocie około 4800 złotych netto* (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy (*dla osoby do wieku 26 lat, a około 4500 złotych netto powyżej 26 lat); możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
- możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
- możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie - informator Nauka o Policji);
- korzystne warunki socjalne, w tym między innymi: nagroda roczna tzw. trzynasta pensja, równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za umundurowanie tzw. mundurówka, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby (z miejsca zamieszkania), coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych, coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny.

Autor: KWP Katowice, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kieliszek
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności28 lutego 202408:54

Eko-Okna otrzymały potężny kredyt

Eko-Okna otrzymały potężny kredyt - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
33
inf. prasowa, fot. Eko-Okna
Reklama
Aktualności28 lutego 202408:54

Peugeot 206 uderzył w drzewo przy Gliwickiej

Peugeot 206 uderzył w drzewo przy Gliwickiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Do zdarzenia doszło dziś (28.02.) nad ranem, o godzinie 2.56 przy ulicy Gliwickiej w Raciborzu. Peugeot 206 (SGL) kierowany przez 26-latka wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Policjanci szybko ustalili przyczynę.

red., fot. KPP Racibórz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności28 lutego 202408:05

Pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego w Rudniku

Pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego w Rudniku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Strzybnik
Aktualności28 lutego 202407:53

Plama na jezdni od Kornic do Raciborza

Plama na jezdni od Kornic do Raciborza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Racibórz Markowice
Reklama
Aktualności28 lutego 202408:36

Pracujesz na wcześniejszej emeryturze? Będą powody do zadowolenia

Pracujesz na wcześniejszej emeryturze? Będą powody do zadowolenia - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 01.03.2024
29 lutego 202423:20

Nasz Racibórz 01.03.2024

Nasz Racibórz 23.02.2024
23 lutego 202409:04

Nasz Racibórz 23.02.2024

Nasz Racibórz 16.02.2024
15 lutego 202423:16

Nasz Racibórz 16.02.2024

Nasz Racibórz 09.02.2024
9 lutego 202409:27

Nasz Racibórz 09.02.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.