Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności15 lutego 202308:37

Prezydent Wacławczyk, Studio Otwarte i oczy szeroko zamknięte w Radzie Miasta [LIST DO REDAKCJI]

Prezydent Wacławczyk, Studio Otwarte i oczy szeroko zamknięte w Radzie Miasta [LIST DO REDAKCJI] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

- Zastanawiam się, kiedy wreszcie opamiętanie spadnie na głowy niektórych radnych w mieście Racibórz. Po przeczytaniu umowy zawartej przez wiceprezydenta Wacławczyka z firmą Studio Otwarte, obejrzałem zapis przebiegu sesji Rady Miasta, w trakcie której firma z Krakowa prezentowała system identyfikacji wizualnej – pisze Marek Labus, nieraz zabierający głos na forum komisji Rady Miasta.

Potem toczyła się dyskusja o nowym logo miasta oraz miało przebieg głosowanie, które w świetle dostępnych dokumentów jest kompletną porażką Rady Miasta, zafundowaną przez tych radnych, którzy nie głosowali przeciwko uchwale. Aby to unaocznić przedstawię kilka pojęć.

SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ (SIM) to system, dzięki któremu ludzie lepiej orientują się w przestrzeni fizycznej miasta i przemieszczają się z miejsca na miejsce, to system którego zadaniem jest ułatwianie „odnajdywania drogi” w miejskim gąszczu. System obejmuje tablice z nazwami ulic, tablice adresowe, informacyjne, drogowskazowe, oznakowania ścieżek rowerowych i tablice kierunkowe. Do grupy odbiorców należą piesi i osoby zmotoryzowane, dorośli, osoby starsze, rodzice, dzieci oraz osoby niepełnosprawne, miejscowi i przyjezdni. SIM spełnia cele:
• informuje o położeniu,
• wskazuje drogę do najważniejszych obiektów,
• wytycza trasę wędrówki/przejazdu rowerem,
• informuje o regułach/zasadach korzystania z obiektów,
• przekazuje wiedzę historyczną o mieście.

Projekty SIM można realizować przy wsparciu środków zewnętrznych (np. funduszy unijnych). Generalnie SIM ma pomagać w przyjaznym poruszaniu się w przestrzeni miejskiej, zachęcać do zwiedzania.
SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w przedsiębiorstwie, Urzędzie Miasta, opracowany tak, by podkreślić wyjątkowość i rozpoznawalność instytucji na tle innych podmiotów. W skład SIW wchodzi:
• symbol firmy (logo, slogan),
• kolorystyka (oznaczeń, siedziby),
• symbole dekoracyjne,
• materiały firmowe (papeteria, legitymacje, przepustki),
• materiały marketingowe (ulotki, gadżety, oznaczenia w trakcie imprez masowych, aranżacja graficzna stron internetowych).

Oficjalnym zapisem powyższych elementów graficznych jest Księga Identyfikacji Wizualnej. SIW jest nastawiony na promocje firmy, marki, nie ma nic wspólnego z ułatwianiem poruszania się mieszkańców i turystów w przestrzeni miejskiej.

Rada Miasta uchwalając budżet na rok 2022 przeznaczyła 130 tysięcy na opracowanie SIM (Systemu Identyfikacji Miejskiej), po to by uporządkować oznaczenia w mieście, by ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie się, odnajdywanie celów, zwiedzanie atrakcji. Rada Miasta wpisała jasno zadanie do budżetu i nie miała na myśli zabezpieczania środków na kolejne promocje Urzędu Miasta, przy pomocy SIW.

Jak to się stało więc, że na sesji w dniu 18 stycznia 2023 roku Studio Otwarte mogło przedstawić radnym prelekcję z wizualizacją swoich działań na rzecz Raciborza, oznaczoną na kolejnych slajdach jako SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (SIW), jak to możliwe, że wtedy wiceprezydent Wacławczyk też mówił o SIW i wcale się nie przejęzyczył. Chociaż tak próbował tłumaczyć radnemu, który zauważył rozbieżność między zadaniem zapisanym w budżecie a zakupionym od firmy z Krakowa systemem.

Doszło do tego, bo już nie pierwszy raz władza w ratuszu pokazała, że nie przestrzega uchwał budżetowych Rady Miasta. W budżecie przeznaczono 130 000zł na SIM, czyli poprawienie oznaczeń w mieście, na usprawnienie poruszania się w przestrzeni miejskiej. A jednak Wiceprezydent Wacławczyk znalazł sposób, by te środki zużytkować na promocję swojego szefa i urzędu, w którym pracuje (oczywiście kosztem mieszkańców). 9 września 2022 roku zawarto z firmą Studio Otwarte (bez żadnej procedury konkursowej) umowę na wykonanie Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM), „zgodnie z przedstawioną ofertą w załączniku nr1 oraz harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr2 do umowy”. Umowę podpisała firma a w imieniu miasta Dawid Wacławczyk. Umowa była pozytywnie opiniowana przez panią Naczelnik [...], dr hab. panią adwokat [...] oraz kierowniczkę referatu ds. księgowości jednostki budżetowej.

Problem w tym, że przedmiot zamówienia opisany w preambule umowy kompletnie nie zgadzał się z ofertą i zadaniami opisanymi w załącznikach do umowy. O ile jeszcze w załączniku nr 1 jest używany zamiennie termin SIM i SIW (chociaż to zupełnie inne systemy) to już w zał. nr 2 (harmonogram prac) używany jest tylko termin SIW, a oferowane produkty dotyczą tylko SIW, nie ma żadnej propozycji dotyczącej SIM. Umowa ze względu na kompletną rozbieżność opisu przedmiotu zamówienia a propozycjami zawartymi w treści załączników jest niewykonalna. Z dokumentu umowy wynika, że była podpisana w dniu 9.09.2022 na kwotę 129 494,40 zł brutto, wycena firmy Studio Otwarte na taką dokładnie kwotę została opracowana już 28 czerwca 2022 r., czyli ponad 2 miesiące przed podpisaniem umowy. To na czym polegały negocjacje cenowe z firmą, o których Wacławczyk wspominał na sesji, skoro z ceny oferowanej, przez ponad 2 miesiące, nie „urwano” nawet grosza na korzyść miasta?

Jak to się stało, że doszło do podpisania takiej umowy? Przede wszystkim była kwota 130 000 zł do zagospodarowania. Można oczywiście założyć, że umowę podpisali dyletanci, którzy nie rozróżniają SIM od SIW, projektu drogowskazu, tablicy informacyjnej, oznakowania ulicy od projektu kubka i papeterii firmowej, można też zakładać, iż adwokat z tytułem akademickim nie potrafi w umowie wychwycić treści, które wykluczają prawidłową jej realizację. Stanowczo uważam jednak, że tak nie było, że umowę podpisano świadomie, zakładając, że większa część radnych się nie połapie o co chodzi, że pod pozorem zamówienia SIM firma wykona SIW. I tak też się stało. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego logo miasta uwiarygodniło tę kuriozalną umowę, potwierdziło prawidłowość wydatku z miejskiej kasy. Wacławczyk na sesji stosował różne, dość prymitywne sztuczki, oszczędnie gospodarował prawdą, licząc, że nikt się nie połapie. Niestety, zwiódł większość radnych i uchwała „przeszła”. Wręcz nieprawdopodobne, że wiceprezydent zrealizował swój plan, głosami radnych piastujących w poprzednich kadencjach funkcje prezydenckie.

W rezultacie zamiast systemu oznakowania ulic, placów, systemu ułatwiającego poruszanie się po mieście mamy za prawie 130 000 zł (choć kto wie, czy nie było dodatkowych zleceń) nowe logo miasta, projekty kubków, wizytówek prezydenckich, papeterii, kopert długopisów, identyfikatorów pracowniczych, legitymacji służbowych, parasoli, koszulek propozycje graficznej oprawy stron internetowych należących do miasta, system znaków biur w urzędzie miasta, system znaków dla miejskich spółek.

Tylko jak to się ma do Systemu Identyfikacji Miejskiej, na który Rada przeznaczyła pieniądze? Zamiast uporządkowania oznakowania w mieście i stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów, mamy wywalone w błoto środki na kolejną promocje prezydentów i Urzędu. Czy firma, która nie opracowała Systemu Identyfikacji Miejskiej (czego przecież nie kryła na sesji) powinna otrzymać wynagrodzenie? Czy osoby, które doprowadziły do wyprowadzenia z miejskiej szkatuły środków niezgodnie z uchwałą budżetową powinny ponieść konsekwencje?

Czy Radni w czasie sesji byli wprowadzani w błąd? W sprawie zamiaru przekształcania logo miasta, zapisy umowy podpisanej z firmą Otwarte Studio są dla Wacławczyka miażdżące. Okazuje się, że potrzeba projektu nowego logo dla miasta nie wypłynęła w toku prac firmy z Krakowa, tylko zaplanowano to znacznie wcześniej. Z treści umowy wynika, że już w czerwcu 2022 została złożona przez firmę propozycja zmiany logo miasta za kwotę 15 680 zł netto (w pierwszym z załączników), w drugim załączniku, gdzie wyceniono pakiet usług, to cenę określono na 35 840 zł netto. Nieprawdą jest więc to, że o zmianie logo zadecydowano dopiero w toku prac i że ta operacja nic Miasto nie kosztowała. O zmianie logo zadecydowano na długo przed podpisaniem umowy. Cała ta sytuacja wpływa też ujemnie na wizerunek znanej krakowskiej pracowni, której przedstawiciele przyjechali na sesję i wzięli udział w zmanipulowaniu Radnych.

Czy Wiceprezydent Wacławczyk miał wiedzę na jaki system Rada Miasta przeznaczyła środki? Wystarczy przejrzeć protokoły z roku 2022, kiedy radni byli przekonywani do uchwalenia zadania budżetowego pt. System Identyfikacji Miejskiej (SIM), o SIW w ogóle nie było mowy i porównać z przemowami Wacławczyka na styczniowej sesji 2023, kiedy jednoznacznie mówił o SIW, a nie o SIM. Łatwo będzie można sobie wyrobić zdanie. Wacławczyk ma chyba ogólnie problemy z pamięcią. Jako niegdysiejszy szef lokalnej opozycji produkował długie i krytyczne tyrady na prawie każdy temat. Nie milczał również w 2013 roku, kiedy wprowadzano symbole miasta (herb i flagę). Z litanii długich gromkich zarzutów na pierwszą linię wybijały się te, które wypominały, że projektowanie symboli miasta zlecono profesjonalnej firmie spoza Raciborza, podczas kiedy (tak wówczas argumentował) są lokalni, miejscowi graficy, którzy by tę usługę wykonali i taniej, i lepiej. Czy zlecenie przez Wacławczyka zadania krakowskiej firmie oznacza, że w obecnej kadencji samorząd sprawił, że z miasta stosowni graficy się wyprowadzili?

O zmianie logo, które jest przekształconym niezgodnie z zasadami heraldyki herbem miasta, pisałem do radnych przed sesją. Widać oczy szeroko zamknięte u większości w Radzie nie pozwoliły uchronić symbolu miasta przed niedozwolonymi „ulepszeniami”

Jako że uchwała Rady Miasta w tej materii została wg mojej wiedzy podjęta niezgodnie z zapisami Statutu miasta, treścią uchwały z 2013 roku o symbolach miasta oraz z naruszeniem przepisów prawa, jest jeszcze nadzieja, że Wojewoda obroni nasz herb przed niegodnym potraktowaniem i stwierdzi nieważność tej naprawdę bulwersującej uchwały. Czy Prezydent Miasta zachowa olimpijski spokój i spuści zasłony miłosierdzia na tę oczywistą katastrofę z udziałem najważniejszego z ratuszowych urzędników? Czy też może szykuje się kolejna rewolucja w Urzędzie? Jak dalej potoczy się sprawa realizacji umowy z firmą Studio Otwarte? Rada Miasta ma narzędzia, by podjąć kroki w tej sprawie.

Marek Labus

Od redakcji. Wypowiedź autora dotyczy spraw publicznych, omawianych na forum Rady Miasta. Stanowi wyraz jego poglądów i ocen. Treść listu 8 lutego została przesłana wiceprezydentowi Dawidowi Wacławczykowi z prośbą o przesłanie komentarza lub stanowiska. 13 lutego otrzymaliśmy informację, że wiceprezydent nie skorzysta z tej możliwości.

Autor: list do redakcji, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności24 marca 202308:09

ALDI w miejsce Biedronki. Znana jest data otwarcia

ALDI w miejsce Biedronki. Znana jest data otwarcia - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., źródło: investmap.pl, Aldi
Reklama
Aktualności24 marca 202308:48

Znęcał się nad niepełnosprawną żoną. Areszt dla mieszkańca Kuźni Raciborskiej

Znęcał się nad niepełnosprawną żoną. Areszt dla mieszkańca Kuźni Raciborskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 64-letni mężczyzna, podejrzewany o znęcanie się nad swoją żoną. Sprawca został zatrzymany przez kuźniańskich policjantów po interwencji domowej. Za przestępstwo te grozi mu teraz do 8 lat więzienia.

KPP
Reklama
Reklama
Aktualności24 marca 202307:16

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/Kaśka Sochacka - Latający Kowal
Reklama
Sport25 marca 202316:14

Unia Racibórz pokonała lidera z Łazisk Górnych

Unia Racibórz pokonała lidera z Łazisk Górnych - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Lider II grupy śląskiej IV ligi wyjechał z Raciborza na tarczy. Polonia Łaziska Górne musiała uznać wyższość gospodarzy z Raciborza.

Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sport24 marca 202307:32

Weekendowy Niezbędnik Kibica

Weekendowy Niezbędnik Kibica - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(greh)
Sport25 marca 202321:03

Ambitna gra raciborzanek. Druga wygrana Ostrovii [FOTO]

Ambitna gra raciborzanek. Druga wygrana Ostrovii [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Koszykarki RKK AZS Racibórz musiały dziś drugi raz przełknąć gorycz porażki, ale rozgrywany w Raciborzu przy Łąkowej turniej półfinałowy pokazuje, że naszym paniom nie brakuje ambicji i potencjału. Drużyna dużo osiągnęła.

red., fot. (greh)
Reklama
Reklama
Sport24 marca 202323:36

Ruszyły zmagania o awans. Powodów do wstydu nie było [FOTO i WIDEO]

Ruszyły zmagania o awans. Powodów do wstydu nie było [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Za nami pierwszy mecz koszykarek RKK AZS Racibórz w turnieju półfinałowym. Przeciwnikiem ekipy Marcina Parzonki był mistrz strefy łódzkiej II ligi - SMS PZKosz Łomianki II.

(greh)
Aktualności24 marca 202315:26

E-ZLA na profil każdego płatnika po 24.03

E-ZLA na profil każdego płatnika po 24.03 - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Kultura i edukacja24 marca 202321:58

Głubczycki chór Angelus Cantat wystąpił w raciborskim Muzeum

Głubczycki chór Angelus Cantat wystąpił w raciborskim Muzeum - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Sentymentalna podróż przez kraje i kontynenty to tytuł dzisiejszego (24.03.) koncertu chóru kierowanego przez Tadeusza Eckerta. Przy akompaniamencie Agnieszki Hautz zespół z sąsiednich Głubczyc wystąpił w raciborskim Muzeum, zbierając ogrom braw.

Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności26 marca 202312:24

Otwarte serca w Bojanowie. Koncert dla Angeliki [FOTO]

Otwarte serca w Bojanowie. Koncert dla Angeliki [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzanowice:

Sporo się wczoraj, 25.03., działo w Bojanowie w gminie Krzanowice. Miejscowa społeczność postanowiła pomóc Angelice Mruzek, która w listopadzie uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Dobrze zorganizowanej imprezie nie stanął nawet na przeszkodzie niespodziewany... brak prądu.

fot. Ewa Paskuda
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności24 marca 202315:07

ZUS przestrzega przed oszustami w internecie

ZUS przestrzega przed oszustami w internecie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Aktualności26 marca 202310:00

Byle jak i byle gdzie. Czy park kulturowy to lekarstwo na powojenną szpetotę w Raciborzu?

Byle jak i byle gdzie. Czy park kulturowy to lekarstwo na powojenną szpetotę w Raciborzu? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, był w czwartek gościem radnych komisji gospodarki. Odpowiedział na szereg pytań.

(greh)
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 24.03.2023
23 marca 202320:30

Nasz Racibórz 24.03.2023

Nasz Racibórz 17.03.2023
16 marca 202320:30

Nasz Racibórz 17.03.2023

Nasz Racibórz 10.03.2023
10 marca 202308:25

Nasz Racibórz 10.03.2023

Nasz Racibórz 03.03.2023
10 marca 202308:24

Nasz Racibórz 03.03.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.