Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności3 maja 202209:24

Prezes TMZR o naturze rosyjskiego imperializmu

Prezes TMZR o naturze rosyjskiego imperializmu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywają się w cieniu barbarzyńskiej napaści moskiewskich siepaczy na Ukrainę. I nie ma przesady w porównaniu, że dzisiejsze męstwo Ukraińców przyczynia się do obrony Europy i świata przed rosyjskim imperializmem w podobnym stopniu jak zwycięstwo armii polskiej w bitwie warszawskiej - pisze dr Piotr Sput, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. 

Lokalny historyk co roku kreśli swoje opinie związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III powstania śląskiego.

Moskiewskim satrapom, nieważne czy w okresie książęcym, caratu, komunizmu czy postsowieckiej Rosji, dążenie sąsiednich narodów do wolności, samostanowienia i niepodległości było zawsze obrzydliwe, nie do zniesienia, było powodem do napaści, unicestwiania, wynaradawiania i mordowania.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było ostatnią próbą naprawy i ratowania I Rzeczypospolitej, która była podjęta przez ówczesnych patriotów. Warto dodać, że w roku 1791 za naród uważano tylko szlachciców – tylko oni mieli prawa polityczne. Konstytucja, która nie weszła, niestety, w życie, nic w tej kwestii nie zmieniała. Duża część szlachty uważała twórców konstytucji, porządnych obywateli i patriotów chcących naprawy kraju, za wichrzycieli, jakobinów, nihilistów, burzycieli ustalonego porządku publicznego. Przygniatająca większość chłopów zaś i ludzi niższych stanów w okrojonej już przez zabór Polsce nie miała zielonego pojęcia, co się w Warszawie dzieje.

Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie w latach 2013/14 były czerwoną płachtą dla rosyjskiej satrapii, podobnie do uchwalenia 231 lat temu Konstytucji 3 Maja. Ukraińscy patrioci są nazywani przez Rosjan faszystami, tak samo jak obrońcy Polski w roku 1939.

Osobą, która najwścieklej zareagowała na Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, była caryca Katarzyna II. Polacy dali jej bowiem słowo, że podczas obrad sejmu nie podejmą żadnych działań naprawczych państwa. Wielu autorów przytacza też słynne słowa tzw. „przepowiedni” Katarzyny II dotyczącej losów Polski. I nie jest ważne, że nie jest to przemowa Katarzyny, tylko fragment z Waldemara Łysiaka, który mógł się opierać np. na pracach Sun Zi – wydźwięk tych myśli pasuje dokładnie do przemyśleń Katarzyny II. Warto przytoczyć najważniejsze fragmenty;

„Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród, gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba… Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej i spodlał.

Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie…, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam…, zaczniemy jednak ten proces….

Dlaczego nienawidzę tego kraju?... Dlatego, że jestem kobietą i nienawidzę dziwek, które udają święte. Ja jestem prostytutką…, a to honor, gdy się jest do tego cesarzową. I dlatego jeszcze…, że ze zdrajców robili oni zawsze bohaterów. I dlatego jeszcze…, że nigdy nie chcieli się z nami zjednoczyć przeciw Rzymowi, a byli naszymi braćmi Słowianami, zdradzili nas… I dlatego… kiedyś zginą, unicestwią się sami!…”

W całej tej tyradzie nienawiści uderzają słowa „…Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie…”. To robi Putin od początku swej prezydentury.

Jakże to znamienne. Z jednej strony przypominające dzień dzisiejszy i jadących do Brukseli skarżyć, że w Polsce panuje dyktatura. Z drugiej strony reżim moskiewski próbuje właśnie, siłowo, unicestwić Ukrainę i Ukraińców. Słowa o fizycznej eliminacji jednostek wartościowych można odnieść do wielu carów rosyjskich, częściowo do innych zaborców, Lenina, Stalina, Putina, polskich komunistów rządzących państwem w latach 1944-1989, kujbyszewiaków oraz ich pogrobowców. Ci wszyscy kierowali się powyższymi słowami, mordując wartościowe jednostki, polskich patriotów w okresie zaborów, powstań i wojen, w więzieniach carskich, katowniach sowieckich, w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, we Lwowie i innych miastach, na Syberii, w okresie komunistycznym w więzieniach UB i SB.

Wracając do wojny w Ukrainie. Kogoś, kto zna historię, ani wszczęcie wojny, ani też barbarzyńskie zachowanie moskiewskich siepaczy nie dziwi - to jest zwykły sposób postępowania dziczy ze wschodu.
Ktoś powie – ale przecież nie wszyscy Rosjanie są barbarzyńcami, określanie ich siepaczami czy dziczą to rusofobia w najgorszym wydaniu. Nic bardziej mylnego. Większość Rosjan to nacjonaliści, szowiniści i antydemokraci. W pełni popierają agresywną politykę swego satrapy, mordy i unicestwianie całych narodów jest dla nich rzeczą pożądaną – służy bowiem budowaniu czy odnawianiu imperium. Warto przytoczyć tu myśli Józefa Piłsudskiego, który znał Rosjan doskonale.

"… Pamiętajcie, że dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to prawie każdego, jest przeżarta duchem nienawiści do każdego wolnego Polaka i do idei wolnej Polski. Oni są łatwi i zdolni do uczucia nawet wielkiej przyjaźni i będą was kochać szczerze i serdecznie, jak brata, dopóki nie poczują, że w sercu swoim jesteście wolnym człowiekiem i boicie się ich miłości, w której dominującym pierwiastkiem jest żądza opieki nad wami, inaczej mówiąc: władzy. To jest skaza urodzeniowa ich duszy, dziedziczna i kilkusetletnia, za ich niewolę, za Tatarów, za Iwana, za opryczników, za odwieczne bunty topione we krwi… Jeśli własna wolność jest nieosiągalna, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt bolesnym dla nich wzorem, zaprzeczeniem ich własnego losu. Obawiam się ,że dużo czasu upłynie, zanim oni zrozumieją, że nikt i nic, chyba śmierć, odbierze nam prawa do wolności…Rosja obiecuje, gdy jest do tego zmuszona, i nie dotrzymuje swych obietnic z chwilą, gdy ma po temu siłę… Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Mieliśmy imperializm carski; widzimy dzisiaj imperializm czerwony – sowiecki… Widząc spustoszenia dokonywane przez ustrój komunistyczny, nie rozumiem, jak mogą istnieć w Europie socjaliści, odnoszący się do niego przychylnie… Jest to (bolszewizm) dziedzictwo dawnego rosyjskiego ustroju socjalnego, w którym poddani traktowani byli jak śmiecie swych panów… Długa i ciężka niewola tatarska, która trwała kilka wieków, niezatarte zostawiła ślady w historii Rosji i wyryła swe piętno na charakterze ludności. Wszczepiła ona ten duch niewolniczy, tę pokorę wobec władzy, to zgadzanie się z losem, jakie charakteryzuje lud rosyjski”.

Podobnie wypowiadał się znawca Rosji profesor Paweł Wieczorkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacząc przy tym swoistą dwoistość i niewolniczość tzw. rosyjskiej duszy „… Rosjanie to ogromnie sympatyczny naród o wielkiej empatii dla innych. Ale tylko prywatnie. Jako urzędnicy i przedstawiciele imperium stają się okrutni i bestialscy. Wtedy kończą się ich cechy ludzkie. Profesor był przekonany, że rosyjska dusza istnieje. – Jest kolektywna i niewolnicza, gdyż przeciętny Rosjanin ma poddańczy stosunek do władzy. Jest przedmiotem, a nie obywatelem swojego państwa…”.

Jak stwierdza wielu znawców przedmiotu, Rosjanin ścierpi wszystko, głód, ubóstwo, poniżenie, upodlenie przez władzę w imię swojego wielkiego imperium, wielkiej Rosji, której rozrost terytorialny, nawet za cenę mordowania i niewolenia innych narodów popiera w pełni, ba, jest z tego faktu niezmiernie dumny.

Jak pisze w swym felietonie Artur Adamski, zamordowana w 2006 roku w Moskwie pisarka Anna Politkowska, autorka wielu reportaży przedstawiających kwintesencję postsowieckich rosyjskich realiów, utrwaliła historię o rosyjskim staruszku – weteranie tego, co stalinowska propaganda nazywała wielką wojną ojczyźnianą. Sędziwy staruszek mieszkał w starym drewnianym domku, w zimie nie miał już pieniędzy na opał, prawdopodobnie też w ostatnich dniach życia głodował. Kiedy znaleziono jego ubrane w mundur z rzędem orderów zwłoki, okazało się, że są one przymarznięte do podłogi. Na uśmiechniętej twarzy zmarłego malował się jednak wyraz błogości przemieszanej z wielkim wzruszeniem. Można się więc domyślać, że na przekór wszystkiemu staruszek ten umarł z poczuciem szczęścia. Wyjaśnieniem zagadki był list, który zmarły trzymał w zamarzniętych dłoniach. Był to standardowy, ale adresowany imiennie list z faksymile podpisu Władimira Putina, wysyłany do każdego wojennego weterana w jego dziewięćdziesiąte lub kolejne urodziny. Wyrażonym w maszynowo i masowo drukowanym liście życzeniom dla jubilata towarzyszyły słowa o wojnie, w której uczestniczył, jako największym zwycięstwie w dziejach świata. Pisano tam też, że nigdy nie było równie wspaniałego państwa, jak Rosja wraz z jej armią, przed którą drżą wszystkie inne potęgi całego globu.

Adamski stwierdza dalej, że wydarzenie opisane przez Politkowską obrazuje kwintesencję najpowszechniejszego w Rosji sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Od czasów średniowiecza, kiedy to Ruś znalazła się pod butem mongolskiej dziczy, w mentalności mieszkańców tej wielkiej krainy nie zmieniło się nic. Mniej może istotne jest to, że w sensie pochodzenia genetycznego wielka część, może nawet więcej niż trzy czwarte, jest po prostu Mongołami. W wiekach satrapii mongolskiej mieszkańcy państwa zwanego potem Rosją prócz mongolskich genów odziedziczyli azjatycką mentalność. Stąd przekonanie, że jednostka ludzka nie tylko ma znikomą, żadną w zasadzie wartość. Owocem tego przekonania jest powszechna zgoda na własną wegetację opartą na słoninie, pajdzie chleba i butelce bimbru. Jednak warunkiem koniecznym tej zgody na najbardziej skrajne nawet upodlenie jest potrzeba przynależności do tego, co jest największą z potęg. Wszystkie polityczne sukcesy kolejnych wcieleń ruskiego imperium wynikały właśnie z tego, że wielomilionowe masy gotowe były nawet mrzeć z głodu, byle tylko carski majestat lśnił złotem a buty carskich armii deptały kolejnych wrogów.

Co ciekawe, dotychczasowy przebieg wojny z Ukrainą jest szokiem dla Rosjan, trucizną, która, chociaż skrzętnie skrywana, dewastuje rosyjską mentalność. Kiedy bowiem okazuje się, że wielkie mocarstwo nie może poradzić sobie z wielokrotnie mniejszą Ukrainą, zaś mit o potędze niezwyciężonej armii pryska, to najważniejszy fundament moskiewskiej satrapii zaczyna kruszeć.

Warto też przytoczyć słowa Markiza Astolphe – Louis - Léonor de Custine, który opisał swe doświadczenia z podróży do Rosji, stwierdzając wprost, że Rosja to kraina niewolników uwielbiających swoją niewolę. Naród całujących bat w podzięce za to, że jest nim smagany. Uwielbiający kajdany, w które jest zakuwany. Rozkoszujący się własnym upodleniem. Z euforyczną radością witający nowych niewolników, pędzonych przez cara na sybirskie zatracenie. A do tego, jak stwierdził, jest to kraj chamstwa, smrodu i brudu, których żaden Europejczyk nie jest w stanie znieść. Albo więc, kiedy nieszczęsny Europejczyk ten do Rosji zbłądzi, to natychmiast z niej ucieknie a w przeciwnym razie – postrada zmysły. I za najgorsze, co by zachodniemu światu się mogło zdarzyć, uważał przybycie rosyjskiej zarazy do europejskiego domu.

Jak widać, do dzisiaj niewiele się w tej kwestii zmieniło.

3 maja obchodzimy też 101 rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. Powstania śląskie były niczym innym jak wojną domową. Tak jak każda tego typu wojna, również ta była tragedią, tym razem ludu górnośląskiego. Bardzo często po przeciwnej stronie walczyli brat z bratem, czy też raciborzanin z raciborzaninem.

Większość terenów Śląska należała od XIV wieku, ponad sześć stuleci, najpierw do monarchii czeskiej, która była integralną częścią I Rzeszy, potem do imperium Habsburgów, w końcu do Prus i Niemiec. Ziemie te nigdy nie były pod zaborami, nie wchodziły w skład I Rzeczypospolitej.

Bardzo często w mediach jest mowa o walce o Śląsk oraz przyłączeniu Śląska do Polski. Są to interpretacje mylne, walka toczyła się bowiem o część Górnego Śląska, dotyczyła małej części całego Śląska. Po I wojnie światowej Górny Śląsk obejmował teren (w zależności od tego, jakie krainy uznajemy za jego część) ok. 12000 - 18000 km ². Teren plebiscytowy miał wielkość 10885,8 km ² oraz ok. 2, 1 miliona ludności. Po plebiscycie zaś, ostatecznie w roku 1922, Polsce przyznano obszar 3214 km ² z 996 500 mieszkańcami. Cały Śląsk liczy(ł) zaś ponad 40 000 km ². Polsce przyznano więc niecałe 8% powierzchni całego Śląska, ok. ¼ terenu Górnego Śląska z ok. 45% ludności Górnego Śląska (ok. 18% ludności całego Śląska), ale za to z lwią częścią górnośląskiego przemysłu. I był to sukces odrodzonej Polski.

Warto dodać, że przyznanie wspomnianego terenu w głównej mierze Polska zawdzięczała - prócz waleczności i zaangażowania Ślązaków i żołnierzy polskich - Francji. To Francja starała się po pierwszej wojnie światowej na wszystkie dostępne jej sposoby osłabić Niemcy, uczynić z nich kraj agrarny, bez ciężkiego przemysłu. W tym celu starano się oderwać od Niemiec dwie krainy, gdzie znajdowały się dwa z trzech największy zagłębi przemysłowych Rzeszy – Nadrenię i Górny Śląsk. Aby osiągnąć ten cel, Francja nie cofała się przed niczym – nawet czynnym popieraniem ruchów separatystycznych oraz przed wywołaniem wojen domowych we wspomnianych prowincjach. W stosunku do Górnego Śląska plan Francuzów w dużej mierze się powiódł. W stosunku do Nadrenii – nie. Niemcy nigdy nie pogodzili się po I wojnie światowej z warunkami traktatu wersalskiego, co doprowadziło do najstraszniejszej z wojen.

Dr Piotr Sput
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej

Autor: dr Piotr Sput/materiał nadesłany, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: pizzę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Reklama
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
23
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
21
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Reklama
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Reklama
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Reklama
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202221:48

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina odbyły się gala finałowa - prezentacje artystyczne w ramach XII Mini Festiwalu Przedszkolaków oraz IV Przeglądu Małych Form Teatralnych. 

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności25 maja 202209:08

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pixabay.com/umsiedlungen
Aktualności25 maja 202211:15

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Wzrost stawki WIBOR zwiększył nominalne zadłużenie powiatu raciborskiego o 4 mln zł! Na kolejnej sesji radni będą decydować o zwiększeniu wydatków na obsługę zadłużenia. - Niestety, kosztem innych zadań - przyznaje starosta Grzegorz Swoboda. 

(waw)
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności25 maja 202208:15

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Reklama
Aktualności26 maja 202220:18

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach!

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner ma nadzieję, że od przyszłej sesji w swoim sprawozdaniu prezydent Dariusz Polowy będzie mówił o swoich pracach, a nie imprezach i eventach, na które był zaproszony.

(waw)
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.