Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności6 grudnia 202110:43

Urząd Gminy Nędza ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Urząd Gminy Nędza ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Nędza:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie dokumentów w terminie do 17.12.2021r. do godziny 14:00

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy wraz z przygotowaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań we współpracy z pracownikiem merytorycznym ds. zamówień publicznych.

 2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym: przygotowywanie projektów umów dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych, nadzór nad właściwą realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym nad właściwym przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prawidłowym przebiegiem realizacji budowy urządzeń oraz właściwym rozliczaniu zadań

 3. Rozliczanie dotacji otrzymanych ze źródeł zewnętrznych we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi.

 4. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych o charakterze wodno-kanalizacyjnym.

 5. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK.

 6. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej wodociągów i kanalizacji.

 7. Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną.

 8. Obsługa korespondencji w powyższym zakresie.

 9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń Wójta.

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie średnie lub wyższe

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

  budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.624 t.j.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), ogólna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

 7. Zdolność do kreatywnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.

 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 9. Prawo jazdy kategorii B.

 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku. 

 11. Wykształcenie wyższe preferowane o kierunku inżynieria sanitarna, ochrona środowiska

 12. Staż pracy na podobnym stanowisku pracy. 

 13. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego

  przebiegu pracy zawodowej;

 3. Kserokopie świadectw pracy;

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni

  praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenia wg wzorów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nędzy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy – Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 winny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy lub kierować na adres: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Telefon; 32/410 20 18

Oferty należy składać w terminie do 17.12.2021r. do godziny 14:00. Liczy się data wpływu oferty do jednostki, ogłaszającej nabór i nie uwzględnia się daty nadania wysłanej korespondencji.

Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Nędzy pod adresem http://bip.nedza.pl/praca_w_pup/index.html

 

Autor: Urząd Gminy Nędza,

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności2 października 202209:15

Tauron podpowiada jak o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii

Tauron podpowiada jak o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
mat. prasowe Tauron, fot. pixabay.com/ColiN00B
Reklama
Reklama
Aktualności1 października 202219:34

Raciborski Hubertus. Parada i gonitwa [FOTO i WIDEO]

Raciborski Hubertus. Parada i gonitwa [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Drugi z trzech Hubertusów w powiecie raciborskim odbył się dziś w Raciborzu. Organizatorem była Huzarska Dolina Ludwika Gorczycy.

Jan Ptak
Aktualności2 października 202213:13

Zmarł ks. Ernst Krzyżok z Raciborza-Miedoni

Zmarł ks. Ernst Krzyżok z Raciborza-Miedoni - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., źródło zdjęcia: der-farang.com
Reklama
Kultura i edukacja1 października 202221:31

XI Gala Skazy. Święto tańca w RCK [FOTO i WIDEO]

XI Gala Skazy. Święto tańca w RCK [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot./wideo K. Kubik, wideo M. Waw
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności1 października 202215:46

Motorowe pożegnanie sezonu w Zabełkowie [FOTO i WIDEO]

Motorowe pożegnanie sezonu w Zabełkowie [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Ford T rocznik 1913 z muzeum Forda w Będzinie był dziś ozdobą zlotu pojazdów zabytkowych w Zabełkowie. Wydarzenie zakończyło sezon na pograniczu.

red.
Sport2 października 202217:04

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie mijającego weekendu nie brakowało sportowych emocji. Postarali się o nie piłkarze, koszykarki oraz siatkarze występujący w RLPS. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności1 października 202208:16

Dzień Seniora: Promyk słońca w Domu św. Notburgi

Dzień Seniora: Promyk słońca w Domu św. Notburgi - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Styl życia2 października 202217:11

Dzieje raciborskiego dworca oraz powiatu według źródeł pruskich

Dzieje raciborskiego dworca oraz powiatu według źródeł pruskich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Pasjonatów historii ziemi raciborskiej z pewnością zaciekawią nowe teksty, przygotowane przez uznanych badaczy - Pawła Newerlę oraz Christopha Sottora.

red.
Reklama
Sport1 października 202221:32

Ruch rozbił rezerwy Krzanowic [FOTO]

Ruch rozbił rezerwy Krzanowic [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot.Katarzyna Kubik
Sport1 października 202221:33

B klasa. Dwa oblicza beniaminka z Wojnowic [FOTO]

B klasa. Dwa oblicza beniaminka z Wojnowic [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot.Katarzyna Kubik
Aktualności1 października 202215:48

Memoriał szachowy im. Alfreda Chrobaka [FOTO i WIDEO]

Memoriał szachowy im. Alfreda Chrobaka [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Powiatowe Centrum Sportu gości dziś blisko stu szachistów – uczestników III Międzynarodowego Memoriału Szachowego im. Alfreda Chrobaka – OPEN.

red.
Reklama
Reklama
Sport1 października 202214:43

W Chałupkach zagrają dla Mikołaja Kubali

W Chałupkach zagrają dla Mikołaja Kubali - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh)
Reklama
Aktualności1 października 202220:07

Świętowano 10-lecie partnerstwa Powiatu Raciborskiego z Powiatem Elbe-Elster

Świętowano 10-lecie partnerstwa Powiatu Raciborskiego z Powiatem Elbe-Elster - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Powiat:

Powiat (Landkreis) Elbe-Elster leży w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia, a jego stolicą jest Herzberg (Elster). Od dekady rozwija się partnerstwo z Raciborszczyzną.

fot. SP
Sport1 października 202215:47

Spartakiada dzieci i młodzieży niesłyszącej w Raciborzu [FOTO i WIDEO]

Spartakiada dzieci i młodzieży niesłyszącej w Raciborzu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dwudniowe zawody w Raciborzu zorganizował Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz Szkolny Klub Sportowy Głuchych.

red.
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Sport2 października 202214:30

Nieudana inauguracja koszykarek RKK AZS Racibórz

Nieudana inauguracja koszykarek RKK AZS Racibórz - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh), fot. arch. portalu
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.