Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności20 sierpnia 202107:51

Monter instalacji elektroenergetycznych. Miejsce pracy: Racibórz

Monter instalacji elektroenergetycznych. Miejsce pracy: Racibórz - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Praca dla montera instalacji elektroenergetycznych w Tokai COBEX Polska Sp. z o. o.

KLUCZOWE ZADANIA

 • Bezpośrednia eksploatacja sieci i urządzeń rozdzielczych WN, SN i NN zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami stanowiskowymi
 • Pełnienie funkcji dyspozytora zakładu w zakresie dotrzymania limitów mocy, wykonywania przełączeń urządzeń rozdzielczych, powiadamiania na wypadek powstania zagrożenia, przyjmowania oraz koordynowania zgłoszeń awarii i zapisywanie ich do systemu wspomagania utrzymania ruchu (PM SAP)
 • Dbanie o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie prac przeglądowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z ustalonym terminarzem
 • Dopuszczanie do pracy brygad remontowych zgodnie z wymogami SEP

WYMAGANIA

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym
 • Uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego
 • Uprawnienia eksploatacyjne SEP grupa 1 bez ograniczeń poziomu napięcia
 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy konserwacji oraz usuwaniu awarii urządzeń elektrycznych

OFERUJEMY
oferujemy

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest: Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729864.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: ochronadanychosobowych@tokaicobex.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa (art. 22 [1] ust. 1 Kodeksu Pracy - w zakresie danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody).
 • przyszłych procesów rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • w celu porównania danych z listami terrorystów UE zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 2580/2001, 753/2011 i 881/2002 w celu zwalczania terroryzmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Jako firma jesteśmy zobowiązani przez prawo UE do udziału w walce z terroryzmem. Żadne fundusze nie mogą być udostępniane osobom i organizacjom, które znajdują się na listach terrorystów (zakaz prowizji)

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe. Często jest to niezbędne do realizacji umowy, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników lub członków rodzin. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom: dostawcom usług rekrutacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych, podwykonawcy współpracujący z nami, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze), Tokai COBEX GmbH, Tokai Carbon CO. LTD.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem wzięcia udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od rozpoczęcia danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do odwołania zgody, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami poprzez adres email: ochronadanychosobowych@tokaicobex.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZGODY:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729864 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie przekraczającym zakres określony w przepisach prawa (art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) w celu udziału w rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29, moich danych osobowych, umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu zatrudnienia na inne niż wskazane w ofercie stanowisko.

PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ

…………………………………………………………

Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także przenoszenia danych. Informujemy, że w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych.
Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29 ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jedynie danych wskazanych w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
Proszę o wpisane w CV odpowiedniego oświadczenia – wzór poniżej. CV bez stosownej zgody będą niezwłocznie usuwane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tokai COBEX Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Piastowskiej 29 moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych, uważanych jako dodatkowe w stosunku do 22 [1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w celu udziału w procesie rekrutacji.

Autor: materiał partnerski,

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności5 października 202210:19

Jodek potasu trafił do Raciborza. W tych miejscach otrzymają go mieszkańcy

Jodek potasu trafił do Raciborza. W tych miejscach otrzymają go mieszkańcy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
28
red., fot. Śl.UW, Robert Ambroziewicz
Reklama
Aktualności4 października 202208:41

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
mat. prasowe spółki
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
26
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202221:37

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. KAVOWO/pixabay.com
Aktualności3 października 202212:04

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO]

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dwudniowa gala taneczna zakończyła w weekend miniony sezon artystyczny działających przy Raciborskim Centrum Kultury zespołów. Teraz czas na nowe rozdanie.

fot. Jan Ptak
Reklama
Aktualności3 października 202208:51

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Dotyczy to pow. raciborskiego

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Dotyczy to pow. raciborskiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Aktualności3 października 202209:37

Raciborzanie na Łysej Górze

Raciborzanie na Łysej Górze - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Sport4 października 202216:52

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Aktualności4 października 202210:07

Z partnerską wizytą w Zugló

Z partnerską wizytą w Zugló - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Sport4 października 202209:18

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.