Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności22 grudnia 202109:01

Osiedle nadodrzańskie do wykreślenia, strategia dla Raciborza do poprawki

Osiedle nadodrzańskie do wykreślenia, strategia dla Raciborza do poprawki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Strategia dla Raciborza wciąż budzi kontrowersje wśród radnych. W poniedziałek dyskusja znów koncentrowała się wokół terenów pod budownictwo mieszkaniowe z działką po byłym Polmosie w tle.

– Jako że uchwała była już szeroko omawiana na poprzednich komisjach, których są państwo członkami, w związku z tym, w porozumieniu z przewodniczym komisji i Rady Miasta chcieliśmy przedstawić autopoprawki, które wniósł pan prezydent – mówił Marcin Baron, przedstawiciel firmy InnoCo, która przygotowała strategię dla Miasta Racibórz. W trakcie omawiania poprawek wprowadzonych po uwagach radnych na poprzednich komisjach, Baron nanosił również kolejne, bieżące które zdaniem rajców tego wymagały.

- Czemu szpitalnictwo zostało przesunięte na tak odległe miejsce? Nie można by go umieścić na nieco bardziej ważkim miejscu? W tej sytuacji jaka jest dziś musi ono być na pierwszym miejscu, nie ma innego wyjścia – mówił Piotr Klima. – To już zależy od wnioskodawcy – stwierdził Marcin Baron, prosząc o opinie wiceprezydenta D. Wacławczyka. – Decyzja należy do radnych – odparł zastępca prezydenta. W związku z tym sprawa szpitalnictwa została przesunięta na wyższe miejsce.

Czy zakład zieleni miejskiej jest potrzebny?

Do dyskusji dołączył radny Marian Czerner. – Na czym miałoby polegać utworzenie zakładu zieleni miejskiej? – dociekał. – Jest to odpowiedź na głos mieszkańców, którzy uważają, że potrzebujemy rozwiązań związanych z zielenią. Starsi mieszkańcy z pewnością pamiętają, bo ja już nie bardzo, na ile zakład zieleni miejskiej był częścią PK. Mieliśmy swoje szklarnie, hodowaliśmy własne rośliny. Obecnie zielenią nie ma się zbytnio kto przejmować. PK jest wykonawcą woli urzędu, nie wychodzi samo z inicjatywą, wykonuje to co mu polecono. Zieleń jest jedną z kilku gałęzi, którymi się zajmuje. Nie ukrywam, że głos mieszkańców biorę sobie do serca i już zwołałem spotkanie. Część ludzi w PK, którzy w lecie zajmują się zielenią, zimą mają inne zadania. W związku z tym głos prezesa był na tym spotkaniu negatywny. Na chwilę obecną nie zdecydowaliśmy się na ten ruch. Czekamy na strategię, a utworzenie tego zakładu nie jest sprawą prostą – odparł wiceprezydent D. Wacławczyk.

- Wykorzystanie PK w tym zakresie, co obecnie wydaje się o wiele bardziej uzasadnione niż powoływanie nowego zakładu. Obojętnie w jakiej formie by się to odbywało, byłby to duży koszt. Wydaje mi się, że mieszkańcom chodziło o to, by bardziej zadbać, a nie tworzyć nową komórkę w tym zakresie – stwierdził Marian Czerner.

- Faktycznie, może się to wydawać trudne do zrozumienia. Takie były głosy, ale ankiety były przeprowadzane w lutym i marcu, kiedy ważniejsze były inne priorytety. PK powinno sobie poradzić w tym zakresie, dlatego jednak proponuję wykreślenie tego punktu z dokumentu – powiedział wiceprezydent.

- Proponując ten punkt stwierdził pan niejako, że w PK dzieje się źle. Idąc tokiem pana Mariana Czernera, utrzymujemy to zło. Tak według mnie pan uważa. Czy podejmiemy jakieś kroki do poprawy? – dociekał radny Piotr Klima, kierując swe słowa do wiceprezydenta Wacławczyka.

- Ten punkt został wykreślony, pozostajemy przy tym co było – odparł na słowa Piotra Klimy przewodniczący komisji. – To dwa lata o tym myślimy, a teraz jednym zdaniem to wykreślamy? Jestem naprawdę zaskoczony – stwierdził radny Klima.

Spór wokół osiedla nadodrzańskiego

Radna Anna Szukalska odniosła się do osiedla nadodrzańskiego. – Rozumiem, że to nie zostało usunięte i pozostało? – pytała. – Potrzebne są mieszkania, to chyba wiadomo. Warto jednak podjąć starania, by teren, o którym była mowa, w sposób legalny, pozyskać i przeznaczyć pod budownictwo mieszkalne. Jest to miejsce wprost wymarzone, blisko na Rynek, do aquaparku, do centrum. Tak uważają mieszkańcy. Jeśli jednak państwo uznają, że interes prywatnego przedsiębiorcy jest ważniejszy, mogą państwo podjąć decyzję o wykreśleniu tego zapisu – odpowiedział D. Wacławczyk.

- Nasz klub będzie wnioskował o wykreślenie. Dyskusja rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy głos przedsiębiorcy. Usłyszeliście wtedy, jakie jest zdanie większości rady. Nie chcemy, by ta strategia była dla kogoś karą. Może pan wiceprezydent mi powie, jak chce spowodować, że przedsiębiorca sprzeda teren miastu? To, że zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego, nijak nie zmieni struktury właścicielskiej. Nie widzę żadnych przeszkód, by pan prezydent prowadził dialog z właścicielem terenu, a nie prowadził działań za jego plecami. Powiedział pan, że ceni sobie głos mieszkańców. Gdzie więc w strategii jako cel widnieje odkupienie terenu przy Ogrodowej? A może tylko wybiórczo interesuje pana głos raciborzan? – powiedziała Anna Szukalska.

- Są jeszcze inne tereny, zarówno w rękach gminy jak i prywatnych. Jest plac Długosza. Na jednym ze spotkań z architektami padła propozycja podziału placu na mniejsze działki i budownictwo mieszkaniowe. Jest też plac Arki Bożka, który zmienił co prawda niedawno właściciela, ale to jeszcze sprawy nie przekreśla, bo to naprawdę ciekawy teren pod mieszkania. Proszę pamiętajmy, głosując za czy przeciw nie głosujemy za czyimś interesem, przynajmniej ja tak nie robię. Zawsze biorę pod uwagę interes gminy – stwierdził przewodniczący Lenk w odpowiedzi na słowa Anny Szukalskiej.

Do wypowiedzi M. Lenka ustosunkował się Dawid Wacławczyk. – Zgadzam się, że radni są zobowiązani do patrzenia na interes gminy. Jesteśmy przekonani, że interesem gminy jest urządzenie na tym terenie budownictwa mieszkaniowego. Właśnie tak należy na sprawy miasta patrzeć. Co do terenu placu Arki Bożka. Były właściciel chciał zmian, a nowy już nie chce. Będzie starał się dostosować. My nie odbieramy terenu właścicielowi. Może zbudować to sam, poszukać inwestora lub pomyśleć o sprzedaży. Wtedy ten zapis w strategii obliguje prezydenta do skorzystania z prawa pierwokupu, oczywiście jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione – mówił wiceprezydent.

- Cieszę się ze słów pana przewodniczącego, że zawsze działa w interesie gminy. Ale musimy zadać sobie pytanie, kto to jest gmina? Gmina to ogół mieszkańców. Chcemy, by było ich jak najwięcej. By osiągnąć ten cel muszą być mieszkania. Wskazał pan inne tereny, jak na przykład Plac Długosza. Teraz tam jest usługa, ale to zawsze można zmienić. Warto jednak zauważyć, że zmienia pan przekonanie co do tego terenu. My w tej chwili nie mamy terenów. Owszem, deweloperzy budują, ale na zasadzie plomb, jak na Chopina czy wciśnięte praktycznie w park jak na Opawskiej. Jest głód ziemi, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Rozumiem, że ktoś chce robić interesy, ale takie inwestycje jak chciałby przeprowadzić właściciel, buduje się na obrzeżach miasta, nie w centrach – powiedział zastępca prezydenta, Dominik Konieczny.

Do dyskusji dołączył prezydent Raciborza, Dariusz Polowy. – W ramach uściślenia, chciałem jedynie powiedzieć, że zarówno na placu Długosza jak i na placu Arki Bożka w planie zagospodarowania jest 50% mieszkaniówki – powiedział włodarz Raciborza.

- Atrakcyjne miejsce zawsze znajdzie nabywcę i inwestor zawsze kalkuluje opłacalność. Minęły trzy lata, a na moje pytanie, czy były próby pozyskania terenu, czy przekształcenia, nie uzyskałem odpowiedzi. W latach 80. rozpoczęła się rozbudowa Raciborza, mowa o ulicach Słowackiego, Starowiejskiej. Aż się rolnicy zbuntowali. Wtedy przenieśli się na Ostróg, gdzie też mieli perypetie między innymi z krzywym wieżowcem. Nie mówmy, że w Raciborzu nie ma gdzie budować. Weźcie drona i sprawdźcie. Znajdziecie wiele terenów. Mówię tu o terenach zielonych, gdzie są obecnie ogródki działkowe. Takie mówienie, że „nic ni ma” to przesada. A może nie chcemy rozdrażnić mieszkańców? Trzeba się temu przyjrzeć. Będzie to trochę roboty, a mym zdaniem te duże kompleksy terenów trzeba uaktywnić. Ale nie róbmy tak, że teren nie jest nasz, a mamy jakąś wizję, że coś tam postawimy. Bo to nierealne. Wojna będzie wtedy toczyła się długo i będzie krwawa – mówił radny Henryk Mainusz.

Do słów radnego z Ocic odniósł się włodarz miasta. – Cieszę się z tego głosu pana radnego. Szkoda jedynie, że te sugestie nie pojawiły się w trakcie przygotowywania strategii. Przytyk dotyczący trzech lat jest nie na miejscu. Strategię robi się po to, by przy zmianach planów zagospodarowania przestrzennego mieć za sobą konsultację z mieszkańcami – odparł D. Polowy.

- To co powiedział pan prezydent nadaje się na osobną dyskusję. W całej rozciągłości jestem tego samego zdania co pan radny Mainusz. Nie jest prawdą, że radni stają okoniem, tak jak uważa pan Wacławczyk. Ta zabawa, która się dzieje w przypadku terenów nad Odrą to przesada. Obecnie ludzie na mieście mówią, że pan Wacławczyk chce dać ludziom mieszkania, są pod wrażeniem, twierdzą, że to on powinien być prezydentem. To co robimy ludziom w Raciborzu to jest świństwo. Pan Zdrzałek chce coś robić, a my go kopiemy. Ja też mam swoje nazwisko i ileś lat na nie pracowałem, a wy mnie nieraz traktujecie bardzo źle. Podobnie postępujecie z panem Arturem, niszczycie go. Budowanie mieszkań nad Odrą to przesada. Mówimy o żeglownej rzece, więc należy rozumieć, że ci, którzy tam ewentualnie zamieszkają będą mieli statek za statkiem, a między tym barkę? Proszę, nie niszczmy ludzi! – grzmiał radny Piotr Klima, prosząc o zrozumienie, a nie tylko o wysłuchanie.

Radny Marian Czerner powiedział, że dziwi go niemal stuprocentowa pewność władz co do budowy mieszkań nad Odrą. – Nie mówmy, że będziemy budować, bo to nie nasz teren. Gdybyśmy pozwolili na działanie przedsiębiorcy, już by były wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Mogliśmy też zadziałać w temacie pierwokupu terenu przy Opawskiej, a tego nie zrobiliśmy – stwierdził radny. – Mieliśmy wpierw sprzedać, a teraz odkupić za wielokrotnie wyższą cenę? – odparł D. Wacławczyk.

Na zakończenie dyskusji radna Anna Szukalska złożyła wniosek o wykreślenie Osiedla Nadodrzańskiego ze strategii. Wniosek poddano pod głosowanie. Sześciu radnych głosowało za wnioskiem, trzech przeciw. Jeden radny był nieobecny. Radni zaopiniowali także całą uchwałę po poprawkach, zarówno prezydenckich, jak i tych wprowadzonych przez rajców. W tym przypadku siedmiu radnych było za, jeden przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Jeden rajca był nieobecny. Uchwała, wraz z poprawkami została więc zaopiniowana pozytywnie.

Autor: (greh), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: jabłko
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Aktualności24 maja 202212:59

Interwencje radnych. Korki na Rybnickiej i wyrwa na Katowickiej

Interwencje radnych. Korki na Rybnickiej i wyrwa na Katowickiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
12
Racibórz:

Radny Piotr Klima na komisji budżetowej o przeciągające się prace na Rybnickiej, radna Szukalska o jakość prac na Katowickiej.

(greh)
Aktualności24 maja 202218:07

Groził śmiercią dwóm raciborzankom. Zatrzymano go w Kostrzynie nad Odrą

Groził śmiercią dwóm raciborzankom. Zatrzymano go w Kostrzynie nad Odrą - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dzięki wzorowej współpracy i szybkiemu przepływowi informacji między Komendą Powiatową Policji w Raciborzu a Komisariatem Policji w Kostrzynie nad Odrą zatrzymano poszukiwanego dwoma listami gończymi. Mężczyzna usłyszy również zarzut gróźb karalnych kierowanych do dwóch mieszkanek Raciborza oraz będzie się tłumaczył za nielegalne posiadanie amunicji i przedmiotu przypominającego broń palną.

KPP Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności24 maja 202209:13

Raport 998. Czarny dym nad Eichendorffa

Raport 998. Czarny dym nad Eichendorffa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W trakcie poniedziałkowej służby strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP ponownie nie mogli narzekać na brak pracy. Odnotowano bowiem siedem interwencji. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Janusz Tlon, Adam Białuski
Reklama
Aktualności24 maja 202218:56

Biegły zmienił zdanie. Sąd uniewinnił maszynistę pociągu, który potrącił w Nędzy 84-letnią kobietę

Biegły zmienił zdanie. Sąd uniewinnił maszynistę pociągu, który potrącił w Nędzy 84-letnią kobietę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
16
Racibórz:

Sprawa dotyczy śmiertelnego wypadku z 7 grudnia 2018 r., a jest głośna od lutego zeszłego roku, kiedy to w raciborskim sądzie zapadł wyrok skazujący maszynistę Kolei Śląskich.

red.
Aktualności24 maja 202210:44

Jeden kamień, trzy majątki i trzech grafów. Pamiątka po starych czasach w nowej aranżacji [FOTO i WIDEO]

Jeden kamień, trzy majątki i trzech grafów. Pamiątka po starych czasach w nowej aranżacji [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Powiat:

Niecałą godzinę zajęło wykonanie nowego zagospodarowania małego skrawka pola na granicy gminy Pietrowice Wielkie i Rudnik. Niegdyś stykały się tu trzy majątki ziemskie i spotykali – jak to mówiono - grafowie.

(waw)
Reklama
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Aktualności24 maja 202212:17

Radna Szukalska o prezydencie Polowym: najpierw nabroi a potem się boi

Radna Szukalska o prezydencie Polowym: najpierw nabroi a potem się boi - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
17
Racibórz:

Nie maleję napięcie pomiędzy prezydentem Dariuszem Polowym a rządzącą większością w Radzie Miasta. Główny majowy temat sesji to spółki miejskie.

(greh)
Reklama
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
19
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Aktualności24 maja 202212:51

Komisje Rady Miasta - Konieczny jak tarcza Polowego

Komisje Rady Miasta - Konieczny jak tarcza Polowego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Prezydent Dariusz Polowy i jego zastępca Dawid Wacławczyk nie pojawili się na majowych komisjach gospodarki i finansów. Na pytania radnych odpowiada wiceprezydent Dominik Konieczny, tym razem w kwestii proponowanych zmian budżetu.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Reklama
Reklama
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Reklama
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności25 maja 202209:08

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pixabay.com/umsiedlungen
Aktualności25 maja 202211:15

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Wzrost stawki WIBOR zwiększył nominalne zadłużenie powiatu raciborskiego o 4 mln zł! Na kolejnej sesji radni będą decydować o zwiększeniu wydatków na obsługę zadłużenia. - Niestety, kosztem innych zadań - przyznaje starosta Grzegorz Swoboda. 

(waw)
Reklama
Aktualności25 maja 202208:15

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.