Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności27 sierpnia 202218:23

Rafako: Tauron agresywnymi działaniami próbuje nas zniszczyć

Rafako: Tauron agresywnymi działaniami próbuje nas zniszczyć - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

- TAURON wie, że może ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy, zatem agresywnymi działaniami próbuje zniszczyć RAFAKO i przerzucić odpowiedzialność za obecny stan rzeczy na naszą Spółkę - przekazała raciborska spółka w komunikacie.

- W związku z opublikowaniem dziś na stronie TPE komunikatu, zawierającego szereg nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię RAFAKO, a jednocześnie wprowadzają w błąd opinię publiczną, przesłaliśmy do Zarządu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron wezwanie, w którym żądamy zaprzestania takich działań.

Ponieważ komunikat Zamawiającego trafił do mediów, czujemy się w obowiązku, przekazać Państwu treść wezwania, w którym reagujemy na zawarte w nim nieprawdziwe informacje, tak aby mieli Państwo możliwość zapoznania się z naszym stanowiskiem.

Niezmiennie też domagamy się, by dokonano badań i przekazano opinii publicznej wyniki badań węgla, który doprowadził do uszkodzenia bloku. Takie badanie może przeprowadzić niezależnie laboratorium jakim jest GIG.

Pragnę podkreślić, że RAFAKO stoi na stanowisku, iż agresywne i bezprawne działania TAURON w stosunku do naszej Spółki wynikają z tego, że TAURON zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych w zakresie dostaw węgla, jest w zwłoce w realizacji Kontraktu i nadal podaje węgiel złej jakości. Ponieważ TAURON wie, że może ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy, zatem agresywnymi działaniami próbuje zniszczyć RAFAKO i przerzucić odpowiedzialność za obecny stan rzeczy na naszą Spółkę - czytamy w komunikacie, który spółka z Łąkowej rozesłała do mediów.

Blok 910 MW z wykonawcą zastępczym. Prace zakończą się w przyszłym tygodniu (komunikat Taurona z 27.08.2022)

Naprawa leja kotła bloku o mocy 910 MW w Jaworznie zostanie dokończona przez wykonawcę zastępczego. W związku z tym dokonano aktualizacji harmonogramu prac, potrwają one do piątku, 2 września.

– Kilkudniowe opóźnienie jest spowodowane postawą i działaniami Rafako. Nie możemy godzić się na działania mające na celu maksymalne wydłużenie czasu postoju bloku. W czwartek zdecydowaliśmy się na tzw. wykonawstwo zastępcze. To działanie mające na celu bezpieczne i jak najszybsze uruchomienie bloku. Wyznaczony wykonawca zastępczy był już wcześniej zaangażowany w wymienione prace, posiada pełną wiedzę na temat naprawianej instalacji i kompetencje, by skutecznie sfinalizować proces – mówi Patrycja Hamera, rzeczniczka prasowa NJGT.

– Rafako nie odpowiedziało w wyznaczonym terminie na pismo, w którym zwróciliśmy się o potwierdzenie terminu zakończenia prac naprawczych. W tej sytuacji wdrożyliśmy w życie plan awaryjny. Wybór wykonawstwa zastępczego jest dowodem naszej determinacji, by jak najszybciej uruchomić blok 910 MW. Takie działania mieszczą się w zakresie realizacji naszych uprawnień kontraktowych – wyjaśnia Hamera.

Prace prowadzone w obrębie leja kotła sprowadzają się do realizacji działań remontowych, mających na celu naprawę uszkodzonych elementów – niewielkich uszkodzeń w postaci rys i wgnieceń oraz odkształceń. W tym momencie nie ma miejsca żadne rozszczelnienie czy inna poważna awaria układu parowego kotła. Prace realizowane są w oparciu o technologię naprawy zaakceptowaną przez UDT.

- Pomimo dalszej otwartości w rozmowach z Rafako, musieliśmy podjąć zdecydowane działania, w grę wchodzi bowiem bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla Hamera. - Ostatnie działania Rafako mają na celu wymuszenie na TAURONIE odstąpienia od realizacji kontraktu, a w konsekwencji rezygnację z gwarancji bankowych dotyczących inwestycji na kwotę 600 mln zł. Podejście, mające na celu maksymalne wydłużenie czasu realizacji kontraktu, jest ogromnym zagrożeniem dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego – dodaje rzeczniczka.

O jednostce

Decyzje o budowie Bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Wezwanie Rafako do Tauron z 27.08.2022

Racibórz, 27 sierpnia 2022 roku

Zarząd Nowe Jaworzno
Grupa Tauron sp. z o.o.
ul. Dobrej Energii 11
43-603 Jaworzno

J910-RFK-NJT-1628-Wymagana Inf albo Odp-220826 Dotyczy: wezwanie TAURON do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

WEZWAN DO ZAPRZESTANIA ROZPOWSZECHNIANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE RAFAKO S.A. I ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA

W dniu dzisiejszym po raz kolejny NJGT sp. z o.o. (TAURON) podała do publicznej wiadomości szereg nieprawdziwych informacji, dotyczących realizacji inwestycji budowy Bloku 910 MW w Jaworznie. Godzą one w dobre imię RAFAKO S.A. i naruszają jego dobra osobiste. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd opinii publicznej, a także do zamieszczenia sprostowania tych informacji we wszystkich miejscach i komunikatorach, gdzie były one podane do dnia 29.08.2022 r., godz.10.00. Po upływie tego terminu RAFAKO podejmie kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia.

TAURON jest w posiadaniu wiedzy i dokumentów, z którymi te upowszechniane informacje są sprzeczne, zdaniem Wykonawcy przedstawianie ich przez TAURON ma na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od faktu, że z winy TAURON, czyli nie zapewnienia węgla odpowiedniej jakości, nie może dojść do przeprowadzenia testów i zakończenia realizacji Kontraktu, a wręcz sytuacja staje się coraz poważniejsza, w związku z koniecznymi naprawami i dodatkowymi pracami.

Zwracamy uwagę i ponownie wskazujemy, że:
1) nie zostaliśmy poinformowani o zaangażowaniu przez TAURON wykonawcy zastępczego, jeśli ma to miejsce, to jest to działanie pozbawione podstaw prawnych i faktycznych, RAFAKO S.A. odpowiedziało na pismo TAURON dotyczące wykonania prac naprawczych w tym samym dniu, kiedy ono zostało skierowane, potwierdzając ich wykonywanie; RAFAKO S.A. do dnia wczorajszego, czyli piątku 26.08.2022 r. realizowało prace naprawcze, w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a wczoraj – bez wskazania podstaw i z zaskoczenia – nasi pracownicy nie zostali wpuszczeni na teren obiektu, nie mogli także zabrać urządzeń i majątku,
stanowiącego własność RAFAKO S.A., zmuszeni zostaliśmy do zaprzestania prowadzenia prac i zabezpieczenia obiektu, bez informacji, czy uzasadnienia takiego stanu rzeczy,

2) nie jest prawdą, że opóźnienie w realizacji Kontraktu jest spowodowane działaniami RAFAKO S.A. – opóźnienie wynika wyłącznie z niedostarczenia przez TAURON odpowiedniego węgla, związany z tym brak możliwości przeprowadzenia testów, awarii i konieczności napraw leja, potwierdza to bogata korespondencja oraz notatki ze spotkań, TAURON sam wskazywał i informował Wykonawcę o problemach z węglem i wpływie braku możliwości jego dostarczenia na realizację Kontraktu,

3) nie jest prawdą, że RAFAKO dążyło do zniesienia gwarancji na 600 mln, na skutek bezprawnych i niekontraktowych działań TAURON, udzielone przez RAFAKO gwarancje przestają obowiązywać,

4) nie jest prawdą, że intencją RAFAKO jest wymuszenie odstąpienia od realizacji Kontraktu przez TAURON – jest to absurdalne, bezpodstawne twierdzenie – wręcz przeciwnie RAFAKO chce jak najszybciej zakończyć realizację Kontraktu, ale z winy TAURON nie jest w stanie tego zrobić, wielokrotnie zwracaliśmy się i bezpośrednio i za pośrednictwem mediatorów do TAURON o przekazanie nam możliwego do dotrzymania harmonogramu, uzależnionego od dostaw kontraktowego węgla. Wskazujemy ponownie, że na dzień dzisiejszy TAURON nie dotrzymuje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i RAFAKO nie może przystąpić do testów, w celu zakończenia realizacji Kontraktu.

Te nieprawdziwe, bezpodstawnie upubliczniane twierdzenia godzą w dobre imię RAFAKO i wzywamy do natychmiastowego zaprzestania ich rozpowszechniania i zamieszczenia sprostowania w wyznaczonym terminie.
Po raz kolejny wzywamy do przeprowadzenia badań próbek węgla dostarczanego przez TAURON w niezależnym Głównym Instytucie Górnictwa. RAFAKO jest oburzone faktem, że dotychczasowe wezwania w tym zakresie pozostały bez odpowiedzi i rozumie to, jako próbę ucieczki TAURONU od odpowiedzialności, za jakość dostarczanego węgla.

Zdaniem RAFAKO agresywne i bezprawne działania TAURON wynikają z tego, że TAURON zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych w zakresie dostaw węgla, jest w zwłoce w realizacji Kontraktu i nadal podaje węgiel złej jakości. TAURON poniesie całe konsekwencje takiego stanu rzeczy, zatem agresywnymi działaniami próbuje zniszczyć RAFAKO.

Autor: materiał nadesłany, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202208:41

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
mat. prasowe spółki
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
26
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202210:07

Z partnerską wizytą w Zugló

Z partnerską wizytą w Zugló - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Reklama
Sport4 października 202209:18

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Aktualności5 października 202211:37

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przenosi się do nowego budynku

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przenosi się do nowego budynku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
newseria.pl, fot. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Reklama
Reklama
Aktualności6 października 202208:34

Kolejny problem z sygnalizacją, tym razem na trasie do Markowic [FOTO]

Kolejny problem z sygnalizacją, tym razem na trasie do Markowic [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Aktualności5 października 202212:18

Raport z rynku pracy. Bezrobocie w powiecie nadal spada

Raport z rynku pracy. Bezrobocie w powiecie nadal spada - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
5
PUP Racibórz, fot. pixabay.com/jarmoluk
Kultura i edukacja5 października 202222:17

Erasmus +. Nauczyciele ZSP 4 na Łotwie

Erasmus +. Nauczyciele ZSP 4 na Łotwie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany/Danuta Płaczek
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.