Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności26 stycznia 202210:03

Ubóstwo, wyludnianie, inflacja i ogródek dla krasnoludków. Raport z obrad komisji

Ubóstwo, wyludnianie, inflacja i ogródek dla krasnoludków. Raport z obrad komisji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Nowy rok, nowe wyzwania. Komisja budżetu i finansów Rady Miasta wyznacza sobie cele w przedostatnim roku kadencji 2018-2023.

[PLAN PRACY] Pierwszą sprawą, jaką zajęli się członkowie komisji był plan pracy komisji a rok 2022. – Proponuję kilka zmian. Chciałbym zaproponować zapis mówiący o głównych założeniach do budżetu na rok 2023. Nie chodzi o wielkie opracowanie, ale o główne założenia, jakie będą przyjęte – mówił przewodniczący, informując jednocześnie, że radni także mogą zaproponować tematy do dyskusji.

- W lutym chciałabym zgłosić temat dotyczący realizacji obowiązków gminy wynikających z uchwały antysmogowej, dotyczącej zasobów komunalnych. Z kolei w maju chciałabym omówić sprawozdania z działalności gminnych spółek – powiedziała radna Anna Szukalska, zgłaszając swe propozycje do planu pracy.

Z kolei Piotr Klima zgłosił tematy dotyczące finansów miasta, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ubóstwa mieszkańców i środków zaradczych. Radnemu Klimie wtórowała Anna Wacławczyk. – Dobrze by było, gdyby się udało to zrealizować. W poprzednim roku mieliśmy zmianę przewodniczącego i nam się to nie udało – powiedziała.

- Mam wątpliwości co do oceny rosnącego ubóstwa mieszkańców. Ktoś musiałby przygotować analizę. Nie sztuka wpisać do planu, sztuka przygotować – stwierdził przewodniczący. – Nie musimy koniecznie niczego opracowywać, mamy rozeznanie w swych okręgach czy dzielnicach, więc możemy po prostu podyskutować – odparł Piotr Klima, dodając, że może warto wynająć jakiś ośrodek, lub zlecić sprawę studentom PWSZ. – Oni chętnie „polatają” z ankietami – stwierdził.

Głos zabrał prezydent Dariusz Polowy. – Jak sam pan przewodniczący zauważył, sam temat jest już dyskusją z tezą. Może warto byłoby zasięgnąć opinii naszego Ośrodka Pomocy Społecznej? – powiedział. - Patrząc na problem inflacji i wzrost cen w niektórych kręgach może to faktycznie przyczyniać się do wzrostu ubóstwa. Ale zdajmy się jednak na wiedzę ekspertów z naszego OPS-u – stwierdził M. Lenk.

Przewodniczący zgłosił także kolejny temat. Dotyczył on problemu wyludniania się Raciborza i gmin powiatu raciborskiego. Ostatecznie, w związku z dużą ilością zgłoszonych przez radnych tematów, plan pracy został przyjęty jako „roboczy”. – Postaram się do tygodnia przygotować nową wersję planu pracy, a dziś przyjmiemy go jako roboczy. Będzie oczywiście możliwość wniesienia jeszcze swoich propozycji, a ostateczny plan będzie można zawsze poprawić na kolejnych posiedzeniach komisji – stwierdził Mirosław Lenk.

Ostatecznie plan pracy poddano pod głosowanie. Dziewięciu radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był nieobecny.

[PARK KULTUROWY] Kolejną sprawą, którą zajęli się radni komisji była uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego w Raciborzu. – W związku z uwagami natury prawnej, które wpłynęły od pana Marka Labusa, pozwoliłem sobie zaprosić go na posiedzenie komisji – powiedział przewodniczący.

Głos zabrał wiceprezydent Dawid Wacławczyk. – W czwartek na komisji padła propozycja, by przygotować prezentację ukazującą plusy i minusy rozwiązań parków kulturowych w różnych miastach Polski. Przygotowała ją miejska konserwator zabytków, Maria Olejarnik – poinformował zastępca Dariusza Polowego.

Po prezentacji miejskiej konserwator zabytków głos zabrał Marek Labus, który przedstawił swe wątpliwości. – Nie biorę udziału w dyskusji czy park jest potrzebny czy nie. Pytanie jest podstawowe. Czy uchwalenie uchwały będzie dobre, czy nie. W mej opinii jej nieuchwalenie będzie lepsze dla miasta. Jeśli radni ją uchwalą, to do rozbiórki są wszystkie parkometry, winda na urzędzie i wiele innych rzeczy. Nie wiem dlaczego ten park jest tak utożsamiany ze sprawą reklam i ogródków. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, by określić ogródek jako miejsce służące konsumpcji jedzenia i różnych napojów. One służą wielu rzeczom, nie tyko temu. Dziwię się, że restauratorzy nie zaskarżyli do tej pory wydanego zarządzenia, gdyż jest ono po prostu niewykonalne. A gdyby ktoś chciał naprawdę być w zgodzie z przepisami, to ogródek będzie dla krasnoludków. Ogółem rzecz biorąc, w uchwale jest wiele błędów. W jej obecnym kształcie, powinna ona spaść. Tyle ludzi nad tym pracowało, a na sesję znów idzie bubel – mówił.

- Czy obawy pana Marka Labusa są zasadne? Czy spowoduje to ponowne spojrzenie na zasadność windy, na parkometry? Czy rzeczywiście instytucje kultury są wyłączone z rygorów obowiązujących na terenie parku kulturowego? Wątpliwości budziły też zapisy dotyczące imprez okazjonalnych. Gdyby się państwo odnieśli i rozwiali ewentualne wątpliwości, to będzie dobrze – powiedział przewodniczący.

- Parkometry nie są urządzeniami sprzedającymi jakąkolwiek usługę. Nikt nikomu nie gwarantuje parkowania, nawet jeśli to wykupi. Wiele z podnoszonych przez pana wątpliwości dotyczy rzeczy, które mają dopiero zaistnieć, a nie tych, które już istnieją – powiedział prezydent Raciborza, po czym oddał głos miejskiej konserwator zabytków.

- To co już istnieje może zostać, ale w wypadku ewentualnego remontu danego miejsca będzie musiało to już być wymienione na elementy zgodne z zapisami w uchwale. Nie działa ona wstecz. Pozostałe zagadnienia reguluje uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego – stwierdziła Maria Olejarnik.

- Dobrze byłoby, byśmy prowadzili dyskusję nad konkretnymi zapisami, a nie nad tym co się komuś wydaje. Przed chwilą zostało wyjaśnione, że niczego nie będziemy rozbierać, a jak ktoś mówi inaczej, to się to tej osobie wydaje. Jeśli zarzutem jest to, że nie regulujemy obyczajności, czy głośności muzyki, to wyjaśniam, że to nie jest naszym celem. Jeśli państwo uważają, że należy to zrobić, to możemy to zrobić – stwierdził wiceprezydent D. Wacławczyk.

Głos zabrała adwokat dr hab. Ewa Pierzchała. – Mamy taki stan prawny, że jest ustawa, uchwała i zarządzenie. Nie powinny być zagadnienia i definicje obecne w ustawie powielane w aktach niższego rzędu. Z tego co słyszałam, w jednym przypadku jest przekopiowane. Jest to niebezpieczne w pewnym sensie. Gdy nadzór zdecyduje, że pewne definicje są przeniesione, to wykreśli je z uchwały, ale tylko w tym zakresie. Reszta pozostanie niezmieniona. Co do zarządzenia, jest ono aktem niższej rangi, nie ma zagrożenia, że nie zostanie zmienione i dostosowane. Zgodnie z regułą kolizyjną, jeśli w zarządzeniu są niezgodności z uchwałą, to dostosować należy zarządzenie, a nie uchwałę. Tak samo w przypadku dwóch uchwał – wtedy obowiązują przepisy dotyczące danego zagadnienia z nowszego dokumentu – powiedziała.

- Chciałem zapytać panią jako raciborzankę o zdanie. Czy bez hasła park kulturowy nie możemy się obejść? Najbardziej boli mnie to, że to wyróżnianie pewnej części miasta, a co z pozostałą częścią miasta? Dla mnie to bez sensu. Jak mają czuć się ludzie innych części Raciborza? – pytał.

- Proponuję kierować do pani mecenas pytania natury prawnej – zareagował przewodniczący. – Dziękuję panu, naprawdę nie chciałabym zabierać głosu w innej dziedzinie, nie w tej roli dziś tutaj jestem, więc, niestety,y nie odpowiem na to pytanie jako raciborzanka – odparła miejska prawniczka.

Swe wątpliwości skierowała także radna Anna Szukalska. – Czy parkowanie jest usługą? – dociekała. – Mym zdaniem nie jest to usługa, a czynność techniczna. Musiałabym jednak zajrzeć do orzecznictwa – odpowiedziała miejsca mecenas. – Ja z kolei proponuję z tej uchwały wyłączyć parkometry – stwierdził przewodniczący. – A może po prostu zmienimy zapis „automaty vendingowy” na „automaty z usługami” – zaproponował Dawid Wacławczyk. – Ja bym tego tak nie zmieniał, bo ludzie mają naprawdę różne pomysły i po co mamy robić sobie problemy i potem szukać rozwiązań – odparł Mirosław Lenk.

Na zakończenie dyskusji zmiany proponowane przez radnych podsumował wiceprezydent Wacławczyk. – Wykreślimy „uprzywilejowanie” instytucji kultury, zmienimy zapis dotyczący szyldów, na taki mówiący o jednym rzędzie liter i zgodnie z zaleceniem pani mecenas usuniemy słowniczek – powiedział.

Do dyskusji powrócił radny Piotr Klima. – Panu Markowi należą się podziękowania za wskazanie wielu miejsc w uchwale, gdzie są nieścisłości. My tu siedzimy i tylko robimy ludziom problemy – mówił. Wrócił także do swego pytania, które wcześniej chciał zadać dr Ewie Pierzchale. – Jestem naprawdę zniesmaczony traktowaniem mieszkańców innych dzielnic. Nie podoba mi się też ten rysunek anatomiczny. Co mają oznaczać te kolory? Czy to rozdział na władzę wykonawczą i uchwałodawczą? Generalnie zgadzam się z tym, co powiedział Marek Labus, w związku z tym składam wniosek formalny, by odłożyć tę uchwałę w czasie, najlepiej na okres wakacyjny. Będzie można odwiedzić te miejsca przytoczone przez panią konserwator i wtedy w październiku czy listopadzie powrócić do tematu. Wtedy będziemy wiedzieli, czy jest sens by w to wchodzić. Obecnie jestem przeciwny uchwalaniu takiego bubla czy gniota – powiedział radny.

Wniosek radnego Piotra Klimy został poddany pod głosowanie. Sześciu radnych było za wnioskiem, trzech przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Jeden radny był z kolei nieobecny.

Po głosowaniu do słów radnego Klimy odniósł się wiceprezydent Dawid Wacławczyk. – Nazwa była rozpatrywana inna, w pierwszej uchwale, którą też państwo procedowali była mowa o starym mieście. Można do niej wrócić. Co do tego, czemu nie całe miasto, to od tego są uchwały krajobrazowe, nie dotyczące parków kulturowych. Uchwała o parku kulturowym nie może dotyczyć całego miasta – stwierdził zastępca Dariusza Polowego.

[ZMIANA BUDŻETU] Pod obrady komisji trafiła także uchwała dotycząca zmiany budżetu na rok 2022. Jej przedstawieniem zajęła się skarbnik miasta, Beata Koszowska-Gralak. Omówiono także wieloletnią prognozę finansową, w której znalazły się między innymi wydatki dotyczące raciborskiego lodowiska i zakupu autobusów elektrycznych. Przedstawiona została także nowa koncepcja dotycząca Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.

[ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW] Radni zajęli się także uchwałą w sprawie przystąpienia Miasta Racibórz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Klima. – Sprawa jest na pewno bardzo poważna i powinniśmy mieć czas. Sprawa ma swe blaski i cienie i ja właśnie tych cieni się boję. W związku z tym składam wniosek formalny o przeniesienie sprawy na inny czas – powiedział rajca.

- Ze trzy kadencje temu podjęto decyzję o wystąpieniu z ŚZGiP, gdyż gmina Racibórz była zaangażowana w działania w ramach Związku Miast Polskich. Kiedyś dawało to możliwość bezpośredniego kontaktu z premierem czy innymi urzędnikami państwowymi. Uznaliśmy, że warto być w Subregionie Zachodnim, który skutecznie realizuje powierzone zadania, między innymi budowę Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Właśnie wtedy padła propozycja wystąpienia z ŚZGiP, skąd więc decyzja o powrocie? – pytał przewodniczący.

Do sprawy odniosła się przedstawicielka Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz - O próbie ponownego wejścia zdecydowało kilka przesłanek. Pierwszą z nich była bardzo duża ilość szkoleń dla urzędników. Jak wiecie, nadzór prawny wojewody odrzuca nam wiele uchwał. Gminy, które są w ŚZGiP mają specjalne szkolenia, dzięki czemu wysokość odrzuceń uchwał mają o wiele mniejszą. Składka członkowska nie będzie wielkim obciążeniem, bo to kwota rzędu 22 tys. złotych – powiedziała urzędniczka Wydziału Rozwoju.

- Byłem przeciwnikiem wstępowania dla samego prestiżu. Po kilku wizytach na sali sejmiku śląskiego odniosłem wrażenie, że ŚZGiP działa naprawdę dynamicznie organizuje wiele szkoleń i właśnie w związku z tym chcielibyśmy należeć, by móc brać w nich udział, gdyż obecnie są one bardzo ograniczone – stwierdził Dawid Wacławczyk.

Do dyskusji powrócił radny Piotr Klima. – Powiedziała pani o blaskach, a ja bym chciał słyszeć o cieniach. Czy nie martwicie się, że ktoś będzie podejmować decyzje za nas? – dopytywał radny. – To może ja odpowiem za urząd – powiedział Dawid Wacławczyk. – Ale ja z panią rozmawiałem i chcę by mi odpowiedziała – odparł skonsternowany rajca. – Piotrze, to prezydent decyduje, czy odpowie za siebie, czy pozwoli urzędnikom – powiedział przewodniczący. – To ja już nie chcę takiej odpowiedzi. Chcecie jedynie uniknąć sytuacji, że pani powie prawdę – grzmiał radny. – Jak widać takie szkolenia mogą się naprawdę przydać, wszystkim – powiedział z przekąsem wiceprezydent.

Wniosek radnego Piotra Klimy został poddany pod głosowanie. Dotyczył on przesunięcia procedowania uchwały na maj 2022 roku. Dwóch radnych głosowało za, sześciu przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. W związku z tym wniosek został oddalony. Sama uchwała także nie spotkała się z aprobatą komisji. Trzech radnych głosowało za, pięciu przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, a jeden był nieobecny.

Autor: (greh), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kanapkę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności17 maja 202215:10

Huczne otwarcie bulwarów. Urząd Miasta podał program i pokazał trailer laserowego show

Huczne otwarcie bulwarów. Urząd Miasta podał program i pokazał trailer laserowego show - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
24
Racibórz:

Wisienką na torcie będzie wieczorny, warty 40 tys. zł pokaz laserów. Firma Visual Sensation Laser Shows & Technologies ma na koncie mapping 3D raciborskiego INTRO Festivalu.

red., fot. arch. portalu/INTRO Festival 2019
Reklama
Aktualności17 maja 202210:16

Mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie ostrzegają prezydenta Polowego

Mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie ostrzegają prezydenta Polowego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
54
Racibórz:

Jak słyszymy, nie cofną się przed protestem przed raciborskim Urzędem Miasta. - Przyjedziemy traktorami - słyszymy.

opr. waw
Aktualności17 maja 202211:07

Złote gody małżeńskie w raciborskim USC [FOTO]

Złote gody małżeńskie w raciborskim USC [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego spotkało się dziś osiem par z Raciborza.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności18 maja 202212:05

Powstał ranking szkół przyjaznych LGBT

Powstał ranking szkół przyjaznych LGBT - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
16
Racibórz:

W czołówce województwa śląskiego znalazła się jedna szkoła z naszego regionu.

red., fot. pixabay.com/SharonMcCutcheon
Aktualności17 maja 202209:24

Pożar w Pietrowicach Wielkich. To było podpalenie

Pożar w Pietrowicach Wielkich. To było podpalenie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W trakcie poniedziałkowej służby strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP odnotowali cztery zdarzenia. Działania prowadzono w Nędzy, Pietrowicach Wielkich i Raciborzu. Sprawdź szczegóły.

red., fot. FB/OSP Pietrowice Wielkie
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202214:25

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W raciborskim Muzeum trwa jedna z ciekawszych konferencji poświęcona mumii egipskiej z raciborskiego Muzeum. Prezentowane są najnowsze badania, a także rekonstrukcja twarzy kobiety. Wydarzenie jest transmitowane live.

red., fot. Muzeum w Raciborzu
Reklama
Reklama
Aktualności17 maja 202209:37

Szykuje się gratka dla fanów motoryzacji

Szykuje się gratka dla fanów motoryzacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Damian Matioszek
Reklama
Aktualności17 maja 202209:12

Parafia miejska potrzebuje 900 tys. zł na dalszy remont dachu kościoła farnego

Parafia miejska potrzebuje 900 tys. zł na dalszy remont dachu kościoła farnego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Prace trwają od późnej jesieni 2020 r. Jak dotąd nie udało się pozyskać wsparcia z resortu kultury. - Kolejny raz raciborski wniosek nie zyskał wsparcia w Warszawie - ogłoszono w niedzielę z ambony.

(waw), fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202213:22

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO]

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Tematem przewodnim festynu była ochrona flory i fauny. Całemu wydarzeniu towarzyszył event organizowany przez firmę z Łodzi "Świat Przygód" Grzegorz Boryca. Na scenie wystąpiły dzieci z raciborskich placówek oświatowych, a także wychowankowie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności17 maja 202221:03

Wiceszef polskiej dyplomacji w Raciborzu. Mowa była o konflikcie w Ukrainie

Wiceszef polskiej dyplomacji w Raciborzu. Mowa była o konflikcie w Ukrainie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
14
Racibórz:

Raciborzanin Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, wziął dziś, 17 maja, udział w panelu dyskusyjnym poświęconym konfliktowi w Ukrainie. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Strzesze.

(waw)
Aktualności19 maja 202209:27

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Już 23 maja nastąpi kolejny etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, tym razem dotyczący województwa śląskiego.

red.
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności19 maja 202208:56

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Racibórz:

- Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK45 z drogą wojewódzką nr 416 w Raciborzu (przy mleczarni). Wykonawcą zadania jest firma DMK Inżynieria z Rybnika, a wartość umowy wynosi o wartości 366 250,95 zł - informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

red.
Biznes18 maja 202214:42

Po covidowej przerwie wróciły raciborskie śniadania biznesowe

Po covidowej przerwie wróciły raciborskie śniadania biznesowe - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
źródło: Przedsiębiorczy Racibórz
Reklama
Aktualności18 maja 202210:37

Delegacja z Krzyżanowic na Festiwalu Mniejszości Narodowych i Święcie Kapusty w Ratce [FOTO]

Delegacja z Krzyżanowic na Festiwalu Mniejszości Narodowych i Święcie Kapusty w Ratce [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Delegacja z gminy Krzyżanowice uczestniczyła w Święcie Kapusty i Międzynarodowym Festiwalu Mniejszości Narodowych, które miało miejsce od 13 do 15 maja w partnerskiej gminie Ratka na Węgrzech.

UG Krzyżanowice
Kultura i edukacja17 maja 202217:34

Dorośli sprawdzili się w konkursie pięknego pisania

Dorośli sprawdzili się w konkursie pięknego pisania - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Od kilku lat raciborska biblioteka propaguje sztukę pięknego pisania wśród młodzieży poprzez organizację konkursu kaligrafii dla uczniów. Po raz pierwszy jednak organizatorzy zadali dorosłym pytanie, czy w czasach komputerów i urządzeń mobilnych jest jeszcze możliwe ładne i staranne pismo?

Biblioteka Racibórz
Aktualności18 maja 202211:22

Na zamku odbędzie się wojskowy piknik. Armia zachęca do służby

Na zamku odbędzie się wojskowy piknik. Armia zachęca do służby - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku (dawne WKU) zaprasza już 21 maja na dziedziniec raciborskiego zamku. Armia zachęca do służby. Chętni uzyskają niezbędne informacje.

red.
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.