Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności30 sierpnia 202112:01

Pytania o Unię Racibórz. Radni apelują, prezydent odpowiada

Pytania o Unię Racibórz. Radni apelują, prezydent odpowiada - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

- Pragnę stanowczo podkreślić, że przestrzegam wszelkich zasad przewidzianych prawem zarówno tym o zasięgu ogólnokrajowym, jak i zasad przyjętych prawem stanowionym lokalnie - zapewnia prezydent Raciborza Dariusz Polowy w odpowiedzi na apel radnych.

UCHWAŁA RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1038) w związku z §22 ust. 2 Statutu Miasta Racibórz Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:

§1 Wystąpić z apelem do Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Racibórz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miasta Racibórz Uchwałą nr Nr XXV/358/2020 zleciła Komisji Rewizyjnej między innymi przeprowadzenie kontroli spółki Unia Racibórz sp. z o.o. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia Komisja Rewizyjna korzystając z uprawnień wynikających z §93 Statutu Rady Miasta Racibórz podjęła decyzję o zleceniu audytu zewnętrznego w sprawie zbadania spółki Unia Racibórz sp. z o.o. w zakresie organizacyjno-prawnym i finansowym. Zgodnie z §93 Statutu: „Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania”. Komisja Rewizyjna postanowiła przygotować wnioski pokontrolne dot. spółki Unia Racibórz sp. z o.o. dopiero na podstawie wniosków z przeprowadzonego audytu zewnętrznego spółki. Informacja o decyzji Komisji Rewizyjnej została przekazana Prezydentowi Miasta Racibórz w dniu 17 stycznia 2021r. za pośrednictwem Biura Rady Urzędu Miasta Racibórz. Mimo podpisania przez Prezydent umowy z podmiotem w zakresie zlecenia audytu zewnętrznego do dnia 30 czerwca 2021r. Prezydent nie zrealizował tego zadania.

Prezydent Miasta Racibórz

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wystosowany do mnie apel, którego treść stanowi załącznik uchwały nr XXXIII/457/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 czerwca 2021 r., pragnę stanowczo podkreślić, że przestrzegam wszelkich zasad przewidzianych prawem zarówno tym o zasięgu ogólnokrajowym, jak i zasad przyjętych prawem stanowionym lokalnie, nie wyłączając oczywiście Statutu Miasta Racibórz, a co za tym idzie, także § 93 wspomnianego powyżej aktu prawnego, umożliwiając Radzie Miasta w zakresie związanym z przedmiotem jej działania niczym nieskrępowane korzystanie z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową.

Niewątpliwie tak też było i w zakresie umowy na przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot. Z firmą prowadzącą audyt jestem w stałym kontakcie. Audytorzy otrzymali wszystkie dokumenty, których żądali. Niemniej jednak w toku kontroli lista dokumentów ulegała zmianie i pojawiły się liczne rozbieżności (pojawiały się różne wersje dokumentów potrzebnych do kontroli ze strony audytora), przedstawiciel poprosił o osobiste spotkanie. Termin ustalono na 31.08.2021 r.

Odnosząc się z kolei do kwestii merytorycznego ustosunkowania się do wszystkich wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej należy sięgnąć do pisma datowanego na dzień 7 czerwca 2021 r. a stanowiącego uzasadnienie odmowy podpisania przeze mnie protokołu kontroli, a także do Postanowienia Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód z dnia 28 kwietnia 2021r. o odmowie wszczęcia śledztwa.

W uzasadnieniu odmowy podpisania protokołu wskazano na fakt, że dokument ten nie ma znamion protokołu kontroli, ponieważ zawiera podstawowe braki formalne, które wymagane są zgodnie z §85 Statutu Miasta Racibórz, a to - nie było wymienionych wszystkich podmiotów kontrolowanych, choć o wszystkich komisja się wypowiedziała. Nie było wskazanego okresu kontroli, ani wszystkich przesłuchiwanych osób. Brak było także opisu stanu faktycznego. Dokument ten nie stanowi w świetle Statutu zatem końcowego protokołu kontroli, podlegającego trybowi podpisu i ustosunkowania się do zaleceń i wniosków. Elementy formalne protokołu wymienione są w § 85 Statutu.

Trudno zgodzić się także z opinią Komisji, że protokół ma charakter częściowy, ponieważ kontrola jeszcze trwa. Statut nie przewiduje zaś częściowych protokołów kontroli. Przywołując z kolei Postanowienie prokuratorskie z dnia 28 kwietnia 2021r. należy podkreślić, że zawiera ono odpowiedź na wszelkie zarzuty i wnioski Komisji w zakresie otwartego konkursu ofert, powołania prezesa spółki Unia Racibórz oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego.

Przechodząc do szczegółów wskazać należy, że kontrola ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego Zarządzeniem NR 784/2020 z dnia 14 lipca 2020r. oparta była o zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności tego Zarządzenia. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie skargi osoby fizycznej. Procedura konkursowa była badana również, jak wspomniano wyżej, przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Wschód z wniosku anonimowej osoby. Należy wyjaśnić, że postępowanie przed Wojewodą zakończyło się umorzeniem postępowania, ponieważ Zarządzenie to zostało uchylone przeze mnie, a tryb konkursowy znacznie uproszczony. Natomiast postępowanie przed Prokuratorem zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa, z uwagi na brak znamion czynu zabronionego zarówno w kwestii:

1) sprawowania nadzoru właścicielskiego,
2) powołania na funkcję Prezesa Spółki Pana Krzysztofa Sałąjczyka, jak i
3) przyznania spółce Unia Racibórz w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 784/2020 dotacji w kwocie 75.000 zł.

Postanowienie to rozwiewa wszelkie wątpliwości co do zarzutów merytorycznych i było wydane przed sporządzeniem dokumentu pod nazwą „protokół kontroli”. Postanowienie datowane jest na dzień 28.04.2021r., a protokół jest z dnia 31.05.2021r. Podzielam w pełni tezy uzasadnienia tego postanowienia i wnoszę o dołączenie go do protokołu kontroli wraz z niniejszą odpowiedzią.

Należy także wspomnieć, że kontrola Spółki rozpoczęła się w dniu 2 grudnia 2021r., gdy spółka działała 4,5 miesiąca w tym, dwa miesiące jako spółka w organizacji. Przy czym prowadzenie czynności kontrolnych, przy braku personelu administracyjnego było dość sporym wyzwaniem dla Spółki. Nie sposób przy tym stwierdzić, że nadzór właścicielski był źle sprawowany, ponieważ wszystkie obowiązki były wykonywane, co potwierdza w.w. postanowienie prokuratorskie. W tak krótkim czasie działania nadzoru właścicielskiego były adekwatne do etapów rozwoju spółki.

Natomiast w kwestii zaleceń przedstawiam następujące stanowisko:

Zalecenie 1. Zweryfikować i uporządkować procedurę konkursową. Wraz z projektem nowej uchwały o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowywany jest nowy, jeszcze bardziej odformalizowany tryb ogłaszania konkursów ofert.

Zalecenie 2. Przeprowadzić kontrolę realizacji zadań. Kontrola realizacji zadań w ramach dotacji odbywa się na bieżąco. Przy rozliczeniu projektów odbywają się także kontrole szczegółowe. Kontrola rozliczania dotacji była również przeprowadzana przez RIO w 2015 i potwierdziła prawidłowość postępowania.

Zalecenie 3. Zorganizować szkolenia dla pracowników. Szkolenia pracowników dotyczące organizowania konkursów odbywają się regularnie od wielu, a nawet kilkanaście lat i w tym zakresie nie ma potrzeby wdrażania dodatkowych szkoleń.

Zalecenie 4. Utworzenie stanowiska lub komórki organizacyjnej zajmującej się nadzorem właścicielskim. – Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego istnieje w strukturze Wydziału Finansowego. Aktualnie trwają prace nad przeniesieniem tego stanowiska do Biura Radców Prawnych za względu na rozległą problematyką prawną, która szczególnie w ostatnim czasie się pojawia.

Prezydent Miasta Dariusz Polowy

Załącznik: Postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód z dnia 28.04.2021.

Autor: opr. red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności2 października 202209:15

Tauron podpowiada jak o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii

Tauron podpowiada jak o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
mat. prasowe Tauron, fot. pixabay.com/ColiN00B
Reklama
Aktualności4 października 202208:41

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
mat. prasowe spółki
Aktualności2 października 202213:13

Zmarł ks. Ernst Krzyżok z Raciborza-Miedoni

Zmarł ks. Ernst Krzyżok z Raciborza-Miedoni - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., źródło zdjęcia: der-farang.com
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202208:37

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Styl życia2 października 202217:11

Dzieje raciborskiego dworca oraz powiatu według źródeł pruskich

Dzieje raciborskiego dworca oraz powiatu według źródeł pruskich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Pasjonatów historii ziemi raciborskiej z pewnością zaciekawią nowe teksty, przygotowane przez uznanych badaczy - Pawła Newerlę oraz Christopha Sottora.

red.
Reklama
Reklama
Sport2 października 202217:04

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie mijającego weekendu nie brakowało sportowych emocji. Postarali się o nie piłkarze, koszykarki oraz siatkarze występujący w RLPS. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
13
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Aktualności3 października 202212:26

W Raciborzu o afazji. Konferencja w Słonecznej Krainie

W Raciborzu o afazji. Konferencja w Słonecznej Krainie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202212:04

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO]

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dwudniowa gala taneczna zakończyła w weekend miniony sezon artystyczny działających przy Raciborskim Centrum Kultury zespołów. Teraz czas na nowe rozdanie.

fot. Jan Ptak
Aktualności3 października 202208:51

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Dotyczy to pow. raciborskiego

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Dotyczy to pow. raciborskiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Aktualności3 października 202221:37

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. KAVOWO/pixabay.com
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.