Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności4 kwietnia 202421:40

Posłanka Lenartowicz: wszystkie drogi prowadzą do Wosia. Po interwencji w Lasach Państwowych zaprezentowała ustalenia

Posłanka Lenartowicz: wszystkie drogi prowadzą do Wosia. Po interwencji w Lasach Państwowych zaprezentowała ustalenia - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Parlamentarzystka PO podczas spotkania z mediami zaprezentowała informacje uzyskane w odpowiedzi na interwencję poselską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Z ustaleń posłanki Lenartowicz wynika, że w okresie przedwyborczym nadleśnictwa Rudy Raciborskie i Rybnik wydały ponad 1,5 mln zł na imprezy, w których brał udział poseł Michał Woś. Przypomniała, że Lasy Państwowe PiS oddał we władanie Suwerennej Polski, w której parlamentarzysta z naszego powiatu jest we władzach. Mowa była o zatrudnieniu Szymona Szrota jako kierownika Centrum Edukacji Leśnej z Zagrodą Żubrów w Brzeziu, dziś kandydującego do Rady Powiatu byłego dyrektora biura posła Wosia. Miało się to odbyć w trybie naboru zewnętrznego, bez wymagań co do wykształcenia kierunkowego związanego z tym miejscem. Posłanka ujawniła, że w naborze brała również udział żona posła. Szrot odszedł za porozumieniem stron. Jak mówiła posłanka, został o to poproszony.

Mowa była też o kosztach budowy zagrody, wydatkach promocyjnych, piknikach, eventach oraz modernizacjach dróg. Treść informacji przesłanych przez posłankę pod wideo.Zagroda Żubrów Budowa

„Budowa Zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 266/1 w obrębie Brzezie, gmina Racibórz” etap 1 i 2. Całkowita wartość zadania brutto: dla etapu 1 i 2 według zawartej umowy wynosi: 11 105 459,75 zł., źródło finansowania- środki własne oraz Fundusz Leśny. Suma dotychczas poniesionych nakładów stanowi wartość 9 924 567,17 zł., w tym udział środków z FL stanowi wartość: 9 745 279,55 zł. Etap 1 został zrealizowany, natomiast etap 2 jest wciąż w trakcie realizacji. Realizacja zadania na podstawie negocjacji z wolnej ręki – art. 214 ust.1 pkt. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wnioskodawca- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik. Umowa zawarta przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik, po uprzednim uzyskaniu zgody na realizację ww. zadania przez Dyrektora RDLP Katowice.

„Budowa Zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 266/1 w obrębie Brzezie, gmina Racibórz etap 3” – Budowa budynku Centrum Edukacji Leśnej wraz z wiatą widokową i placem zabaw. Zadanie jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość zadania brutto: 15 845 000,00 zł., źródło finansowania- środki własne oraz środki pozyskane z innym jednostek LP na podstawie spisanych porozumień. Suma dotychczas poniesionych kosztów stanowi wartość 7431435,14zł brutto. Realizacja zadania na podstawie negocjacji z wolnej ręki – art. 214 ust.1 pkt. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wnioskodawca- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik. Umowa zawarta przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik, po uprzednim uzyskaniu zgody na realizację ww. zadania przez Dyrektora RDLP Katowice.

Promocja

• 7 123,00 zł netto na organizację warsztatów żubrowych,
• 7 000,00 zł netto na wynajem konferansjera,
- Promocja Zagrody Żubrów na bilbordach 2023 – 75 650,00 zł;
- Otwarcie Pokazowej Zagrody Żubrów (w budowie!) 2023 – 144 297,96 zł.

Struktura organizacyjna wewnętrznej jednostki organizacyjnej: jej obsada etatowa obecnie wynosi trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Podział ze względu na zajmowane stanowiska prezentuje się następująco:

1) p.o. Kierownika jednostki organizacyjnej wewnętrznej – Kierownik Centrum Edukacji Leśnej z Zagrodą Żubrów w Brzeziu – Specjalista Służby Leśnej (pełny etat)
2) Robotnik Obsługi – (pełny etat)
3) Referent ds. administracji w Centrum Edukacji Leśnej – (pełny etat, z tym, że połowa etatu to praca w dziale gospodarki leśnej)

Docelowo w jednostce organizacyjnej wewnętrznej ma pracować 4 pracowników: Kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej, dwóch Robotników Obsługi oraz Referent ds. administracji w Centrum Edukacji Leśnej z dodatkowymi czynnościami w dziale gospodarki leśnej.

Jest wymagane w każdym przypadku posiadanie wykształcenia kierunkowego, które każdy z pracowników posiada według poniższego wykazu:
1) p.o. Kierownika jednostki organizacyjnej wewnętrznej – Kierownik Centrum Edukacji Leśnej z Zagrodą Żubrów w Brzeziu – Specjalista Służby Leśnej (wykształcenie wyższe leśne – magister inżynier),
2) Robotnik Obsługi – (wykształcenie wyższe zootechnika – (inżynier),
3) Referent ds. administracji w Centrum Edukacji Leśnej – (wyższe wykształcenie leśne – inżynier)

1. Od dnia 1 marca Pan Szymon Szrot nie jest już pracownikiem Nadleśnictwa Rybnik. Jednakże Pan Szymon Szrot został zatrudniony w drodze naboru na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Rybnik zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 15/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik z dnia 29 marca 2023 roku. Zarządzenie to określa regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Rybnik. W przypadku tego stanowiska pominięto jednak procedurę naboru wewnętrznego (wystosowano w tym celu stosowne pismo z dnia 25 października 2023 o zn. spr.: NK.1101.14.2023), organizując od razu nabór zewnętrzny. Na pominięcie procedury naboru zewnętrznego uzyskano zgodę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w piśmie z dnia 27 października 2023 roku o znaku sprawy: GK.013.318.2023. Nabór zewnętrzny na stanowisko Kierownika Centrum Edukacji Leśnej Zagrodą Żubrów w Brzeziu odbył się dnia 7 listopada 2023 roku w oparciu o następujące wymagania niezbędne: posiadanie wyższego wykształcenia, posiadanie ukończonego kierunku MBA – Master of Business Adminstration, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym, znajomość obsługi programów komputerowych w stopniu zaawansowanym (Word i Excel), pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych. Do naboru zgłosiły się cztery osoby, z których tylko Szymon Szrot spełniał wszystkie wymagane kryteria. Szymon Szrot był pracownikiem Nadleśnictwa Rybnik od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Z kolei Pani Beata Maria Woś nigdy nie była pracownikiem Nadleśnictwa Rybnik, jednak brała udział w naborze zewnętrznym. Nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik bowiem dnia 12 lutego 2024 roku unieważnił nabór na to stanowisko.

Drogi „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” - całkowita wartość zadania według zawartej umowy wynosi 1 900 000,00 zł., udział środków Funduszu Leśnego 1 520 000,00 zł., wnioskodawca Powiat Raciborski. Podstawa realizacji zadania- decyzja DGLP po uprzednim złożeniu wniosku przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik do DGLP za pośrednictwem RDLP Katowice.

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP3538S w kierunku DW935 przez miejscowość Łańce” - całkowita wartość zadania według zawartej umowy wynosi 1 240 000,00 zł., udział środków Funduszu Leśnego 1 011 815,75 zł., wnioskodawca Powiat Raciborski. Podstawa realizacji zadania- decyzja DGLP po uprzednim złożeniu wniosku przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik do DGLP za pośrednictwem RDLP Katowice.

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli” - całkowita wartość zadania według zawartej umowy wynosi 1 789 000,00 zł., udział środków Funduszu Leśnego 1 565 570,55 zł., wnioskodawca Powiat Raciborski. Podstawa realizacji zadania- decyzja DGLP po uprzednim złożeniu wniosku przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik do DGLP za pośrednictwem RDLP Katowice.

Pikniki i eventy W czasie kampanii przed wyborami do parlamentu w 2023 roku w Nadleśnictwach RDLP w Katowicach odbyło się 25 pikników „Drewno surowiec wszech czasów” w tym tylko jeden we wskazanych nadleśnictwach, w Nadleśnictwie Rybnik 8 października 2023 r. Pikniki były organizowane przez nadleśnictwa przy współpracy z CILP (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych).

W nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Rybnik organizowane były oprócz tego następujące pikniki i inne imprezy masowe:
1. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie:
- Leśny Dzień Strażaka w Raciborzu 18.04.2023 r. – 95.000,00 zł (dofinansowanie z CILP);
- Raciborski Festiwal Średniowieczny w Raciborzu 18.04.2023 r. – 130.000,00 zł (dofinansowanie z CILP);
- Piknik Służb Mundurowych „Leśny Piknik Rodzinny” w Raciborzu 18.08.2023 r. – 200.000,00 zł (dofinansowanie z CILP).
RAZEM 245.000,00 zł

2. Nadleśnictwo Rybnik:
- Uroczystość z okazji Dnia Sołtysa 2023 – 84 936,23 zł;
- Uroczystość z okazji Dnia Strażaka 2023 – 38 326,73 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Rybniku 2023 – 104 048,39 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Raciborzu 2023 – 194 074,14 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Wodzisławiu Śląskim 2023 – 137 218,26 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Orzeszu 2023 – 148 725,37 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Żorach 2023 – 131 355,20 zł;
- Piknik Służb Mundurowych w Jastrzębiu-Zdroju 2023 – 123 477,20 zł;
- Piknik "Drewno - surowiec wszech czasów" w Knurowie 2023 – 104 852,40 zł;
- Promocja Zagrody Żubrów na bilbordach 2023 – 75 650,00 zł;
- Otwarcie Pokazowej Zagrody Żubrów 2023 – 144 297,96 zł.
RAZEM 1.286.961,88 zł

RAZEM OBA NADLEŚNICTWA 1.531.961,88 zł

Autor: (waw), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: pizzę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności22 maja 202411:32

Raport 998. Makabryczne odkrycie na terenie byłego Polmosu

Raport 998. Makabryczne odkrycie na terenie byłego Polmosu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. poglądowe/arch. portalu
Aktualności20 maja 202414:35

Błoto na jezdniach i zalana piwnica restauracji. Strażacka walka ze skutkami nawałnicy

Błoto na jezdniach i zalana piwnica restauracji. Strażacka walka ze skutkami nawałnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Dwanaście interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka przetoczyła się wczoraj, 19.05., na powiatem raciborskim odnotowali strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP.

red., fot. OSP Strzybnik, (greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sport20 maja 202400:03

Gwizdek powędrował na półkę. Zdzisław Matysiak zakończył sędziowską karierę

Gwizdek powędrował na półkę. Zdzisław Matysiak zakończył sędziowską karierę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Zdzisława Matysiaka (na zdj. z pucharem) kojarzy z pewnością wielu lokalnych piłkarzy, zarówno tych starszych jak i nieco młodszych. Doświadczony arbiter prowadził bowiem przez wiele lat spotkania na boiskach w regionie. Niestety, pana Zdzisława nie zobaczymy już na boisku w roli rozjemcy. W niedzielę, 19 maja zakończył sędziowską karierę.

(greh)
Aktualności20 maja 202411:26

Pozostawiona świeczka przyczyną pożaru w Łęgu

Pozostawiona świeczka przyczyną pożaru w Łęgu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Nędzy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 17.05.2024
17 maja 202412:11

Nasz Racibórz 17.05.2024

Nasz Racibórz 26.04.2024
25 kwietnia 202419:33

Nasz Racibórz 26.04.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.