Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności19 marca 202311:08

Most na Piaskowej czeka przegląd rozszerzony. W jakim stanie jest kluczowa przeprawa na starej Odrze?

Most na Piaskowej czeka przegląd rozszerzony. W jakim stanie jest kluczowa przeprawa na starej Odrze? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Od pewnego czasu słychać, że konstrukcja przeprawy na tzw. starej Odrze jest w złym stanie i wymaga pilnego remontu. Most podlega władzom powiatu. O stan faktyczny zapytał radny Roman Wałach. Jest odpowiedź.

Po poprzednich przeglądach, jak wynika z pisma Powiatowego Zarządu Dróg, zalecono roboty remontowe - wymianę kap chodnikowych z belkami pod­poręczowymi, gzymsami i krawężnikami, wymianę izolacji poziomej, dylatacji, naprawę podpór, dźwigarów i pomostu.

Niestety, powiat nie ma pieniędzy na kompleksowy remont. Sama dokumentacja będzie kosztowała 400 tys. zł, a czas potrzebny na wykonanie opracowania i uzyskanie uzgodnień może wynieść więcej niż 12 miesięcy.

Jak zapewniono, czynione są starania, by pozyskać wsparcie. W tym roku most przejdzie przegląd rozszerzony. - Pozwoli na bieżąco zdiagnozować elementy obiektu, oraz precyzyjnie określić stan, potrzeby, zakres, również pod względem bezpieczeństwa - zapewnia PZD.

- Fizyczne przeprowadzenie prac moderniza­cyjnych wiązać się będzie z utrudnieniami komunikacyjnymi, ograniczeniami dostępności, a ich poziom będzie uzależniony od zakresu przebudowy - dodano.

Historia mostu na Piaskowej i zdjęcia archiwalne

Pełna treść odpowiedzi poniżej.

W odpowiedzi na pismo nr S1.0003.2.2022 z dnia 02.02.2023 wraz z załączo­nym wnioskiem Radnego Rady Powiatu Raciborskiego Romana Wałacha w sprawie mostu w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że na bieżąco i w miarę możliwości wykonywane są czynności bieżącego utrzymania przedmiotowego obiektu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3548 S.

Wykonanie natomiast kompleksowej naprawy, remontu obiektu mostowego wy­maga wielu zabiegów technicznych, organizacyjnych, a zwłaszcza posiadania środków fi­nansowych. W ostatnim czasie nie pojawiły się żadne programy umożliwiające pozyska­nie takich funduszy. Należy nadmienić, że odbyło się wiele spotkań i analiz w sprawie, zwłaszcza Pana Starosty z przedstawicielami samorządów, w tym władz Miasta Racibo­rza, Województwa Śląskiego, a także z przedstawicielami szczebla rządowego, których tematem były zabiegi zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych umożliwiających kompleksową realizację przebudowy obiektu. Kierowane były pisma do właściwych w sprawie ministerstw, jak również do Kancelarii Premiera.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że wykonywane jednocześnie w okre­sie ostatnich dwóch lat duże inwestycje drogowe, jakimi były budowa tzw. wschodniej ob­wodnicy Raciborza, jak również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w trzech odcin­kach (rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bosackiej, oraz od ronda przy Auchan do DW 933 w miejscowości Rzuchów) wpłynęły znacząco na eksploatację tego obiektu. Obecnie prowadzone są kolejne inwestycje nie pozostające bez wpływu na rozkład ruchu drogowego w tym rejonie - przebudowa kolejnego odcinka byłej drogi wojewódzkiej - uli­cy Rybnickiej i Bosackiej, a także przebudowa odcinków drogi powiatowej - ulicy Kolejo­wej oraz ul. Łąkowej w Raciborzu.

Odnosząc się do drugiego pytania informujemy, że ostatni przegląd obiektu został wykonany 30.11.2022 r., poprzedni 01.12.2021 r. W ostatnim (pięcioletnim, tzw. rozsze­rzonym) we wnioskowanych zaleceniach sformułowano wniosek o dokonanie wyżej wspomnianego przeglądu rozszerzonego po okresie zimowym, zalecono wykonywanie okresowych przeglądów obiektu co kwartał, oraz wykonanie prac porządkowych (do bie­żącego utrzymania i remontów obiektu, koszenie traw / wycinka krzewów na nasypach i skarpach), remont cząstkowy emulsją i grysami, zalanie spękań w nawierzchni nad dyla­tacjami asfaltem drogowym, miejscową regulację nawierzchni chodnika z płyt betono­wych, miejscowe wypełnienie szczelin spękaniowych w nawierzchni chodnika, malowanie balustrad, miejscowe prostowanie szczeblinek balustrad, oczyszczenie gzymsów z osadów i roślinności, oczyszczenie wpustów mostowych, oczyszczenie, malowanie i grafito­wanie łożysk, uszczelnienie dylatacji gzymsów, oczyszczenie z roślinności.

Sformułowano zalecane roboty remontowe - wymiana kap chodnikowych z belkami pod­poręczowymi, gzymsami i krawężnikami, wymiana izolacji poziomej, wymiana dylatacji, naprawa podpór, dźwigarów i pomostu.

Jednak wykonanie tych robót, ze względu na zakres, stosowane obecnie w branży mo­stowej technologie oraz koszt, powinno być poprzedzone wykonaniem opracowania do­kumentacji technicznej - projektowej modernizacji tego obiektu.

Zalecono również, ze względu na ubytki w konstrukcji gzymsu, powodujące nienormatyw­ną odległość pomiędzy gzymsem a przeciągiem balustrady, utrzymanie zabezpieczenia odcinka chodnika od strony górnej wody celem niedopuszczenia pieszych do korzystania z tej części mostu.

Tutejsza jednostka wykonała już część prac dotyczących utrzymania i bezpieczeństwa, takich jak usunięcie roślinności na nasypach, skarpach, opaskach, gzymsach, oczyszcze­nie wpustów, zabezpieczenie odcinka chodnika przy gzymsie. Roboty bitumiczne (uszczelnianie spękań emulsją i grysami), oraz lokalne przekładki nawierzchni chodniko­wej z płyt betonowych zostaną wykonane po sezonie zimowym.

W związku z powyższym, na rok 2023 (w planowanym terminie do końca kwietnia 2023 r.) planuje się wykonanie przeglądu rozszerzonego obiektu, co pozwoli na bieżąco zdiagnozować elementy obiektu, oraz precyzyjnie określić stan, potrzeby, zakres, również pod względem bezpieczeństwa. Dokonano również rozeznania w zakresie cen i możliwo­ści opracowania dokumentacji technicznej, pozyskując informacje od projektantów branży mostowej, o potrzebie wykonania ekspertyzy technicznej. W przypadku braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ekspertyzę i dokumentację, może zaistnieć potrze­ba rozważenia możliwości finansowania przedmiotowych opracowań ze środków wła­snych.

Jednocześnie służby powiatu będą czyniły starania o pozyskanie dofinansowania, które umożliwiłyby wykonanie zarówno dokumentacji jak i robót budowlanych na obiekcie. Szacuje się, że koszt kompleksowej dokumentacji projektowej może wynieść około 400 tysięcy złotych, a czas potrzebny na wykonanie opracowania i uzyskanie uzgodnień może wynieść więcej niż 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy pozyskanie środków jest warunkiem niezbędnym i koniecznym, umożliwiającym realizację tak ważnego przedsięwzięcia. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że fizyczne przeprowadzenie prac moderniza­cyjnych wiązać się będzie z utrudnieniami komunikacyjnymi, ograniczeniami dostępności, a ich poziom będzie uzależniony od zakresu przebudowy.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności17 lipca 202413:03

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Aktualności18 lipca 202413:26

Coraz mniej czasu na decyzję: czy ZUS czy ZUS i OFE. Termin tylko do końca lipca

Coraz mniej czasu na decyzję: czy ZUS czy ZUS i OFE. Termin tylko do końca lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 19.07.2024
18 lipca 202417:55

Nasz Racibórz 19.07.2024

Nasz Racibórz 12.07.2024
12 lipca 202409:40

Nasz Racibórz 12.07.2024

Nasz Racibórz 05.07.2024
5 lipca 202408:55

Nasz Racibórz 05.07.2024

Nasz Racibórz 28.06.2024
27 czerwca 202422:45

Nasz Racibórz 28.06.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.