Reklama

Najnowsze wiadomości

Styl życia11 kwietnia 202110:03

5. rocznica śmierci o. Adalberta Kurzei OSB [WSPOMNIENIE]

5. rocznica śmierci o. Adalberta Kurzei OSB [WSPOMNIENIE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Kuźnia Raciborska:

12 kwietnia minie dokładnie 5 lat od śmierci o. Adalberta Kurzei, benedyktyna rodem z Kuźni Raciborskiej, Honorowy Obywatel tego miasta, byłego opata w Maria Laach. Sylwetkę mnicha wspomina Rita Serafin.

Adalbert Franz Kurzeja (1920-2016) - dr teologii, opat, benedyktyn, urodził się 24 listopada 1920 r. w Kuźni Raciborskiej, gdzie jego ojciec Paweł prowadził zakład rzeźniczy. Był siódmym z dziewięciorga dzieci Pawła i Agnieszki, z domu Pietsch. Szkołę podstawową ukończył w Kuźni Raciborskiej, a od 1931 r. kontynuował naukę w gimnazjum humanistycznym w Raciborzu. Ojciec Kurzeja wychowywał się w bardzo pobożnej, katolickiej rodzinie. Jego stryj był cystersem w klasztorze w Mogile k. Krakowa. Także młodego Franza ciągnęło do klasztoru. Po zdaniu w 1939 r. matury podjął studia teologiczne we Wrocławiu. Jednak w październiku 1940 r. został powołany do służby wojskowej. Walczył na froncie wschodnim, a następnie we Francji i Włoszech, gdzie dostał się do niewoli. Ochotniczo pracował przy odgruzowywaniu klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. W grudniu 1946 r. został zwolniony z niewoli i ponownie podjął studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1951 r. Studia w Rzymie ukończył w 1952 r. uzyskując licencjat z teologii. W sierpniu 1952 r. wstąpił do Opactwa Benedyktynów w Maria Laach w Niemczech, przyjmując imię zakonne Adalbert.

W klasztorze o. Adalberta był bibliotekarzem, ceremoniarzem i zakrystianem. Ciągnęło go jednak do pracy naukowej. Został wysłany na studia specjalistyczne na Uniwersytet w Trewirze, kierunek liturgia, gdzie w 1967 r. obronił pracę doktorską „Liturgia katedry w Trewirze w średniowieczu” i uzyskał tytuł doktora teologii. Opublikował następnie także kilka innych prac naukowych.

Przez 10 lat pracował w Trewirze jako asystent na Wydziale Teologicznym. Równocześnie, ze względu na wyśmienitą znajomość języków starożytnych, w tamtejszym Instytucie Liturgicznym zajmował się głównie tłumaczeniem ksiąg liturgicznych. Odegrał kluczową rolę w wydaniu posoborowego Mszału Rzymskiego i liturgii godzin w języku niemieckim.

12 lutego 1977 r. został wybrany 47. opatem Maria Laach. Jako zawołanie przyjął słowa: Confirma fratres tuos - Umacniaj braci twoich (Łk 22,32). Ze względu na wiek, z urzędu tego zrezygnował po 13 latach (4 XI 1990 r.). Po przejściu na emeryturę oddał się pracy duszpasterskiej i naukowej. O. Kurzeja prowadził również badania z zakresu historii Kościoła i liturgii na Śląsku, m.in. pisał o opactwie benedyktynów w Krzeszowie oraz o kard. Adolfie Bertramie. Dokonał też wielu zapisków dotyczących powojennych losów pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach, dzięki którym podczas prac konserwatorskich można było odtworzyć liczne niezachowane detale starego opactwa.

Już w czasie studiów w Rzymie o. Kurzeja nawiązał kontakt z prałatami diecezji wrocławskiej - prałatem Kokoszką i kanonikiem Łukaszczykiem. Po powrocie w 1952 r. do Niemiec zorganizował przy pomocy Caritas we Frieburgu liczne przesyłki literatury liturgicznej na adres prałata Kokoszki, który zarazem był profesorem prawa kościelnego. Wiązało się to z różnymi trudnościami i stratami z uwagi na panującą wtedy cenzurę. Często trzeba było korzystać z okrężnej drogi, np. przez Austrię. Interwencje o. Adalberta ściągnęły na jego rodzinę w Polsce represje ze strony służby bezpieczeństwa i doprowadziły do zakazu dalszych wysyłek.

Mimo kłopotów, w 1956 r. udało mu się po raz pierwszy odwiedzić rodzinną Kuźnię Raciborską, a pobyt w Polsce wykorzystał do nawiązania ściślejszych kontaktów z miejscowym klerem oraz krzeszowskimi benedyktynkami. Załatwił dla nich długoletnią pomoc przez Caritas we Frieburgu i później przez Europejski Fundusz Pomocy w Wiedniu. W okresie poprzedzającym przemiany w 1989 r. materialnie i finansowo wspierał instytucje kościelne oraz osoby prywatne, m.in. organizując duże transporty żywności do Polski, do Wrocławia, Opola, Kuźni Raciborskiej.

Opat Kurzeja zaangażowany był także w proces pojednania polskiego-niemieckiego. Od 1957 r. pozostawał w stałym kontakcie z kardynałem Bolesławem Kominkiem, który był głównym autorem słynnej odezwy biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. Wpływ na jej treść miała właśnie korespondencja kardynała z o. Kurzeją, w której wymieniali swoje poglądy na problem pojednania między obu narodami. Dobre kontakty z kardynałem Kominkiem kontynuował z jego następcą, kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem z Wrocławia. Utrzymywał zażyłe relacje z opolskim biskupem Franciszkiem Jopem, a z jego następcą, arcybiskupem Nossolem, łączyły o. Kurzeję przyjazne stosunki, podobnie jak z biskupem gliwickim Janem Wieczorkiem i wieloma śląskimi duchownymi.

Ojciec Kurzeja, jesienią 1989 r., jako oficjalny członek niemieckiej grupy rządowej kanclerza Helmuta Kohla, koncelebrował tzw. mszę pojednania w Krzyżowej. Prawie każdego roku odwiedzał ważniejsze instytucje kościelne na Śląsku (Opole, Nysa, Wrocław). Był członkiem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 r. został odznaczony medalem pamiątkowym Uniwersytetu. Poświęcono wówczas replikę figury Madonny z Dzieciątkiem, ufundowaną przez dra Kurzeję i ponownie umieszczoną w budynku uniwersytetu. Za wkład w rozwój kontaktów niemiecko-polskich otrzymał liczne odznaczenia, w tym Kardinal-Bertram-Medaille oraz wspomniany wyżej Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ojciec Kurzeja bardzo cenił sobie swoją łączność z Kuźnią Raciborską. Rodzinne miasto odwiedzał, jak tylko było to możliwe. Mieszkał wtedy w domu swoich sióstr, Magdaleny i Róży, przy ulicy Drzymały. Zawsze odwiedzał wówczas ulubiony Wrocław. Chętnie zwiedzał także bliższą i dalszą okolicę: Mogiłę k. Krakowa, Jędrzejów, Pszczynę, Cieszyn, Opawę, Ołomuniec, Velehrad. Do 1989 r. odprawiał w Kuźni msze święte zawsze w języku polskim. Kiedy była już możliwość odprawiania mszy św. w języku niemieckim, modlił się w szczególnych okazjach po polsku, ale wygłoszenie kazania w języku polskim, jak to ujmował, przekraczało jego skromne możliwości.

7 października 2003 r. opat Kurzeja został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kuźnia Raciborska (uchwała Rady Miejskiej z 17 lipca 2003 r.). Z wnioskiem o nadanie tego tytułu wystąpiło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło w Kuźni Raciborskiej. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej. W uroczystości uczestniczył konsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, hierarchowie i kapłani Diecezji Gliwickiej i Opolskiej z arb. Alfonsem Nossolem i bp. Janem Wieczorkiem na czele, poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, władze samorządowe Powiatu Raciborskiego i gminy Kuźnia Raciborska, przedstawiciele kuźniańskich instytucji i zakładów pracy, młodzież szkolna i mieszkańcy Kuźni Raciborskiej. W wygłoszonych mowach gratulacyjnych wszyscy podkreślali ogromny wkład ojca opata w pojednanie polsko-niemieckie, pomoc kościołowi w Polsce w czasach ustroju socjalistycznego, wsparcie materialne i finansowe w okresie przemian społeczno-gospodarczych, dorobek naukowy, a przy tym jego ogromną życzliwość i skromność w kontaktach bezpośrednich.

Emerytowany opat dr Adalbert Franz Kurzeja zmarł w klasztorze Maria Laach 12 kwietnia 2016 r. Został pochowany 21 kwietnia o godz. 14.30 na cmentarzu klasztornym. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła także, oprócz współbraci zakonników i rodziny ojca Adalberta, delegacja z rodzinnej Kuźni Raciborskiej - samorządowców: przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, sekretarz Dominik Klimanek, była burmistrz Rita Serafin oraz parafialna z proboszczem ks. dr Andrzejem Pyttlikiem na czele.

Tekst stanowi fragment wydanej z końcem 2020 r. monografii Kuźnia Raciborska. Przeszłość i teraźniejszość

Autor: Rita Serafin, fot. z arch. autorki, Róży Kurzei oraz Przemysława Pawlaka, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 września 202209:20

Raport 998. Nissan micra uderzył w tył scanii

Raport 998. Nissan micra uderzył w tył scanii - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Sześć zdarzeń odnotowali podczas poniedziałkowej służby strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP. Działania prowadzono przy zdarzeniu drogowym, pożarze instalacji elektrycznej, pożarze śmietnika oraz przy usuwaniu gniazd owadów. Sprawdź szczegóły.

red., fot. grupa Racibórz 112
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności28 września 202208:59

Policja prowadzi dziś działania NURD

Policja prowadzi dziś działania NURD - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
KWP Katowice
Reklama
Aktualności27 września 202210:28

Od aportu do budowy droga daleka. Radni pytali o mieszkania w Raciborzu

Od aportu do budowy droga daleka. Radni pytali o mieszkania w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
11
Racibórz:

Plany są co prawda ambitne, ale w tej kadencji nie ruszyła jeszcze budowa nowych bloków komunalnych. Temat stanął na poniedziałkowej komisji budżetu.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności28 września 202211:38

Na zamku powstanie nowe muzeum za ponad 21 mln zł

Na zamku powstanie nowe muzeum za ponad 21 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
21
red., fot. M. Musioł
Reklama
Aktualności29 września 202212:35

Złote gody małżeńskie w gminie Rudnik [FOTO i WIDEO]

Złote gody małżeńskie w gminie Rudnik [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Rudnik:

Pięć par z gminy Rudnik świętuje w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dziś w sali narad Urzędu Gminy małżonkowie-jubilaci odebrali medale przyznane im przez Prezydenta RP.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności28 września 202220:46

Ukrainiec posłużył się przerobionym paszportem

Ukrainiec posłużył się przerobionym paszportem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
ŚOSG Racibórz, fot. SG
Reklama
Aktualności29 września 202209:40

Raport 998. Wyciek gazu przy Londzina. Co było przyczyną?

Raport 998. Wyciek gazu przy Londzina. Co było przyczyną?  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. grupa Racibórz 112
Aktualności28 września 202210:46

Babia Góra i Pilsko celem kolejnej raciborskiej wyprawy górskiej

Babia Góra i Pilsko celem kolejnej raciborskiej wyprawy górskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał nadesłany, fot. pixabay.com/JerzyGorecki
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.