Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności7 kwietnia 202223:23

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.

1. Wymagania niezbędne:
1) określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) wykształcenie wyższe II stopnia; preferowane ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, zarządzanie oświatą,
3) co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
4) znajomość tematyki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, Karty nauczyciela, prawa oświatowego, rachunkowości, sprawozdawczości, samorządu powiatowego, pracowników samorządowych i ochrony danych osobowych, Kodeksu pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) zdolności menadżerskie, kierowanie zespołem, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzanie projektami, dobra organizacja pracy oraz umiejętność negocjacji,
4) odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, otwartość, dyspozycyjność,
5) wysoka kultura osobista,
6) doświadczenie w zarządzaniu finansami, planowaniu i wykonywaniu budżetu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu (dalej CUW), w szczególności organizowanie jego pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad CUW realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek, które będą jednostkami obsługiwanymi,
3) organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek, które będą jednostkami obsługiwanymi,
4) współpraca z dyrektorami jednostek, które będą jednostkami obsługiwanymi, w zakresie zadań wykonywanych przez CUW,
5) wykonywanie zadań zwierzchnika służbowego zatrudnionych pracowników CUW,
6) administrowanie majątkiem CUW, dbanie o jego należyty stan, prawidłowe jego wykorzystywanie i właściwe zabezpieczenie.

4. Wymagane dokumenty:
1) podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata,
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
4) kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,
6) oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy:
a) od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. – 0,25 etatu – organizacja Centrum Usług Wspólnych, zadaniowy system czasu pracy,
b) od 01.09.2022 r. – 1 etat,
2) miejsce pracy:
a) od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. – Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4,
b) od 01.09.2022 r. – Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5,
3) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy,
4) termin rozpoczęcia pracy – 01.06.2022 r.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
1) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
2) pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu”, w terminie do dnia 29.04.2022 r.

8. Inne informacje:
1) dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
2) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatraciborski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

S T A R O S T A
RACIBORSKI
Grzegorz Swoboda

Autor: ogłoszenie płatne, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności14 sierpnia 202209:47

Masy błota po ulewach w Raciborzu i Pawłowie

Masy błota po ulewach w Raciborzu i Pawłowie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
red., fot. Filip Sulski, OSP Pawłów
Reklama
Aktualności13 sierpnia 202213:08

Polska 2050 krytykuje premiera, wojewodę i władze Raciborza

Polska 2050 krytykuje premiera, wojewodę i władze Raciborza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
38
Racibórz:

Polska 2050 zorganizowała serię konferencji poświęconych katastrofie ekologicznej na Odrze. Dziś jej działacze mówili o tym na bulwarach nadodrzańskich w Raciborzu.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności14 sierpnia 202212:47

Ogórki omy Hildy spod Raciborza z prestiżową nagrodą

Ogórki omy Hildy spod Raciborza z prestiżową nagrodą - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/Zagroda na Pograniczu
Sport13 sierpnia 202215:10

Unia Racibórz pokonała MKS Lędziny w swoim debiucie w IV lidze

Unia Racibórz pokonała MKS Lędziny w swoim debiucie w IV lidze - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Ruszyły rozgrywki sezonu 2022/2023 w IV lidze. W jednym z sobotnich meczów naprzeciw siebie stanęli dwaj beniaminkowie: Unia Racibórz i MKS Lędziny.

red.
Aktualności13 sierpnia 202220:06

Pietrowice Wielkie polubiły klimat Dzikiego Zachodu [FOTO i WIDEO]

Pietrowice Wielkie polubiły klimat Dzikiego Zachodu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Pietrowice Wielkie:

Piknik country to nowa pietrowicka impreza, która chce się wpisać w kalendarz wydarzeń w tutejszym centrum społeczno-kulturalnym.

red.
Reklama
Reklama
Sport13 sierpnia 202221:40

Klasa okręgowa. Nędza ma patent na Jejkowice i pomogła Damianowi [FOTO]

Klasa okręgowa. Nędza ma patent na Jejkowice i pomogła Damianowi [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Nędza:

Na boiska wybiegli także piłkarze klasy okręgowej. W meczu I kolejki rozgrywanym w Nędzy miejscowy LKS podejmował jejkowicką Jedność i zbierał pieniądze na pomoc Damianowi.

red.
Reklama
Aktualności13 sierpnia 202209:48

Pieska plaża w Raciborzu. Co się za tym kryje?

Pieska plaża w Raciborzu. Co się za tym kryje? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu/Jan Ptak
Aktualności13 sierpnia 202222:05

Druhowie seniorzy z gminy Krzyżanowice wciąż sprawni w akcji

Druhowie seniorzy z gminy Krzyżanowice wciąż sprawni w akcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Gościnnie występujący Czesi z Piszcza (Píšť) mieli dziś, 13.08., najlepszy czas podczas zawodów strażackich oldbojów w Owsiszczach. Z jednostek gminy Krzyżanowice triumfowali seniorzy ochotnicy z Rudyszwałdu.

fot. ŁB/UG
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności14 sierpnia 202217:28

Strażackie święto w Siedliskach. Kozi na tronie [FOTO i WIDEO]

Strażackie święto w Siedliskach. Kozi na tronie [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Kuźnia Raciborska:

Ochotnicy z Rudy Kozielskiej wystawili dziś do gminnych zawodów dwie drużyny i to się opłaciło - drugi skład o włos pokonał gospodarzy z Siedlisk, zdobywając bilet na wrześniowe zawody powiatowe i puchar kibicującego na zawodach burmistrza Pawła Machy.

red., fot. waw, Agata Bartoń, Laura Motyka-Gola
Reklama
Reklama
Sport14 sierpnia 202219:02

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Za nami pierwsza kolejka sezonu 2022/2023 na szczeblu Podokręgu Racibórz. Już od początku piłkarskich zmagań nie brakuje emocji. Sprawdź, kto udanie rozpoczął sezon, a kto zaliczył falstart.

(greh)
Sport14 sierpnia 202222:18

Derby Gminy Krzyżanowice. Tworków wciąż na tronie [FOTO]

Derby Gminy Krzyżanowice. Tworków wciąż na tronie [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Lepszej inauguracji sezonu dla obu ekip kibice Tworkowa i Krzyżanowic nie mogli sobie wymarzyć. Los tak zestawił terminarz III grupy klasy okręgowej, że obie drużyny spotkały się już w pierwszej kolejce.

(greh)
Reklama
Kultura i edukacja13 sierpnia 202209:27

Śląskie bez granic - egzotyczni goście zatańczą w Raciborzu

Śląskie bez granic - egzotyczni goście zatańczą w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
RCK, fot. poglądowe/pixabay.com/peterpaul13
Reklama
Reklama
Kultura i edukacja13 sierpnia 202219:34

Raciborski Kwintet Dęty rozganiał chmury na bulwarach [FOTO i WIDEO]

Raciborski Kwintet Dęty rozganiał chmury na bulwarach [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Mimo deszczowej pogody muzycy postanowili zagrać nad Odrą przy nielicznej publiczności.

red., fot. Jan Ptak
Reklama
Biznes14 sierpnia 202209:35

Tauron z Rafako naprawiają i rozmawiają

Tauron z Rafako naprawiają i rozmawiają - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
mat. prasowe Tauron
Kultura i edukacja14 sierpnia 202222:36

Między wschodem a zachodem. Tara Gayan na bulwarach [FOTO i WIDEO]

Między wschodem a zachodem. Tara Gayan na bulwarach [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Grupę tworzy troje utalentowanych muzyków: Agnieszka Mendel, Maciej Hanusek i Michał Brańka. Zagrali pierwszy raz w Raciborzu, choć Maciej to raciborzanin, znany w naszym mieście z różnych przedsięwzięć artystycznych.

red.
Sport14 sierpnia 202222:14

B klasa. Kobylski Płomień niestraszny Ocicom [FOTO]

B klasa. Kobylski Płomień niestraszny Ocicom [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Katarzyna Kubik
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 29.07.2022
29 lipca 202210:47

Nasz Racibórz 29.07.2022

Nasz Racibórz 22.07.2022
29 lipca 202210:46

Nasz Racibórz 22.07.2022

Nasz Racibórz 15.07.2022
14 lipca 202221:04

Nasz Racibórz 15.07.2022

Nasz Racibórz 08.07.2022
14 lipca 202219:50

Nasz Racibórz 08.07.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.