Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności31 lipca 202321:29

Most na Piaskowej z wahadłem? To realna groźba

Most na Piaskowej z wahadłem? To realna groźba - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Wspomniał o niej na spotkaniu z wojewodą śląskim, 31.07. w Strzesze, radny powiatowy Roman Wałach, apelując do samorządowców, posłów i członków rządu, by jak najszybciej wspólnie rozwiązać problem.

Radny Wałach z Oblicz dla Ziemi Raciborskiej, wchodzącego w skład powiatowego klubu PiS, przypomniał, że most jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntowego remontu, koszt będzie ogromny, sam powiat, jako zarządca konstrukcji i drogi, nie poradzi sobie z tym problemem, a przeciąganie sprawy w czasie zagrozi ograniczeniem ruchu do 20 ton i tzw. wahadłem. Tak było przed modernizacją na moście w Rudach, na drodze wojewódzkiej nr 919 - dojazdowej z Raciborza w kierunku A4 w Gliwicach Sośnicy.

Prace projektowe, dodał radny, mają trwać rok i kosztować 400 tys. zł. Potem będą potrzebne miliony na inwestycję.

- Będą dobre wnioski, będzie rządowe wsparcie – zapewniali obecni w Strzesze wiceministrowie Paweł Jabłoński i Michał Woś. Obaj interweniowali już w resorcie infrastruktury. Otrzymali obietnicę wsparcia, ale pod warunkiem, że zadanie zostanie przygotowane do realizacji, czyli załatwione zostaną wszelkie formalności.

Starosta Grzegorz Swoboda mówił, że w tej kadencji powiat odnowił już ponad 100 km dróg. W kolejce są następne zadania, a „wszystkiego od razu nie da się zrobić”. Zapewnił, że w sprawie mostu na Piaskowej podjęto już działania.

Spotkanie w Strzesze, na którym padł apel, by nie zwlekać i działać w sprawie przeprawy na Odrze w ciągu ul. Piaskowej

img_6471

Historia mostu na Piaskowej i zdjęcia archiwalne

Tak wiosną starostwo odpowiedziało na interpelację radnego R. Wałacha w sprawie mostu na Piaskowej

W odpowiedzi na pismo nr S1.0003.2.2022 z dnia 02.02.2023 wraz z załączo­nym wnioskiem Radnego Rady Powiatu Raciborskiego Romana Wałacha w sprawie mostu w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że na bieżąco i w miarę możliwości wykonywane są czynności bieżącego utrzymania przedmiotowego obiektu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3548 S.

Wykonanie natomiast kompleksowej naprawy, remontu obiektu mostowego wy­maga wielu zabiegów technicznych, organizacyjnych, a zwłaszcza posiadania środków fi­nansowych. W ostatnim czasie nie pojawiły się żadne programy umożliwiające pozyska­nie takich funduszy. Należy nadmienić, że odbyło się wiele spotkań i analiz w sprawie, zwłaszcza Pana Starosty z przedstawicielami samorządów, w tym władz Miasta Racibo­rza, Województwa Śląskiego, a także z przedstawicielami szczebla rządowego, których tematem były zabiegi zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych umożliwiających kompleksową realizację przebudowy obiektu. Kierowane były pisma do właściwych w sprawie ministerstw, jak również do Kancelarii Premiera.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że wykonywane jednocześnie w okre­sie ostatnich dwóch lat duże inwestycje drogowe, jakimi były budowa tzw. wschodniej ob­wodnicy Raciborza, jak również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w trzech odcin­kach (rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bosackiej, oraz od ronda przy Auchan do DW 933 w miejscowości Rzuchów) wpłynęły znacząco na eksploatację tego obiektu. Obecnie prowadzone są kolejne inwestycje nie pozostające bez wpływu na rozkład ruchu drogowego w tym rejonie - przebudowa kolejnego odcinka byłej drogi wojewódzkiej - uli­cy Rybnickiej i Bosackiej, a także przebudowa odcinków drogi powiatowej - ulicy Kolejo­wej oraz ul. Łąkowej w Raciborzu.

Odnosząc się do drugiego pytania informujemy, że ostatni przegląd obiektu został wykonany 30.11.2022 r., poprzedni 01.12.2021 r. W ostatnim (pięcioletnim, tzw. rozsze­rzonym) we wnioskowanych zaleceniach sformułowano wniosek o dokonanie wyżej wspomnianego przeglądu rozszerzonego po okresie zimowym, zalecono wykonywanie okresowych przeglądów obiektu co kwartał, oraz wykonanie prac porządkowych (do bie­żącego utrzymania i remontów obiektu, koszenie traw / wycinka krzewów na nasypach i skarpach), remont cząstkowy emulsją i grysami, zalanie spękań w nawierzchni nad dyla­tacjami asfaltem drogowym, miejscową regulację nawierzchni chodnika z płyt betono­wych, miejscowe wypełnienie szczelin spękaniowych w nawierzchni chodnika, malowanie balustrad, miejscowe prostowanie szczeblinek balustrad, oczyszczenie gzymsów z osadów i roślinności, oczyszczenie wpustów mostowych, oczyszczenie, malowanie i grafito­wanie łożysk, uszczelnienie dylatacji gzymsów, oczyszczenie z roślinności.

Sformułowano zalecane roboty remontowe - wymiana kap chodnikowych z belkami pod­poręczowymi, gzymsami i krawężnikami, wymiana izolacji poziomej, wymiana dylatacji, naprawa podpór, dźwigarów i pomostu.

Jednak wykonanie tych robót, ze względu na zakres, stosowane obecnie w branży mo­stowej technologie oraz koszt, powinno być poprzedzone wykonaniem opracowania do­kumentacji technicznej - projektowej modernizacji tego obiektu.

Zalecono również, ze względu na ubytki w konstrukcji gzymsu, powodujące nienormatyw­ną odległość pomiędzy gzymsem a przeciągiem balustrady, utrzymanie zabezpieczenia odcinka chodnika od strony górnej wody celem niedopuszczenia pieszych do korzystania z tej części mostu.

Tutejsza jednostka wykonała już część prac dotyczących utrzymania i bezpieczeństwa, takich jak usunięcie roślinności na nasypach, skarpach, opaskach, gzymsach, oczyszcze­nie wpustów, zabezpieczenie odcinka chodnika przy gzymsie. Roboty bitumiczne (uszczelnianie spękań emulsją i grysami), oraz lokalne przekładki nawierzchni chodniko­wej z płyt betonowych zostaną wykonane po sezonie zimowym.

W związku z powyższym, na rok 2023 (w planowanym terminie do końca kwietnia 2023 r.) planuje się wykonanie przeglądu rozszerzonego obiektu, co pozwoli na bieżąco zdiagnozować elementy obiektu, oraz precyzyjnie określić stan, potrzeby, zakres, również pod względem bezpieczeństwa. Dokonano również rozeznania w zakresie cen i możliwo­ści opracowania dokumentacji technicznej, pozyskując informacje od projektantów branży mostowej, o potrzebie wykonania ekspertyzy technicznej. W przypadku braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ekspertyzę i dokumentację, może zaistnieć potrze­ba rozważenia możliwości finansowania przedmiotowych opracowań ze środków wła­snych.

Jednocześnie służby powiatu będą czyniły starania o pozyskanie dofinansowania, które umożliwiłyby wykonanie zarówno dokumentacji jak i robót budowlanych na obiekcie. Szacuje się, że koszt kompleksowej dokumentacji projektowej może wynieść około 400 tysięcy złotych, a czas potrzebny na wykonanie opracowania i uzyskanie uzgodnień może wynieść więcej niż 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy pozyskanie środków jest warunkiem niezbędnym i koniecznym, umożliwiającym realizację tak ważnego przedsięwzięcia. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że fizyczne przeprowadzenie prac moderniza­cyjnych wiązać się będzie z utrudnieniami komunikacyjnymi, ograniczeniami dostępności, a ich poziom będzie uzależniony od zakresu przebudowy.

Autor: Grzegorz Wawoczny, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kanapkę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności24 czerwca 202410:27

Tragedia w Pawłowie. Nie żyje 21-latka

Tragedia w Pawłowie. Nie żyje 21-latka - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Pawłów
Aktualności22 czerwca 202418:49

Płetwonurkowie odkryli w stawie w Krowiarkach skarb

Płetwonurkowie odkryli w stawie w Krowiarkach skarb - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Poszukiwania trwały dziś, 22.06., popołudniem. Na skrzynię natrafiono blisko linii brzegowej.

(waw), fot. UG/S. Machnik
Reklama
Aktualności23 czerwca 202409:21

Pływadło 2024 na bis! Tak to wyglądało w Raciborzu [FOTO]

Pływadło 2024 na bis! Tak to wyglądało w Raciborzu [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
fot. M. Kościelniak/J. Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 czerwca 202420:34

Park wodny w Tworkowie już czynny [FOTO i WIDEO]

Park wodny w Tworkowie już czynny [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
6
Krzyżanowice:

To drugi sezon nowoczesnego kąpieliska, zbudowanego dzięki wsparciu z programu Polski Ład. - W zeszłym roku chętnych było tak dużo, że bywały dni, kiedy nie wszystkich mogliśmy wpuścić - mówi wójt Grzegorz Utracki, zaliczając inwestycję do udanych i potrzebnych.

red.
Aktualności22 czerwca 202416:08

Osy w kiosku w Kuźni Raciborskiej

Osy w kiosku w Kuźni Raciborskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Kuźnia Raciborska
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 czerwca 202417:21

Tuje poszły z dymem w Tworkowie

Tuje poszły z dymem w Tworkowie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
red., fot. FB/Nasz Tworków
Aktualności23 czerwca 202420:51

Jest w orkiestrach dętych wielka siła. Parada w Tworkowie [FOTO i WIDEO]

Jest w orkiestrach dętych wielka siła. Parada w Tworkowie [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W Tworkowie zorganizowano dziś, 23.06., IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, tym razem w ramach Festiwalu Górnej Odry. O godz. 15.00 spod roszarni, dziś siedziby GOK-u, ruszyła parada.

(waw)
Aktualności23 czerwca 202419:45

Niezidentyfikowany zapach w budynku przy Długiej

Niezidentyfikowany zapach w budynku przy Długiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. grupa Racibórz 112
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności22 czerwca 202400:33

Racibórz gospodarzem 17. Mistrzostw Europy Mażoretek [FOTO]

Racibórz gospodarzem 17. Mistrzostw Europy Mażoretek [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

17. European Championship 2023 4. European Majorettes Cup zorganizowało w arenie przy Łąkowej, przy wsparciu władz miasta i powiatu, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Imprezie patronuje International Federation of Majorettes Sport.

Jan Ptak
Reklama
Aktualności22 czerwca 202418:40

Odra SUP Cup. Wyścig na najdłuższym dystansie wystartował spod zapory

Odra SUP Cup. Wyścig na najdłuższym dystansie wystartował spod zapory - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Zawodnicy biorący udział w raciborskim regetach mieli za zadanie przepłynąć w dół rzeki do Miedoni a potem z powrotem w górę, do parku Zamkowego.

Jan Ptak
Aktualności23 czerwca 202418:46

Sprzątania po nawałnicy ciąg dalszy

Sprzątania po nawałnicy ciąg dalszy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
red., fot. FB/OSP Racibórz Markowice
Reklama
Reklama
Aktualności22 czerwca 202414:44

OSP Ruda wygrywa gminne zawody w Turzu [FOTO]

OSP Ruda wygrywa gminne zawody w Turzu [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Kuźnia Raciborska:

Ochotnicy z najmniejszej jednostki OSP w gminie Kuźnia Raciborska wygrali dziś, 22.06., gminne zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane przedpołudniem w Turzu.

red.
Aktualności23 czerwca 202411:54

Rodzinne świętowanie z alpakami i kucykami

Rodzinne świętowanie z alpakami i kucykami - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Sport23 czerwca 202401:04

Unia Racibórz kontra Naprzód Syrynia. Podział punktów na zakończenie sezonu [FOTO]

Unia Racibórz kontra Naprzód Syrynia. Podział punktów na zakończenie sezonu [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W sobotę, 22.06., na boisku przy ulicy Srebrnej w Raciborzu rozegrano spotkanie XXX kolejki klasy okręgowej pomiędzy zajmującą dwunaste miejsce Unią a plasującym się na piątym miejscu Naprzodem Syrynia.

(greh)
Sport23 czerwca 202422:10

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(greh)
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności22 czerwca 202418:54

Holi Święto Kolorów na raciborskich bulwarach [FOTO]

Holi Święto Kolorów na raciborskich bulwarach [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Impreza corocznie towarzyszy Festiwalowi Górnej Odry, kiedyś przy starym lodowisku, teraz na lewobrzeżnych bulwarach przy moście Zamkowym.

Mirosław Kościelniak
Reklama
Aktualności24 czerwca 202412:24

Pożar garażu w Strzybniku

Pożar garażu w Strzybniku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Strzybnik
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 21.06.2024
20 czerwca 202420:17

Nasz Racibórz 21.06.2024

Nasz Racibórz 14.06.2024
16 czerwca 202421:51

Nasz Racibórz 14.06.2024

Nasz Racibórz 07.06.2024
7 czerwca 202409:19

Nasz Racibórz 07.06.2024

Nasz Racibórz 31.05.2024
31 maja 202409:28

Nasz Racibórz 31.05.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.