Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności31 lipca 202321:29

Most na Piaskowej z wahadłem? To realna groźba

Most na Piaskowej z wahadłem? To realna groźba - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Wspomniał o niej na spotkaniu z wojewodą śląskim, 31.07. w Strzesze, radny powiatowy Roman Wałach, apelując do samorządowców, posłów i członków rządu, by jak najszybciej wspólnie rozwiązać problem.

Radny Wałach z Oblicz dla Ziemi Raciborskiej, wchodzącego w skład powiatowego klubu PiS, przypomniał, że most jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntowego remontu, koszt będzie ogromny, sam powiat, jako zarządca konstrukcji i drogi, nie poradzi sobie z tym problemem, a przeciąganie sprawy w czasie zagrozi ograniczeniem ruchu do 20 ton i tzw. wahadłem. Tak było przed modernizacją na moście w Rudach, na drodze wojewódzkiej nr 919 - dojazdowej z Raciborza w kierunku A4 w Gliwicach Sośnicy.

Prace projektowe, dodał radny, mają trwać rok i kosztować 400 tys. zł. Potem będą potrzebne miliony na inwestycję.

- Będą dobre wnioski, będzie rządowe wsparcie – zapewniali obecni w Strzesze wiceministrowie Paweł Jabłoński i Michał Woś. Obaj interweniowali już w resorcie infrastruktury. Otrzymali obietnicę wsparcia, ale pod warunkiem, że zadanie zostanie przygotowane do realizacji, czyli załatwione zostaną wszelkie formalności.

Starosta Grzegorz Swoboda mówił, że w tej kadencji powiat odnowił już ponad 100 km dróg. W kolejce są następne zadania, a „wszystkiego od razu nie da się zrobić”. Zapewnił, że w sprawie mostu na Piaskowej podjęto już działania.

Spotkanie w Strzesze, na którym padł apel, by nie zwlekać i działać w sprawie przeprawy na Odrze w ciągu ul. Piaskowej

img_6471

Historia mostu na Piaskowej i zdjęcia archiwalne

Tak wiosną starostwo odpowiedziało na interpelację radnego R. Wałacha w sprawie mostu na Piaskowej

W odpowiedzi na pismo nr S1.0003.2.2022 z dnia 02.02.2023 wraz z załączo­nym wnioskiem Radnego Rady Powiatu Raciborskiego Romana Wałacha w sprawie mostu w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że na bieżąco i w miarę możliwości wykonywane są czynności bieżącego utrzymania przedmiotowego obiektu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3548 S.

Wykonanie natomiast kompleksowej naprawy, remontu obiektu mostowego wy­maga wielu zabiegów technicznych, organizacyjnych, a zwłaszcza posiadania środków fi­nansowych. W ostatnim czasie nie pojawiły się żadne programy umożliwiające pozyska­nie takich funduszy. Należy nadmienić, że odbyło się wiele spotkań i analiz w sprawie, zwłaszcza Pana Starosty z przedstawicielami samorządów, w tym władz Miasta Racibo­rza, Województwa Śląskiego, a także z przedstawicielami szczebla rządowego, których tematem były zabiegi zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych umożliwiających kompleksową realizację przebudowy obiektu. Kierowane były pisma do właściwych w sprawie ministerstw, jak również do Kancelarii Premiera.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że wykonywane jednocześnie w okre­sie ostatnich dwóch lat duże inwestycje drogowe, jakimi były budowa tzw. wschodniej ob­wodnicy Raciborza, jak również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w trzech odcin­kach (rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bosackiej, oraz od ronda przy Auchan do DW 933 w miejscowości Rzuchów) wpłynęły znacząco na eksploatację tego obiektu. Obecnie prowadzone są kolejne inwestycje nie pozostające bez wpływu na rozkład ruchu drogowego w tym rejonie - przebudowa kolejnego odcinka byłej drogi wojewódzkiej - uli­cy Rybnickiej i Bosackiej, a także przebudowa odcinków drogi powiatowej - ulicy Kolejo­wej oraz ul. Łąkowej w Raciborzu.

Odnosząc się do drugiego pytania informujemy, że ostatni przegląd obiektu został wykonany 30.11.2022 r., poprzedni 01.12.2021 r. W ostatnim (pięcioletnim, tzw. rozsze­rzonym) we wnioskowanych zaleceniach sformułowano wniosek o dokonanie wyżej wspomnianego przeglądu rozszerzonego po okresie zimowym, zalecono wykonywanie okresowych przeglądów obiektu co kwartał, oraz wykonanie prac porządkowych (do bie­żącego utrzymania i remontów obiektu, koszenie traw / wycinka krzewów na nasypach i skarpach), remont cząstkowy emulsją i grysami, zalanie spękań w nawierzchni nad dyla­tacjami asfaltem drogowym, miejscową regulację nawierzchni chodnika z płyt betono­wych, miejscowe wypełnienie szczelin spękaniowych w nawierzchni chodnika, malowanie balustrad, miejscowe prostowanie szczeblinek balustrad, oczyszczenie gzymsów z osadów i roślinności, oczyszczenie wpustów mostowych, oczyszczenie, malowanie i grafito­wanie łożysk, uszczelnienie dylatacji gzymsów, oczyszczenie z roślinności.

Sformułowano zalecane roboty remontowe - wymiana kap chodnikowych z belkami pod­poręczowymi, gzymsami i krawężnikami, wymiana izolacji poziomej, wymiana dylatacji, naprawa podpór, dźwigarów i pomostu.

Jednak wykonanie tych robót, ze względu na zakres, stosowane obecnie w branży mo­stowej technologie oraz koszt, powinno być poprzedzone wykonaniem opracowania do­kumentacji technicznej - projektowej modernizacji tego obiektu.

Zalecono również, ze względu na ubytki w konstrukcji gzymsu, powodujące nienormatyw­ną odległość pomiędzy gzymsem a przeciągiem balustrady, utrzymanie zabezpieczenia odcinka chodnika od strony górnej wody celem niedopuszczenia pieszych do korzystania z tej części mostu.

Tutejsza jednostka wykonała już część prac dotyczących utrzymania i bezpieczeństwa, takich jak usunięcie roślinności na nasypach, skarpach, opaskach, gzymsach, oczyszcze­nie wpustów, zabezpieczenie odcinka chodnika przy gzymsie. Roboty bitumiczne (uszczelnianie spękań emulsją i grysami), oraz lokalne przekładki nawierzchni chodniko­wej z płyt betonowych zostaną wykonane po sezonie zimowym.

W związku z powyższym, na rok 2023 (w planowanym terminie do końca kwietnia 2023 r.) planuje się wykonanie przeglądu rozszerzonego obiektu, co pozwoli na bieżąco zdiagnozować elementy obiektu, oraz precyzyjnie określić stan, potrzeby, zakres, również pod względem bezpieczeństwa. Dokonano również rozeznania w zakresie cen i możliwo­ści opracowania dokumentacji technicznej, pozyskując informacje od projektantów branży mostowej, o potrzebie wykonania ekspertyzy technicznej. W przypadku braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ekspertyzę i dokumentację, może zaistnieć potrze­ba rozważenia możliwości finansowania przedmiotowych opracowań ze środków wła­snych.

Jednocześnie służby powiatu będą czyniły starania o pozyskanie dofinansowania, które umożliwiłyby wykonanie zarówno dokumentacji jak i robót budowlanych na obiekcie. Szacuje się, że koszt kompleksowej dokumentacji projektowej może wynieść około 400 tysięcy złotych, a czas potrzebny na wykonanie opracowania i uzyskanie uzgodnień może wynieść więcej niż 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy pozyskanie środków jest warunkiem niezbędnym i koniecznym, umożliwiającym realizację tak ważnego przedsięwzięcia. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że fizyczne przeprowadzenie prac moderniza­cyjnych wiązać się będzie z utrudnieniami komunikacyjnymi, ograniczeniami dostępności, a ich poziom będzie uzależniony od zakresu przebudowy.

Autor: Grzegorz Wawoczny, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: pizzę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności24 września 202309:27

Ostatnie pożegnanie śp. biskupa Jana Wieczorka [FOTO]

Ostatnie pożegnanie śp. biskupa Jana Wieczorka [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Piotr Złoczowski
Aktualności24 września 202316:28

Piknik militarny w Sławikowie. Wiktoria wjechała czołgiem T-55 [FOTO i WIDEO]

Piknik militarny w Sławikowie. Wiktoria wjechała czołgiem T-55 [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Mundur Polski wczoraj i dziś - pod takim hasłem, przy wsparciu Lasów Państwowych, przy ruinach pałacu w Sławikowie zorganizowano piknik militarny.

g.waw
Reklama
Aktualności25 września 202316:57

Przejście dla pieszych przy kładce nad Odrą, chodnik i ścieżki. Miasto pozyskało 7 mln zł

Przejście dla pieszych przy kładce nad Odrą, chodnik i ścieżki. Miasto pozyskało 7 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
25
Racibórz:

- W ramach środków przewidzianych w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Racibórz pozyskało 6,97 mln. zł dofinansowania na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - informuje magistrat.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Sport24 września 202318:16

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Za nami kolejny weekend z piłkarskimi emocjami. Sezon nabrał już właściwego tempa. Jedni mogli cieszyć się z wygranej, inni musieli zadowolić się remisem lub przełknąć gorycz porażki. Grali również raciborscy siatkarze. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności24 września 202312:18

Koncert Dobroczynny Ivo Ciszek & VOLTAGE

Koncert Dobroczynny Ivo Ciszek & VOLTAGE - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Kultura i edukacja24 września 202321:12

Miasto nad rzeką. Pomiędzy Raciborzem a Budapesztem

Miasto nad rzeką. Pomiędzy Raciborzem a Budapesztem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przystąpił do realizacji kolejnego już projektu międzynarodowego. Tym razem podjął współpracę z Blanka Teleki Gimnázium w budapesztańskim Zugló.

ZSO nr 1/Małgorzata Sokołowska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 22.09.2023
22 września 202308:23

Nasz Racibórz 22.09.2023

Nasz Racibórz 15.09.2023
15 września 202311:22

Nasz Racibórz 15.09.2023

Nasz Racibórz 08.09.2023
7 września 202320:25

Nasz Racibórz 08.09.2023

Nasz Racibórz 01.09.2023
31 sierpnia 202323:10

Nasz Racibórz 01.09.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.