Reklama

Najnowsze wiadomości

Strony Partnerskie11 września 202309:59

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

8 września 2023 r. rektor Akademii Nauk Stosowanych, dr Paweł Strózik, podsumował współpracę Uczelni z Ministrem i Parlamentarzystami z regionu Raciborza. Na spotkaniu obecni byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Paweł Jabłoński, senator RP – Ewa Maria Gawęda, poseł na Sejm IX kadencji – Adam Gawęda oraz przedstawiciele Akademii – prorektor ds. studentów, dr Beata Fedyn, prorektor ds. organizacji, dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor administracyjny, mgr inż. Jacek Pierzga. Celem spotkania było omówienie sytuacji w Uczelni, nakreślenie zrealizowanych przedsięwzięć, zaznajomienie Gości z bieżącą sytuacją oraz planami Alma Mater Ratiboriensis na przyszłość. Podsumowanie współpracy zamyka pewien jej etap i jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelką pomoc.

Aktywna współpraca Parlamentarzyści interesowali się Uczelnią od początku kadencji rektora Strózika, pierwsze efekty atencji i wsparcia ministra Jabłońskiego widoczne były już jesienią 2020 r. Wtedy Uczelnia otrzymała znaczące, rekordowe w tym czasie finansowanie poza podstawowym nurtem subwencji. Poza koniecznymi, bieżącymi naprawami i remontami zrealizowano gruntowną modernizację sal dydaktycznych, ujednolicono pomieszczenia wykładowe pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym. Pracownie zostały odnowione „od podłogi aż po dach”, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialne narzędzia prezentacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne. Uczelnia zakupiła także funkcjonalne i wygodne zestawy ław studenckich i krzeseł. Z pewnością można powiedzieć, że był to przełom – dzięki tej subwencji Uczelnia stała się nowoczesnym centrum dydaktycznym.

Na ten temat pisaliśmy: Modernizacja Uczelni https://akademiarac.edu.pl/2021/01/25/pwsz-w-raciborzu-modernizacja-uczelni/ 

Senator Ewa Gawęda gościem PWSZ w Raciborzu

Pierwsze oficjalne spotkanie z senator Gawędą miało miejsce 23 września 2021 r. W jego trakcie Parlamentarzystka miała okazję lepiej poznać Uczelnię. Przedstawiciele ówczesnej PWSZ zaprezentowali prowadzone inwestycje, remonty oraz przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wskazano na ogromną skalę zmian, jakie zostały dokonane w Uczelni w trakcie funkcjonowania dydaktyki on-line, skutkującej nieobecnością studentów w murach Uczelni. Zaprezentowano zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria i bibliotekę. Jako jedna z pierwszych osób pani senator Gawęda zobaczyła wnętrza powstającego wtedy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca z panią senator. Na ten temat pisaliśmy: Senator Ewa Gawęda gościem w PWSZ https://akademiarac.edu.pl/2021/09/29/senator-ewa-gaweda-gosciem-pwsz-w-raciborzu/ 

Stała obecność i zainteresowanie

Istotnym faktem w postrzeganiu Uczelni w środowisku lokalnym jest budowanie zasięgów i kształtowanie sieci współpracy z innymi podmiotami (tzw. networking). Zainteresowanie ze strony Parlamentarzystów oraz ich obecność w ważnych wydarzeniach środowiska akademickiego z pewnością podnosi prestiż i rangę szkoły wyższej. Warto podkreślić, że zarówno ministrowie, jak również przedstawiciele Sejmu i Senatu byli częstymi gośćmi w murach PWSZ i swoją obecnością uświetniali uroczystości i wydarzenia oficjalne, np. Inaugurację Roku Akademickiego czy Czepkowanie pielęgniarek. Taka obecność ma także bardzo konkretny wymiar; podczas Inauguracji roku akademickiego 2022/23 obecny na uroczystości minister Jabłoński przekazał informację o dodatkowych środkach dla Uczelni w postaci zwiększenia subwencji o 4 miliony złotych. Na ten temat pisaliśmy: MCSM https://akademiarac.edu.pl/2021/01/12/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-milowy-krok-w-przyszlosc/

Inauguracja Rok akademicki 2022/2023 - jubileuszowa https://akademiarac.edu.pl/2022/10/18/inauguracja-roku-akademickiego-2022-2023/ 

Czepkowanie Rok 2023 https://akademiarac.edu.pl/2023/06/21/uroczyste-czepkowanie-studentow-pielegniarstwa-w-raciborzu-2023/ 

Rok 2022 https://akademiarac.edu.pl/2022/05/16/czepkowanie-2022-slubowanie-studentek-pielegniarstwa/ 

Współpraca robocza – rozwiązywanie problemów

Współdziałanie miało także bardzo roboczy wymiar, rektor Strózik wielokrotnie gościł w Biurze Poselsko-Senatorskim w Wodzisławiu Śląskim omawiając merytorycznie możliwości realizacji planów i przedsięwzięć. To dzięki kontaktom z parlamentarzystami pozyskiwaliśmy informację o możliwości pozyskiwania środków czy planowanych programach zewnętrznych. Senator i poseł Gawędowie pomagali także w realizacji prowadzonych projektów. Z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach z organami zewnętrznymi, np. w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Środowiska czy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkania te pozwalały na lepsze zrozumienie pozycji Uczelni i sposobu myślenia danej instytucji przekazującej środki. Dzięki tym kontaktom pozyskiwaliśmy niezbędne know-how, dzięki któremu projekty realizowane w Akademii mogliśmy doprowadzić do pomyślnego zakończenia bez konieczności zwrotu środków do Instytucji pośredniczących.

Wsparcie w rozwoju

Wsparcie Parlamentarzystów miało także znaczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze legislacyjnym (np. zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych) czy rozwojowym (uzyskanie zgody na utworzenie nowych kierunków magisterskich). W dniu 18.05.2022 r. z inicjatywy senator Gawędy odbyło się spotkanie rektora z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Omawiano sprawy dotyczące raciborskiej Alma Mater, jej sytuacji obecnej oraz kierunku rozwoju. Podczas spotkania uzyskano aktualną, pozytywną informację na temat zmiany nazwy Uczelni. Na ten temat pisaliśmy: Spotkanie z parlamentarzystami https://akademiarac.edu.pl/2022/07/13/podsumowanie-roku-akademickiego-spotkanie-z-parlamentarzystami/

Środki na przedsięwzięcia budowlane

Dzięki zwiększonej subwencji, przekazanej z inicjatywy Ministra Jabłońskiego Uczelnia rozpoczęła przygotowania do inwestycji w zakresie hydroizolacji fundamentów głównego budynku dydaktyczno-administracyjnego (blok A i B). W zakresie remontu przewidziano m.in. hydroizolację fundamentów zewnętrzną i wewnętrzna, hydroizolację posadzek piwnic, hydroizolację ścian piwnicznych z uwzględnieniem zmian funkcjonalności przyszłościowego wykorzystania pomieszczeń piwnicznych w nowych funkcjonalnościach, tj. dydaktyczne, rekreacyjne dla studentów, magazynowe. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji koniecznym było uzyskanie ekspertyz, których wykonanie wymagało całego roku kalendarzowego. Obecnie posiadamy kompletną dokumentację projektową i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Liczymy, że uzyskanie pozwolenia nastąpi we wrześniu 2023 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się postępowanie zamówienia publicznego w zakresie wyboru wykonawcy – październik 2023 r. Szacujemy, że rozpoczęcie prac hydroizolacyjnych nastąpi jeszcze w tym roku.

Dzięki współpracy z senator Gawędą w 2023 r. Uczelnia uzyskała dotację na dokończenie remontu sali gimnastycznej z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przewidziany zakres prac obejmuje m.in: modernizację budynku dydaktyczno-sportowego (sala gimnastyczna) wraz ze wszystkim instalacjami, a także dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych, wykonanie nowej instalacji hydrantowej, instalację oświetlenia ewakuacyjnego czy instalację głównego wyłącznika prądowego. Przygotowanie inwestycji zostało niemal zakończone, spodziewamy się, iż najpóźniej do końca września rozpoczną się prace budowlane. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu wsparcie w dwudziestoletniej historii Uczelni.

Eunomia – czasopismo punktowane po raz pierwszy w historii

Warto odnotować, że „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” została w roku 2023 wpisana do nowego wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo uzyskało 20 punktów. Decyzja Ministra jest dowodem uznania wartości naukowej półrocznika i stała się wydarzeniem przełomowym dla całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Trzeba również zaznaczyć, że „Eunomia” pozytywnie przechodzi coroczny proces oceny wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List, która jest międzynarodową bazą indeksacyjną czasopism naukowych, gdzie – od blisko 20 lat – oceniane są zgłoszone periodyki, a pozytywna ocena jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.
Głos naszego czasopisma „Eunomia” został dostrzeżony i usłyszany także dzięki dobrej współpracy z MEIN, którą stale stymulowała senator Gawęda. Na ten temat pisaliśmy: EUNOMIA z punktami MEIN https://akademiarac.edu.pl/2023/07/19/eunomia-rozwoj-zrownowazony-sustainable-development-w-nowym-wykazie-czasopism-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-ministra-eduka/ 

W imieniu władz i całej społeczności akademickiej serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i realną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dzięki otwartości Państwa Parlamentarzystów na sprawy Uczelni mogliśmy wydajnie pracować i sukcesywnie rozwijać Uczelnię, wzmacniając jednocześnie potencjał miasta i regionu w wielu dziedzinach. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i gotowość do współdziałania!

Autor: materiał partnera, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności23 lipca 202421:08

Zapadł się fragment parkingu na pl. Długosza [FOTO]

Zapadł się fragment parkingu na pl. Długosza [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
58
Racibórz:

Zapadlisko odsłoniło piwnice dawnych kamienic. Zostało zabezpieczone przez Wodociągi Raciborskie. Teren ten był do 1945 r. gęsto zabudowany. Nie wiadomo do końca, co kryje się pod płytkami chodnikowymi pamiętającymi jeszcze czasy PRL-u.

Grzegorz Wawoczny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 lipca 202414:53

Strażacy wezwani do palącego się znicza

Strażacy wezwani do palącego się znicza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
red., fot. OSP Nędza
Aktualności24 lipca 202412:29

Wystawa plenerowa Zapomniany cmentarz w Raciborzu

Wystawa plenerowa Zapomniany cmentarz w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Muzeum w Raciborzu serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy plenerowej pt. "Zapomniany cmentarz". Wydarzenie będzie miało miejsce na raciborskim Rynku w środę 07.08.2024 o godzinie 15:00.

Muzeum w Raciborzu
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 lipca 202408:39

Nocne zwiedzanie na raciborskim zamku z Królewskim Dzwonem Zygmunta w tle

Nocne zwiedzanie na raciborskim zamku z Królewskim Dzwonem Zygmunta w tle - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

19 lipca na Zamku Piastowskim odbyło się kolejne nocne zwiedzanie, które tym razem uświetnił swoją obecnością Witold Szczygieł, dzwonnik z Wawelu. Gość opowiadał o fascynującej pracy wawelskich dzwonników.

fot. Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 19.07.2024
18 lipca 202417:55

Nasz Racibórz 19.07.2024

Nasz Racibórz 12.07.2024
12 lipca 202409:40

Nasz Racibórz 12.07.2024

Nasz Racibórz 05.07.2024
5 lipca 202408:55

Nasz Racibórz 05.07.2024

Nasz Racibórz 28.06.2024
27 czerwca 202422:45

Nasz Racibórz 28.06.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.