Reklama

Najnowsze wiadomości

Strony Partnerskie11 września 202309:59

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

8 września 2023 r. rektor Akademii Nauk Stosowanych, dr Paweł Strózik, podsumował współpracę Uczelni z Ministrem i Parlamentarzystami z regionu Raciborza. Na spotkaniu obecni byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Paweł Jabłoński, senator RP – Ewa Maria Gawęda, poseł na Sejm IX kadencji – Adam Gawęda oraz przedstawiciele Akademii – prorektor ds. studentów, dr Beata Fedyn, prorektor ds. organizacji, dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor administracyjny, mgr inż. Jacek Pierzga. Celem spotkania było omówienie sytuacji w Uczelni, nakreślenie zrealizowanych przedsięwzięć, zaznajomienie Gości z bieżącą sytuacją oraz planami Alma Mater Ratiboriensis na przyszłość. Podsumowanie współpracy zamyka pewien jej etap i jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelką pomoc.

Aktywna współpraca Parlamentarzyści interesowali się Uczelnią od początku kadencji rektora Strózika, pierwsze efekty atencji i wsparcia ministra Jabłońskiego widoczne były już jesienią 2020 r. Wtedy Uczelnia otrzymała znaczące, rekordowe w tym czasie finansowanie poza podstawowym nurtem subwencji. Poza koniecznymi, bieżącymi naprawami i remontami zrealizowano gruntowną modernizację sal dydaktycznych, ujednolicono pomieszczenia wykładowe pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym. Pracownie zostały odnowione „od podłogi aż po dach”, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialne narzędzia prezentacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne. Uczelnia zakupiła także funkcjonalne i wygodne zestawy ław studenckich i krzeseł. Z pewnością można powiedzieć, że był to przełom – dzięki tej subwencji Uczelnia stała się nowoczesnym centrum dydaktycznym.

Na ten temat pisaliśmy: Modernizacja Uczelni https://akademiarac.edu.pl/2021/01/25/pwsz-w-raciborzu-modernizacja-uczelni/ 

Senator Ewa Gawęda gościem PWSZ w Raciborzu

Pierwsze oficjalne spotkanie z senator Gawędą miało miejsce 23 września 2021 r. W jego trakcie Parlamentarzystka miała okazję lepiej poznać Uczelnię. Przedstawiciele ówczesnej PWSZ zaprezentowali prowadzone inwestycje, remonty oraz przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wskazano na ogromną skalę zmian, jakie zostały dokonane w Uczelni w trakcie funkcjonowania dydaktyki on-line, skutkującej nieobecnością studentów w murach Uczelni. Zaprezentowano zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria i bibliotekę. Jako jedna z pierwszych osób pani senator Gawęda zobaczyła wnętrza powstającego wtedy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca z panią senator. Na ten temat pisaliśmy: Senator Ewa Gawęda gościem w PWSZ https://akademiarac.edu.pl/2021/09/29/senator-ewa-gaweda-gosciem-pwsz-w-raciborzu/ 

Stała obecność i zainteresowanie

Istotnym faktem w postrzeganiu Uczelni w środowisku lokalnym jest budowanie zasięgów i kształtowanie sieci współpracy z innymi podmiotami (tzw. networking). Zainteresowanie ze strony Parlamentarzystów oraz ich obecność w ważnych wydarzeniach środowiska akademickiego z pewnością podnosi prestiż i rangę szkoły wyższej. Warto podkreślić, że zarówno ministrowie, jak również przedstawiciele Sejmu i Senatu byli częstymi gośćmi w murach PWSZ i swoją obecnością uświetniali uroczystości i wydarzenia oficjalne, np. Inaugurację Roku Akademickiego czy Czepkowanie pielęgniarek. Taka obecność ma także bardzo konkretny wymiar; podczas Inauguracji roku akademickiego 2022/23 obecny na uroczystości minister Jabłoński przekazał informację o dodatkowych środkach dla Uczelni w postaci zwiększenia subwencji o 4 miliony złotych. Na ten temat pisaliśmy: MCSM https://akademiarac.edu.pl/2021/01/12/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-milowy-krok-w-przyszlosc/

Inauguracja Rok akademicki 2022/2023 - jubileuszowa https://akademiarac.edu.pl/2022/10/18/inauguracja-roku-akademickiego-2022-2023/ 

Czepkowanie Rok 2023 https://akademiarac.edu.pl/2023/06/21/uroczyste-czepkowanie-studentow-pielegniarstwa-w-raciborzu-2023/ 

Rok 2022 https://akademiarac.edu.pl/2022/05/16/czepkowanie-2022-slubowanie-studentek-pielegniarstwa/ 

Współpraca robocza – rozwiązywanie problemów

Współdziałanie miało także bardzo roboczy wymiar, rektor Strózik wielokrotnie gościł w Biurze Poselsko-Senatorskim w Wodzisławiu Śląskim omawiając merytorycznie możliwości realizacji planów i przedsięwzięć. To dzięki kontaktom z parlamentarzystami pozyskiwaliśmy informację o możliwości pozyskiwania środków czy planowanych programach zewnętrznych. Senator i poseł Gawędowie pomagali także w realizacji prowadzonych projektów. Z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach z organami zewnętrznymi, np. w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Środowiska czy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkania te pozwalały na lepsze zrozumienie pozycji Uczelni i sposobu myślenia danej instytucji przekazującej środki. Dzięki tym kontaktom pozyskiwaliśmy niezbędne know-how, dzięki któremu projekty realizowane w Akademii mogliśmy doprowadzić do pomyślnego zakończenia bez konieczności zwrotu środków do Instytucji pośredniczących.

Wsparcie w rozwoju

Wsparcie Parlamentarzystów miało także znaczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze legislacyjnym (np. zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych) czy rozwojowym (uzyskanie zgody na utworzenie nowych kierunków magisterskich). W dniu 18.05.2022 r. z inicjatywy senator Gawędy odbyło się spotkanie rektora z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Omawiano sprawy dotyczące raciborskiej Alma Mater, jej sytuacji obecnej oraz kierunku rozwoju. Podczas spotkania uzyskano aktualną, pozytywną informację na temat zmiany nazwy Uczelni. Na ten temat pisaliśmy: Spotkanie z parlamentarzystami https://akademiarac.edu.pl/2022/07/13/podsumowanie-roku-akademickiego-spotkanie-z-parlamentarzystami/

Środki na przedsięwzięcia budowlane

Dzięki zwiększonej subwencji, przekazanej z inicjatywy Ministra Jabłońskiego Uczelnia rozpoczęła przygotowania do inwestycji w zakresie hydroizolacji fundamentów głównego budynku dydaktyczno-administracyjnego (blok A i B). W zakresie remontu przewidziano m.in. hydroizolację fundamentów zewnętrzną i wewnętrzna, hydroizolację posadzek piwnic, hydroizolację ścian piwnicznych z uwzględnieniem zmian funkcjonalności przyszłościowego wykorzystania pomieszczeń piwnicznych w nowych funkcjonalnościach, tj. dydaktyczne, rekreacyjne dla studentów, magazynowe. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji koniecznym było uzyskanie ekspertyz, których wykonanie wymagało całego roku kalendarzowego. Obecnie posiadamy kompletną dokumentację projektową i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Liczymy, że uzyskanie pozwolenia nastąpi we wrześniu 2023 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się postępowanie zamówienia publicznego w zakresie wyboru wykonawcy – październik 2023 r. Szacujemy, że rozpoczęcie prac hydroizolacyjnych nastąpi jeszcze w tym roku.

Dzięki współpracy z senator Gawędą w 2023 r. Uczelnia uzyskała dotację na dokończenie remontu sali gimnastycznej z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przewidziany zakres prac obejmuje m.in: modernizację budynku dydaktyczno-sportowego (sala gimnastyczna) wraz ze wszystkim instalacjami, a także dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych, wykonanie nowej instalacji hydrantowej, instalację oświetlenia ewakuacyjnego czy instalację głównego wyłącznika prądowego. Przygotowanie inwestycji zostało niemal zakończone, spodziewamy się, iż najpóźniej do końca września rozpoczną się prace budowlane. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu wsparcie w dwudziestoletniej historii Uczelni.

Eunomia – czasopismo punktowane po raz pierwszy w historii

Warto odnotować, że „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” została w roku 2023 wpisana do nowego wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo uzyskało 20 punktów. Decyzja Ministra jest dowodem uznania wartości naukowej półrocznika i stała się wydarzeniem przełomowym dla całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Trzeba również zaznaczyć, że „Eunomia” pozytywnie przechodzi coroczny proces oceny wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List, która jest międzynarodową bazą indeksacyjną czasopism naukowych, gdzie – od blisko 20 lat – oceniane są zgłoszone periodyki, a pozytywna ocena jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.
Głos naszego czasopisma „Eunomia” został dostrzeżony i usłyszany także dzięki dobrej współpracy z MEIN, którą stale stymulowała senator Gawęda. Na ten temat pisaliśmy: EUNOMIA z punktami MEIN https://akademiarac.edu.pl/2023/07/19/eunomia-rozwoj-zrownowazony-sustainable-development-w-nowym-wykazie-czasopism-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-ministra-eduka/ 

W imieniu władz i całej społeczności akademickiej serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i realną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dzięki otwartości Państwa Parlamentarzystów na sprawy Uczelni mogliśmy wydajnie pracować i sukcesywnie rozwijać Uczelnię, wzmacniając jednocześnie potencjał miasta i regionu w wielu dziedzinach. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i gotowość do współdziałania!

Autor: materiał partnera, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności24 września 202309:27

Ostatnie pożegnanie śp. biskupa Jana Wieczorka [FOTO]

Ostatnie pożegnanie śp. biskupa Jana Wieczorka [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Piotr Złoczowski
Aktualności24 września 202316:28

Piknik militarny w Sławikowie. Wiktoria wjechała czołgiem T-55 [FOTO i WIDEO]

Piknik militarny w Sławikowie. Wiktoria wjechała czołgiem T-55 [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Mundur Polski wczoraj i dziś - pod takim hasłem, przy wsparciu Lasów Państwowych, przy ruinach pałacu w Sławikowie zorganizowano piknik militarny.

g.waw
Reklama
Aktualności25 września 202316:57

Przejście dla pieszych przy kładce nad Odrą, chodnik i ścieżki. Miasto pozyskało 7 mln zł

Przejście dla pieszych przy kładce nad Odrą, chodnik i ścieżki. Miasto pozyskało 7 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
25
Racibórz:

- W ramach środków przewidzianych w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Racibórz pozyskało 6,97 mln. zł dofinansowania na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - informuje magistrat.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Sport24 września 202318:16

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Za nami kolejny weekend z piłkarskimi emocjami. Sezon nabrał już właściwego tempa. Jedni mogli cieszyć się z wygranej, inni musieli zadowolić się remisem lub przełknąć gorycz porażki. Grali również raciborscy siatkarze. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności24 września 202312:18

Koncert Dobroczynny Ivo Ciszek & VOLTAGE

Koncert Dobroczynny Ivo Ciszek & VOLTAGE - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Kultura i edukacja24 września 202321:12

Miasto nad rzeką. Pomiędzy Raciborzem a Budapesztem

Miasto nad rzeką. Pomiędzy Raciborzem a Budapesztem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przystąpił do realizacji kolejnego już projektu międzynarodowego. Tym razem podjął współpracę z Blanka Teleki Gimnázium w budapesztańskim Zugló.

ZSO nr 1/Małgorzata Sokołowska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 22.09.2023
22 września 202308:23

Nasz Racibórz 22.09.2023

Nasz Racibórz 15.09.2023
15 września 202311:22

Nasz Racibórz 15.09.2023

Nasz Racibórz 08.09.2023
7 września 202320:25

Nasz Racibórz 08.09.2023

Nasz Racibórz 01.09.2023
31 sierpnia 202323:10

Nasz Racibórz 01.09.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.