Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności12 kwietnia 202214:15

Zarząd Nowoczesnej kieruje sprawę do prokuratury. Żychski zapewnia, że nie będzie zwalniał pracowników

Zarząd Nowoczesnej kieruje sprawę do prokuratury. Żychski zapewnia, że nie będzie zwalniał pracowników - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Im bliżej wyborów do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna, tym bardziej rośnie temperatura toczącego się sporu. Po jednej stronie zarząd, po drugiej wspierany przez prezydenta Dariusza Polowego naczelnik miejskiej oświaty Krzysztof Żychski oraz grupa jego kandydatów.

Przypomnijmy, 19, 20 i 21 kwietnia, w trzech turach w salce konferencyjnej przy ul. Wileńskiej, odbędzie się walne zgromadzenie członków raciborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Wybierze nową radę nadzorczą, a ta zarząd i prezesa. W fotelu zajmowanym teraz przez Tadeusza Wojnara chce zasiąść Krzysztof Żychski.

Obecny naczelnik miejskiej oświaty ma poparcie prezydenta Dariusza Polowego. Prezydent nazwał go superbohaterem. Niedawno, podczas otwarcia żłobka przy Bielskiej, wręczył mu nawet czerwoną pelerynkę postaci z komiksów. W przeciwieństwie do innych magistrackich naczelników, Krzysztof Żychski nadal zajmuje się działalnością gospodarczą. Przy Morawskiej na Ostrogu prowadzi firmę krawiecką Krymar. Nie podpisuje decyzji administracyjnych. W biuletynie informacji publicznej nie ma więc jego oświadczeń majątkowych. W wyborach 2018 r. stał u boku Dariusza Polowego.

Żychski i jego kandydaci do rady nadzorczej promują się na stronie internetowej Nowoczesna Społeczność Mieszkańców w Raciborzu. Kilku z nich startowało w 2018 r. do Rady Miasta z listy KWW Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki. Grupa skierowała do mieszkańców gazetkę. Deklarują m.in. obniżkę czynszów, pensji prezesa, godne wynagrodzenie dla pracowników Nowoczesnej, spółdzielczy budżet obywatelski, jawny rejestr umów i faktur, najlepsze ceny usług w przetargach.

To właśnie te treści znalazły się w datowanym na 11 kwietnia piśmie Nowoczesnej do Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA WRAZ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Działając w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna" w Raciborzu niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa oraz na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. wnoszę o:

1. wszczęcie postępowania w sprawie bezprawnego znieważenia i zniesławienia Pokrzywdzonych, podszywania się pod podmiot jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raciborzu poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych wprowadzających w błąd członków spółdzielni oraz oznaczenie materiałów logiem kojarzonym ze spółdzielnią, które wprowadza spółdzielców w błąd co do ich tożsamości i pochodzenia, przez używanie ,Firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu" używanego przez Spółdzielnię, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa/inicjatywy przez Krzysztofa Żychskiego (Żychski) oraz kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni w tym poprzez nieuprawnione publiczne udostępnianie i dystrybucję materiałów wśród członków spółdzielni w bliżej nieoznaczonym czasie -
• "Dlaczego Zarząd Spółdzielni kłamie"
• "Apel do członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna"; "Drożyzna pustoszy nasze portfele"
- które to treści godzą w cześć i wizerunek pokrzywdzonych, a także wskazują na działania niezgodne z prawdą oraz poniżające Tadeusza Wojnara w opinii publicznej i narażające go na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez niego stanowiska, czym wyczerpano znamiona art. 212 § 2 kk, w zw. z art. 216 § 2 kk, art. 5 z zw. z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 286 kk, art. 190a § 2 k.k, art. 24 kc, art. 433 k.c. w zw. z art. art. 4310 k.c., art. 43 k.c. w zw. z art. 23 k.c.

2 dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów:
a. dokument „Dlaczego Spółdzielnia Kłamie";
b. materiały informacyjne Nowoczesna społeczność mieszkańców w Raciborzu;

3. Przesłuchanie na wyżej wymienione okoliczności:

a. Krzysztofa Żychskiego,
i kandydatów do rady nadzorczej „SM Nowoczesna" zaproponowanych i wskazanych przez niego w udostępnianych materiałach (str. 4 broszury)
1. Dariusz Biel, Jadwiga Buchta, Leszek Dudzik, Róża Koszyk­Ziółkowska, Klaudia Brzezowska, Katarzyna Chłosta, Jarosław Karkocha, Danuta Kowalska, Jarosław Król, Edyta Mendelska, Krzysztof Ostapowicz, Henryk Rozmuz, Piotr Smudziński, Lucyna Synowska, Mirosław Marcinków, Justyna Mostek, Roman Rajda, Danuta Rzehak, Teresa Susła, Tomasz Trzop

na okoliczność prowadzenia wspólnie i w porozumieniu kampanii dezinformacyjnej wśród członków spółdzielni z wykorzystaniem logotypu wprowadzającego w błąd oraz jakoby materiały dystrybułowane były przez organy Spółdzielni celem osiągnięcia korzyści w postaci wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz znieważenia obecnie funkcjonujących organów.

Informuję, iż dysponuję adresami zamieszkania kandydatów do RN wskazanych w pkt. 3 w związku ze złożonymi przez nich deklaracjami - tym samym wnoszę o zobowiązanie do ich udostepnienia.

Jako pokrzywdzonych pismo wskazuje prezesa Wojnara oraz spółdzielnię. Podpisali się prezes oraz członkowie zarządu Teresa Ziółko i Rafał Jasiński. Oni też podpisali pismo do mieszkańców:

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Spółdzielni - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna" zamieszcza poniższe oświadczenie: W 2022 r. w obrębie nieruchomości objętych działalnością Zarządczą Spółdzielni odnotowano działalność sprzeczną z polskim porządkiem prawnym wypełniającą znamiona art. 5 w zw. z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 190a § 2 k.k., art. 212 § 2 kk, w zw. z art. 216 § 2 kk i następnymi. Wypełniając społeczny obowiązek denuncjacji określony w art. 304 § 1 k.p.k. oraz mając na uwadze właściwe i transparentne zajmowanie się przez Zarząd sprawami Spółdzielni informujemy, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury właściwej miejscowo dla siedziby Spółdzielni wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego w związku z naruszeniami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Informujemy, że wszystkie osoby potencjalnie odpowiedzialne za dystrybucję, druk, rozpowszechnianie oraz sprawstwo zostały objęte wnioskowanym postępowaniem. Spółdzielnia funkcjonuje w normalnym trybie. Złożone zawiadomienie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na jej bieżącą działalność i w żaden sposób nie wpływa na aktualnie realizowaną działalność statutową ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin. Podkreślenia wymaga, iż nieprawidłowości i nadużycia, które stały się przyczyną złożenia przez Spółdzielnię ww. zawiadomienia miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółdzielnia nie będzie komentowała doniesień medialnych ani działań organów ścigania związanych z prowadzonym postępowaniem.

Grupa odnotowała sukces w sporze o formę pełnomocnictw. Początkowa SM Nowoczesna żądała poświadczeń notarialnych. Po wezwaniu Żychskiego sprostowała informację. Wystarczy forma zwykła pisemna.

Do pełnomocnictw tych nawiązuje pismo, jakie zarząd Nowoczesnej 30 marca skierował do mieszkańców. Mowa w nim o „możliwej próbie wyłudzeń pełnomocnictw”, jakie „będzie podejmował wieloletni dłużnik spółdzielni zalegający w opłatach za lokal użytkowy” i kwocie 850 tys. zł, którą już ściągnięto przez komornika i „5 dalszych aktualnie toczących się sprawach na łączną kwotę ponad 640 tys. zł plus należne odsetki”.

Krzysztof Żychski zaprzecza, by miał jakiekolwiek długi wobec Nowoczesnej. - Treść pisma nosi znamiona pomówienia osób chcących kandydować do Rady Nadzorczej i osób, które poparły takie kandydatury jakoby działali oni na szkodę Spółdzielni w interesie nieokreślonego podmiotu z zamiarem zwolnienia go z jakichś zobowiązań finansowych względem Spółdzielni – oświadczył na profilu FB.

W najnowszym wpisie na swoim FB K. Żychski "dementuje plotki i zapewnia, że nie będzie zwolnień po zmianie zarządu, a warunki pracy w spółdzielni znacząco się poprawią". Czytaj: Kandydat na nowego prezesa SM Nowoczesna apeluje do obecnych pracowników spółdzielni

Obecny prezes Nowoczesnej nie komentuje treści grupy chcącej przejąć władzę przy Wileńskiej. Wypowie się obszernie podczas walnego zgromadzenia. Wzmiankowany w piśmie do spółdzielców dłużnik, jak wynika z naszych informacji, to aktywny w otoczeniu prezydenta przedsiębiorca spod Raciborza, prowadzący działalność również w naszym mieście.

Kandydaci do rady nadzorczej Nowoczesnej w zbliżających się wyborach, zwolennicy K. Żychskiego są wymienieni na stronie Nowoczesna Społeczność Mieszkańców w Raciborzu

Elwira Bzymek-Andrukiewicz
Roman Bartoszewski
Dariusz Biel
Klaudia Brzezowska
Jadwiga Buchta
Eleonora Cofała
Katarzyna Chłosta
Marcin Doczumiński
Leszek Dudzik
Marcin Fica
Władysław Gumieniak
Stefan Kaptur
Danuta Kowalska
Róża Koszyk-Ziółkowska
Jarosław Król
Jerzy Kwaśniewski
Jerzy Kwaśny
Kazimierz Laskowski
Wojciech Łyżniak
Mirosław Marcinków
Leszek Margas
Edyta Mendelska
Sławomir Michalski
Justyna Mostek
Wiktor Nicz
Krzysztof Ostapowicz
Józef Pieniuta
Eugeniusz Pleśniak
Danuta Porys
Roman Rajda
Henryk Rozmus
Danuta Rzehak
Mieczysław Siorak
Piotr Smudziński
Zenon Sochacki
Teresa Susła
Lucyna Synowska
Tomasz Trzop
Leszek Wyrzykowski
Jolanta Żurek
Krzysztof Żychski

Czytaj też: Naczelnik miejskiej oświaty chce być prezesem Nowoczesnej

Autor: opr. waw, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kieliszek
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Reklama
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
23
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
22
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Reklama
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202208:25

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Unibep S.A. - jeden z największych generalnych wykonawców w kraju - świętowała wczoraj oficjalne otwarcie biura w Raciborzu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu prezesów firm, które już dziś współpracują z Unibep S.A. Była to dobra okazja do szerszego przedstawienia oferty spółki oraz do wymiany doświadczeń związanych z budownictwem energetyczno-przemysłowym. 


 

 

Unibep SA
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Reklama
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Aktualności26 maja 202220:18

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach!

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner ma nadzieję, że od przyszłej sesji w swoim sprawozdaniu prezydent Dariusz Polowy będzie mówił o swoich pracach, a nie imprezach i eventach, na które był zaproszony.

(waw)
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202208:00

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na trop przestępczej działalności w 2015 roku wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach. Sprawa dotyczy naszego regionu. Trafiła na wokandę rybnickiego Sądu Okręgowego.

KWP Katowice
Reklama
Aktualności27 maja 202213:20

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastkowskim [FOTO i WIDEO]

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastkowskim [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

O godzinie 10.00 w zamkowej kaplicy św. Tomasza Becketa została odprawiona została Msza Święta w intencji pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ich rodzin oraz emerytów. Po Mszy św., na zamkowym dziedzińcu odbył się uroczysty apel.

red., fot. (greh), Katarzyna Kubik, wideo: (greh)
Aktualności27 maja 202205:16

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Aktualności27 maja 202212:08

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
6
Racibórz:

Formalne zniesienie epidemii otworzyło drogę do walnego zgromadzenia członków.

red.
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.