Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności21 marca 202212:27

Starostwo rekrutuje. Ogłoszenie o naborze

Starostwo rekrutuje. Ogłoszenie o naborze - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 47-400 Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-płacowych (1/2 etatu) oraz ds. księgowości jednostki budżetowej (1/2 etatu) w Wydziale Finansowym.

1. Wymagania niezbędne:
a) określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, wyższe zawodowe ekonomiczne lub inne wyższe i studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,
c) staż pracy: 3 lata stażu pracy, wskazane doświadczenie związane z księgowością budżetową i rachunkowością.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność właściwego rozumienia i interpretacji przepisów prawa,
b) umiejętność pracy z komputerem,
c) umiejętność pisania pism urzędowych,
d) zdolność do samodzielnej pracy i samokontroli
e) terminowość, systematyczność, rzetelność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie bieżącej dokumentacji płacowej:
a) sporządzanie list płac,
b) sporządzanie list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
2) terminowe odprowadzanie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów miesięcznych dla pracowników oraz deklaracji rozliczeniowych z odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
4) sporządzanie list wypłat dla świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawidłowe potrącanie należnego podatku dochodowego z tych świadczeń,
5) sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym,
6) sporządzanie przelewów bankowych,
7) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
8) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w tym inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
9) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie dochodów i wydatków,
10) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
c) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
d) kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,
f) oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy – pełny etat,
b) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
47-400 Racibórz,
c) termin rozpoczęcia pracy – niezwłocznie po naborze,
d) umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
b) pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
c) pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – ds. finansowo-płacowych (1/2 etatu) ds. księgowości jednostki budżetowej (1/2 etatu) w Wydziale Finansowym” w terminie do dnia 28.03.2022 r.

8. Inne informacje:
a) Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiatraciborski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa,
c) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Racibórz, dnia 17.03.2022 r.

Autor: ogłoszenie płatne, media@powiatraciborski.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności19 maja 202214:25

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum

Tak za życia wyglądała Dżed-Amonet-ius-anch - Egipcjanka z raciborskiego Muzeum - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

W raciborskim Muzeum trwa jedna z ciekawszych konferencji poświęcona mumii egipskiej z raciborskiego Muzeum. Prezentowane są najnowsze badania, a także rekonstrukcja twarzy kobiety. Wydarzenie jest transmitowane live.

red., fot. Muzeum w Raciborzu
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202213:22

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO]

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Tematem przewodnim festynu była ochrona flory i fauny. Całemu wydarzeniu towarzyszył event organizowany przez firmę z Łodzi "Świat Przygód" Grzegorz Boryca. Na scenie wystąpiły dzieci z raciborskich placówek oświatowych, a także wychowankowie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202209:27

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku

Zbliża się zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Region:

Już 23 maja nastąpi kolejny etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, tym razem dotyczący województwa śląskiego.

red.
Reklama
Aktualności20 maja 202209:45

Służby METEO ostrzegają. Możliwe burze z gradem

Służby METEO ostrzegają. Możliwe burze z gradem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, fot. arch. portalu/Jan Ptak
Aktualności19 maja 202208:56

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu

GDDKiA. Przygotowujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na DK45 w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
5
Racibórz:

- Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK45 z drogą wojewódzką nr 416 w Raciborzu (przy mleczarni). Wykonawcą zadania jest firma DMK Inżynieria z Rybnika, a wartość umowy wynosi o wartości 366 250,95 zł - informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

red.
Aktualności19 maja 202220:26

Pokazano jak wyglądała Egipcjanka z raciborskiego Muzeum. Była piękna jak Nefretete

Pokazano jak wyglądała Egipcjanka z raciborskiego Muzeum. Była piękna jak Nefretete - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

- Badania naukowe mumii egipskich na przykładzie Dżed-Amonet-Ius-Anch z zbiorów Muzeum w Raciborzu – konferencja pod tytułem odbyła się w dawnym kościele pw. św. Ducha. Poznaliśmy wreszcie oblicze Egipcjanki, której zmumifikowane zwłoki od II poł. XIX w. znajduje się w naszym mieście.

Grzegorz Wawoczny
Reklama
Reklama
Aktualności20 maja 202216:13

Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Raciborzu [FOTO i WIDEO]

Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Raciborzu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Uczniowie dwóch klas pierwszych o profilu Straży Granicznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wzięli dziś udział w uroczystym ślubowaniu. Wczoraj z kolei ZSOMS zorganizowało w sądzie konferencję pt. Bezpieczeństwo w teorii i praktyce, a w dziś jej murach otwarto Laboratorium Dziecka, a na finał zorganizowano piknik wojskowy.

SOSG Racibórz, ZSOMS/Barbara Skoczewska
Aktualności20 maja 202220:55

Pożar kościoła w Pietraszynie. Cztery osoby ranne [FOTO i WIDEO z ĆWICZEŃ]

Pożar kościoła w Pietraszynie. Cztery osoby ranne [FOTO i WIDEO z ĆWICZEŃ] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzanowice:

Pożar butli propan-butan w kościele w Pietraszynie, a do tego cztery osoby ranne i konieczność rozwinięcia linii na długości około 800 metrów od rzeczki Biała Woda - taki był scenariusz dzisiejszych działań w ramach ćwiczeń gminnych OSP w gminie Krzanowice.

red.
Reklama
Aktualności20 maja 202209:22

Raport 998. Nieostrożność przyczyną pożaru w Krzanowicach

Raport 998. Nieostrożność przyczyną pożaru w Krzanowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP KSRG Krzanowice
Kultura i edukacja19 maja 202221:01

Koncert jubileuszowy na 20-lecie raciborskiej PWSZ

Koncert jubileuszowy na 20-lecie raciborskiej PWSZ - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Zaproszenie rektora dr. Pawła Strózika przyjęła liczna grupa wykładowców oraz przyjaciół uczelni. W tym roku mija dwadzieścia lat od chwili, gdy Racibórz stał się miastem akademickim.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności19 maja 202209:14

Obwodnica i okolice. Tak zagospodarowano teren wokół nowej drogi

Obwodnica i okolice. Tak zagospodarowano teren wokół nowej drogi - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Sezon rowerowych i pieszych wędrówek już w pełni. Na zdjęciach pokazujemy rejon otwartej w marcu wschodniej obwodnicy Raciborza, m.in. nowego mostu na starej Odrze pomiędzy Ostrogiem a Miedonią oraz wiaduktu kolejowego na końcu ul. Nad Koleją.

fot. Jan Ptak
Aktualności19 maja 202222:12

Wióry lecą, turyści wniebowzięci

Wióry lecą, turyści wniebowzięci - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Zamek Piastowski
Reklama
Reklama
Reklama
Sport20 maja 202206:07

Weekendowy Niezbędnik Kibica

Weekendowy Niezbędnik Kibica - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(greh), fot. arch. portalu
Reklama
Aktualności19 maja 202222:39

Wielka Czantoria i fotograficzna ciekawostka spod Raciborza

Wielka Czantoria i fotograficzna ciekawostka spod Raciborza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Andrzej Czogała, który na naszym portalu prezentował już unikalne panoramy Raciborza, tym razem prezentuje zdjęcia wykonane obok wieży ciśnień w Strzybniku.

fot. Andrzej Czogała
Aktualności19 maja 202208:33

Posłanka Lenartowicz poparła prezydencki projekt ustawy w sprawie Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Posłanka Lenartowicz poparła prezydencki projekt ustawy w sprawie Narodowego Dnia Powstań Śląskich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
14
Racibórz:

- Uczcijmy Dzień Powstań Śląskich jako wspólne Święto wszystkich Ślązaków - przekonuje parlamentarzystka z PO, rodem z podraciborskich Krzanowic.

materiał nadesłany/Gabriela Lenartowicz
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności19 maja 202208:30

Na zamku wióry lecą. Panowie rzeźbią księżniczki [FOTO]

Na zamku wióry lecą. Panowie rzeźbią księżniczki [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W środowe przedpołudnie 18 maja 2022 r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu ruszył II plener rzeźbiarski pt. „Opolsko-raciborskie księżniczki z rodu Piastów”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Zamek Piastowski w Raciborzu
Reklama
Aktualności20 maja 202222:10

Tłumy na nocnym zwiedzaniu sądu przy Wojska Polskiego [FOTO i WIDEO]

Tłumy na nocnym zwiedzaniu sądu przy Wojska Polskiego [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Majestatyczny gmach dawnego sądu krajowego, pięknie odnowiony w ostatnich latach przez resort sprawiedliwości, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. O 18.00, kiedy ruszyła sądowa noc muzeów, na Wojska Polskiego stawiły się tłumy. To jednocześnie pierwsza tak noc raciborskiej Temidy.

red., fot. Jan Ptak
Aktualności20 maja 202216:43

Małe i duże Koziołka Matołka podróże

Małe i duże Koziołka Matołka podróże - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Przedszkole nr 17 im. Koziołka Matołka w Raciborzu Markowicach zorganizowało konkurs międzyprzedszkolny pt. Podróże małe i duże Koziołka Matołka.

red.
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.