Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności18 marca 202218:55

Prezydent spotkał się z raciborzanami goszczącymi uchodźców [FOTO i WIDEO]

Prezydent spotkał się z raciborzanami goszczącymi uchodźców [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Prezydent Dariusz Polowy brawami powitał mieszkańców przybyłych na wczorajsze (17.03.) spotkanie w DK „Strzecha”. Dodał, że te oklaski są wyrazem uznania i wdzięczności za ofiarną postawę i za przyjęcie ukraińskich rodzin do swoich domów.

- Państwa zaangażowanie w sytuacji, kiedy do Raciborza tak licznie przybywają szukający schronienia przed wojną uchodźcy z Ukrainy jest bardzo cenne. Otworzyliście Państwo swoje domy dla tych, którzy w obliczu wojny i zagrożenia życia zdecydowali się na ucieczkę. Zrobiliście to Państwo nie czekając na jakiekolwiek gwarancje wsparcia finansowego. Jeszcze raz dziękuję - mówił prezydent Polowy.

Kryzys uchodźczy, to wielkie wyzwanie, przed którym stajemy dzisiaj wszyscy. Wszyscy dajemy wyraz solidarności i więzi z narodem ukraińskim. Jesteśmy jako Polska stawiani za wzór pomocy humanitarnej, a obywatele Ukrainy są nam bardzo wdzięczni za okazane wsparcie, co w czwartek 17-tego marca w wideokonferencji z władzami Raciborza podkreślała Tatiana Hradiuk mer Tyśmienicy naszego miasta partnerskiego w Ukrainie.

Pomoc, którą od 24 lutego realizował zarówno samorząd, jak i mieszkańcy działając z odruchu serca teraz zyskała ramy prawne. Określa je Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenia wykonawcze do niej.

Na wczorajsze spotkanie z prezydentem przybyło około 50 mieszkańców Raciborza, którzy zdecydowali się ugościć ukraińskich uchodźców. Oprócz Prezydenta Miasta Racibórz w DK „Strzecha” obecni byli również Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego UM Racibórz Stanisław Mrugała oraz Elżbieta Kasper kierownik raciborskiego Inspektoratu ZUS.

Podczas spotkania prezydent przedstawił aktualną sytuację prawną i odpowiedział na nurtujące uczestników spotkania pytania. Wytłumaczone zostały najważniejsze założenia przyjętej w ostatnich dniach specustawy. Ważną kwestią, która wynika z tego aktu prawnego jest wprowadzenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za jednego goszczonego pod swoim dachem uchodźcę. Wnioski o te świadczenia mogą składać osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

- Szanowni Państwo, jest ustawa, są rozporządzenia. Miasto Racibórz będzie te zapisy realizować - wyjaśniał prezydent Dariusz Polowy, informując jednocześnie, że w związku z nowymi regulacjami, teraz to osoby i podmioty prawne goszczące u siebie uchodźców winny im zapewnić pomoc w kwestiach wyżywienia. Miasto nie będzie już rejestrowało nowych osób do systemu pomocowego w zakresie wyżywienia osób, które znalazły schronienie poza systemem zakwaterowania zbiorowego organizowanego przez gminę.- System, który funkcjonował do tej pory – będziemy utrzymywać tylko do niedzieli włącznie. Od poniedziałku 21.03 to Państwo przejmujecie kwestię zapewnienia wyżywienia dla osób którym udzielili Państwo schronienia – wyjaśniał prezydent, jednocześnie dodając, że od teraz (18.03) można zgłaszać się do Urzędu Miasta o świadczenie w wysokości 40 zł na każdą osobę, której udzielono schronienia, w celu uzyskania częściowej rekompensaty poniesionych kosztów.

W dalszym ciągu Miasto będzie żywić tych obywateli Ukrainy, którzy są zakwaterowani w systemie gminnym, w miejscach tymczasowego zakwaterowania zbiorowego, a więc m.in. na arenie Rafako, campingu Obora, Wodociągach Raciborskich i remizach OSP.

Kolejna sprawa, na którą prezydent uczulał zgromadzonych mieszkańców to fakt, że na ten moment zgodnie z zapisami Ustawy przywileje, o których mówimy dotyczą tylko tych, którzy uciekając z Ukrainy przyjechali bezpośrednio do Polski, a więc po 24 lutego przekroczyli granicę polsko – ukraińską.

Wzory wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są w załącznikach poniżej artykułu.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca br. przewiduje, że wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. Przyjmowaniem wniosków w Raciborzu zajmuje się Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Raciborzu (parter UM).

Czy we wniosku trzeba podać tylko liczbę osób, którym udzielone zostało schronienie, i ich miejsce pobytu, czy również ich imiona i nazwiska oraz inne dotyczące ich dane?
Wzór wniosku, który został określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca br., zawiera rubrykę, w której trzeba wpisać adres oraz liczbę przyjętych osób. Natomiast w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, której wzór również jest zawarty w tym rozporządzeniu, wymagane jest podanie jej imienia i nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy też zaznaczyć liczbę dni, w trakcie których udzielany był nocleg i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Czy trzeba będzie przedstawiać jakieś dokumenty potwierdzające koszty związane z zapewnianiem schronienia i posiłku uchodźcom, np. paragony lub rachunki za media?
Aby otrzymać świadczenie, potrzebne jest złożenie wniosku oraz załącznika - karty osoby przyjętej do zakwaterowania. W zależności od tego, ilu obywatelom Ukrainy zostało udzielone schronienie, tych załączników może być więcej, bo na druku karty jest miejsce do wpisania tylko jednej osoby. Nie trzeba natomiast do wniosku i załącznika dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu uchodźców oraz ich wysokości.

Czy świadczenie będzie wypłacane z góry, zgodnie z deklarowanym okresem, w którym uchodźcy będą przebywać w domu, czy tylko za dni przed złożeniem wniosku?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca br. świadczenie jest wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni i jest wypłacane z dołu. To oznacza, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli więc ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma wtedy świadczenie za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny albo poczekać do momentu, aż obywatele Ukrainy opuszczą jej mieszkanie lub dom, i dopiero wtedy złożyć dokumenty.

Czy gmina przed przyznaniem świadczenia sprawdzi, czy obywatele Ukrainy rzeczywiście korzystają ze schronienia u wnioskodawcy i w jakich warunkach przebywają?
Samorząd może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia dokonywanej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy. To oznacza, że nie będzie takiego obowiązku w stosunku do każdego złożonego wniosku. Weryfikacji będzie podlegała kwestia warunków zakwaterowania i wyżywienia, np. tego, czy nie zagrażają one ich życiu lub zdrowiu, bo wtedy świadczenie nie przysługuje.

Ile czasu ma gmina na wypłacenie świadczenia?
Wniosek o przyznanie świadczenia podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Po tym czasie gmina wypłaci pieniądze - jeżeli nie zostaną stwierdzone przesłanki negatywne do uzyskania wsparcia (podanie nieprawdziwych informacji lub występowanie zagrażających życiu lub zdrowiu warunków zakwaterowania).

Czy okres wypłaty świadczenia może być dłuższy niż 60 dni?
W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie wypłaty świadczenia (przepisy nie precyzują, jakie to są okoliczności). Jeśli więc osoba chce otrzymywać wsparcie dłużej niż 60 dni, musi złożyć wniosek, w którym zaznaczy, że wnosi o takie przedłużenie, i opisze powody, dla których się o to stara. Decyzja w tej sprawie nie będzie należała do gminy, potrzebna będzie do tego dodatkowo zgoda wojewody, który określi czas dłuższego pobierania świadczenia.

Autor: (um), RTK, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
19
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
21
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Reklama
Reklama
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Reklama
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Reklama
Reklama
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202209:08

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów

Raport 998. Strażacy dokonali eksmisji niebezpiecznych owadów - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pixabay.com/umsiedlungen
Aktualności25 maja 202221:48

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK

Raciborski festiwal przedszkolaków - gala finałowa w RCK - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina odbyły się gala finałowa - prezentacje artystyczne w ramach XII Mini Festiwalu Przedszkolaków oraz IV Przeglądu Małych Form Teatralnych. 

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności25 maja 202211:15

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę

Podwyżka stóp procentowych przydusiła finanse powiatu raciborskiego. Dług mocno w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Wzrost stawki WIBOR zwiększył nominalne zadłużenie powiatu raciborskiego o 4 mln zł! Na kolejnej sesji radni będą decydować o zwiększeniu wydatków na obsługę zadłużenia. - Niestety, kosztem innych zadań - przyznaje starosta Grzegorz Swoboda. 

(waw)
Aktualności25 maja 202208:15

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę

Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.