Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności14 listopada 202221:37

Wręczono medale UNITAS IN VERITATE [FOTO i WIDEO]

Reklama
Racibórz:

Kapituła Medalu im. ks. Stefana Pieczki UNITAS IN VERITATE (Jedność w prawdzie) postanowiła uhonorować tym razem pięć osób. Dołączyły do grona 80 laureatów na przestrzeni ostatnich 20 lat.

- Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej, społecznej przyczynia się do podkreślenia wartości wpisanych w człowieka - napisano we wstępie do regulaminu. - Chcielibyśmy, żeby nagroda ta była wyrazem naszego uznania dla tych, którzy nie uciekając od współczesności mają odwagę szukać porozumienia, budować pomosty, wykraczać poza stereotypy i przyzwyczajenia. Dialog przeszłości ze współczesnością i - w pewnym sensie - z przyszłością, dialog międzyludzki, wreszcie dialog człowieka z Bogiem - dodała kapituła.

Uroczystość wręczenia odbyła się dziś, 14.11., w Raciborskim Centrum Kultury. Medal odebrali: działaczka nauczycielskiej Solidarności Barbara Marciniak; polonistka, katechetka, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych, związana z Klubem Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej "Atlantyda" Irena Hlubek; proboszcz parafii Jana Chrzciciela na Ostrogu ks. Jerzy Hetmańczyk; działacz kultury, redaktor katolicki, inicjator Dni Kultury Chrześcijańskiej w Raciborzu Krystian Niewrzoł oraz muzyk Tadeusz Eckert z Głubczyc. Wszystkie te osoby spotykały na swojej drodze ks. Stefana Pieczkę, czerpiąc z jego duchowości i nauki.

Obecny w RCK prezydent Dariusz Polowy zapowiedział, że Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki, obchodzące w tym roku swoje 20. urodziny, będą miały charakter imprezy miejskiej. Dotąd trud organizacji podejmowali Ryszard Frączek, Adam Szecówka i Jan Cieślak. Finansowo wydarzenie wsparło Miasto Racibórz.

Stefan Pieczka (1932–1991) - kapłan, duchowy przywódca. Urodził się 25.12.1932 r. w Bytomiu- Miechowicach. W wieku 24 lat kończy Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu, gdzie otrzymuje święcenia kapłańskie. Zostaje wikarym w Zabrzu, a następnie proboszczem w Kietrzu i Raciborzu. W latach późniejszych kontynuuje naukę na KUL-u, zdobywając tytuł magistra historii Kościoła. Ks. Pieczka miał dar zjednywania sobie ludzi. Jego duszpasterstwo zaczynało się na ulicy, a kończyło się w konfesjonale. Tworzył pomosty dialogu pomiędzy ludźmi różnych kultur. Otaczał opieką prześladowanych w stanie wojennym. U jego boku rozwijało się wiele grup, wspólnot. W 1980 roku ulega ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Naznaczony cierpieniem, szczególną troską otacza chorych i cierpiących. W roku 1985 otrzymuje tytuł Prałata Jego Świątobliwości. Mawiał: „Błędów nie robią ci, co nic nie robią”. Umiera przedwcześnie po długiej i ciężkiej chorobie 19.06.1991 r. Był ojcem miasta i jego mieszkańców, oddając im najcenniejszy dar – trud i ofiarę swojego życia.

Tadeusz Eckert

Urodził się 20 maja 1962 roku w Głubczycach. Syn Krzysztofa i Marii z d. Derewienko. Dzieciństwo spędził w Baborowie. Tu też ukończył szkołę podstawową. W 1977 roku rodzina przeprowadziła się do Raciborza, gdzie nasz laureat w 1971 roku ukończył II LO im. A. Mickiewicza i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie klarnetu u Antoniego Kucznierza. Związany wówczas z raciborską parafią NSPJ miał częste kontakty z ks. Stefanem Pieczką m. in. przy okazji występów w kościele farnym jako członek zespołu instrumentalnego, z chórem licealnym prowadzonym przez Piotra Liberę.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystyczny cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, zamieszkał w Głubczycach. Żonaty z Lilianną nauczycielką gry na fortepianie, z którą ma trójkę dzieci Natalię, Łukasza i Tomka.

Wieloletni nauczyciel muzyki, a przez 15 lat dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, najdłużej - nauczyciel i chórmistrz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Od 1988 r. założyciel i nieprzerwanie do dziś szef i dyrygent Chóru Mieszanego LO w Głubczycach. Przez 34 lata pracy z tym właśnie chórem zdobywa najwyższe laury w kraju i poza jego granicami. Obecnie dyrektor, założyciel Głubczyckiej Szkoły Chóralistyki „Angelus Cantat” i dyrygent Chóru Filharmonii Opolskiej.

Tadeusz Eckert był i jest zapraszany do wielu gremiów organizacyjnych i decyzyjnych jako ekspert, juror, ceniony autor nowatorskich programów. Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami, z uczonymi i artystami. Nagradzany i wyróżniany odznaczeniami i tytułami każdego szczebla. Fenomenem jest stworzenie i rozwijanie w głubczyckim środowisku i szeroko poza nim wspólnoty ducha i przyjaźni, wielkiej rodziny ludzi, zwłaszcza młodych, których łączy umiłowanie śpiewu, muzyki, trud przygotowań, radość koncertowania, podróżowania, poznawania ludzi i świata w naturalnym obcowaniu z kulturą i sztuką. To jego talenty i ciężka praca stoją u podstaw tak wielu wymiernych osiągnięć i sukcesów, ale i nienazwanego dobra.

Jako dyrygent z głubczyckim chórem był zapraszany do Raciborza na Festiwale Kolędowe, Festiwal im. Eichendorffa czy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Współpracował z Elżbietą Biskup, z raciborskim zespołem „Przecinek” współtworzył opolskie Koncerty Uwielbienia.

Tadeusz Eckert wciąż odkrywa duchowe wartości i otrzymuje przywilej wdrażania ich w swym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, a w szczególności w pracy artystycznej z młodzieżą chóralną. Jest człowiekiem z charyzmą. Nie kryje się ze swą pobożnością i przyjaźnią z Bogiem. Pełen pasji i pomysłów, niezwykle aktywny. Zachwyca piękną polszczyzną i erudycją, potrafi być i dostojnie poważny, i swobodnie spontaniczny. Nie dziwi zatem, że od tylu lat wciąż zjednuje sobie, a przecież dla Bożej sprawy - dla Dobra i Piękna, tylu ludzi różnych stanów, od najmłodszych po najstarszych.

Ksiądz Jerzy Hetmańczyk

Urodzony 28 stycznia 1950 roku w Zabrzu Rokitnicy. Wraz z siostrą Krystyną otrzymał staranne wychowanie katolickie rodziców Henryka i Gertudy z d. Syrzisko. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w VI Liceum Ogólnokształcącym Zabrze Rokitnica wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. 29 czerwca 1973 roku przyjął święcenia diakonatu. Rok później 28 kwietnia 1974 roku potrzymał w Opolu święcenia kapłańskie z rąk Franciszka Jopa.

W latach 1974-76, był wikariuszem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach. Od 1976 roku pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu. W 1978 roku objął posługę wikarego parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie, a od 1979 roku w parafii św. Bartłomieja w Łanach. Tu pracował przy początkach budowy kościoła w Nieznaszynie. . W latach 1981-82 był wikariuszem-ekonomem w par. św. Antoniego w Roszowickim Lesie. W 1983 roku został mianowany proboszczem w par. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie i ex currendo w par. św. Katarzyny w Babicach k. Głubczyc. W 1990 roku został proboszczem parafii Jana Chrzciciela w Raciborzu - Ostróg, która jest zarazem sanktuarium Pana Jezusa Boleściwego oraz Matki Bożej Ostrogskiej.

Dzięki determinacji proboszcza po powodzi tysiąclecia w 1997 roku, która nawiedziła Racibórz osuszono ściany budowli, wyremontowano posadzki i ławki, zamontowano ogrzewanie. Dzięki niemu kościół na Ostrogu zyskał cztery nowe dzwony, uporządkowano dwa cmentarze, w tym zabytkowy cmentarz przy kościele. W 2020 roku Prezydent Andrzej Duda przyznał księdzu Jerzemu Złoty Krzyż Odrodzenia Polski. Ksiądz Jerzy znawca historii, kolekcjonerem porcelany i szopek bożonarodzeniowych, których zgromadził ponad 350. W wolnych chwilach pracuje na roboczo przy kościele, na cmentarzach i w ogrodzie. Często obdarowuje parafian swoimi plonami z ogrodu. Ksiądz Jerzy Hetmańczyk był przyjacielem księdza Stefana Pieczki, który go wprowadzał do parafii na Ostrogu, otrzymał też tytuł dziekana honorowego. Ksiądz Jerzy to bardzo skromny i gorliwy kapłan. Bardzo pracowity, dbający o parafina i powierzony mu kościół. Żyje też wydarzeniami naszego miasta. Obecny zawsze na najważniejszych uroczystościach kościelnych i państwowych.

Irena Hlubek

Urodziła się 07.12.1961 roku w Krzanowicach jako czwarte dziecko lekarza Jerzego Hlubka i żony Hildegardy. W 1980 roku ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. W 1984 roku uzyskała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Po studiach zamieszkała w Raciborzu i podjęła pracę w charakterze nauczycielki klas I-III w Szkole Podstawowej w Borucinie, w której dawniej pracował Jej dziadek Karol Hlubek - jako nauczyciel i organista w kościele. Brat Karola Ks. Józef Hlubek w latach 1906-1951r. był pierwszym proboszczem w Borucinie.

W 1989 dyplomem magistra ukończyła drugi fakultet na studiach filozoficzno-teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Filia w Opolu. W latach 1996-2019 wielokrotnie organizowała zielone szkoły nad Morzem Bałtyckim dla klas trzecich z Borucina. Z chwilą podjęcia pracy w szkole założyła teatr dziecięcy, który od 1998 r. przyjął nazwę „Teatrzyk Niewielki” i został ulokowany w Domu Kultury w Borucinie. Wielokrotnie występowano dla lokalnej publiczności na różnych imprezach w Borucinie, Krzanowicach w Raciborzu. Teatr zajmował wysokie miejsca w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach zespołów artystycznych. Irena Hlubek od wielu lat popularyzowała gwarę morawską (dialekt laski) pisząc różne wersje kolędników morawskich. Poza pracą w szkole w Borucinie dodatkowo uczyła religii w Raciborzu w Szkołach Podstawowych nr 12 i 13. W tym czasie współpracowała z Ks. Stefanem Pieczką. W następnych latach uczyła już religii w Borucinie, często w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Krzanowicach.

Po przejściu na emeryturę w sierpniu 2022r. nadal uczy religii w Borucinie. W latach 1996 – 2019 była instruktorką poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej Klubie piosenki poetyckiej i aktorskiej” ATLANTYDA” najpierw w Domu Kultury „Strzecha”, a potem w Raciborskim Centrum Kultury. Młodzież pod kierunkiem Ireny Hlubek brała przez wiele lat udział w wielu prestiżowych konkursach ogólnopolskich zajmując wysokie miejsca oraz koncertowała w Raciborzu i poza Raciborzem. Znane i lubiane były „Zaduszki poetyckie” Atlantydy. W 2008r. otrzymała za tę pracę nagrodę Prezydenta Raciborza. Irena Hlubek jest autorką książek „Teatr niewielki”, „W kręgu teatru niewielkiego” oraz „120 lat Szkoły Podstawowej w Borucinie 1899 - 2019”. W 2000 roku ukończyła podyplomowe studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu - reżyserię teatru dzieci i młodzieży. Od 2001 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Dla szkoły w Borucinie napisała i wyreżyserowała programy artystyczne z okazji 100,110 i 120-lecia. Za swą prace otrzymywała liczne nagrody dyrektora szkoły, nagrodę Ministra Edukacji w 1991r., a w 2007r. Nagrodę Kuratora i odznaczenia państwowe m. in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od wielu lat zaangażowana w katolickim ruchu Komunia i Wyzwolenie.

Irena Hlubek to osoba bardzo wrażliwa, uczynna i życzliwa. Znakomity wychowawca dzieci i młodzieży. W życiu kieruje się wartościami chrześcijańskim i dobrem innych.

Barbara Marciniak

Urodziła się 6 XII 1940 r. w Wyżnianach, pow. Przemyślany, woj. Lwowskie, w pobliżu Zadwórza, zwanego „Polskimi Termopilami”. To tam w 1920 roku garstka żołnierzy polskich broniła Lwowa przed wielotysięczną konnicą Budionnego. Barbara jest córką Józefa i Emilii z d. Hawrysz. W 1944 roku mama Barbary zginęła w wypadku samochodowym, wracając ze Lwowa od ukrywającego się tam przed Ukraińcami męża. Miała rodzeństwo siostrę Jadwigę i brata Zbigniewa. Wraz z rodziną podczas ekspatriacji w 1945 trafiła do Popielowa k. Opola. Następnie zamieszkała w Olszance k. Brzegu. Tam ukończyła siedmioklasową szkołę podstawową. Naukę kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu.

W latach 1958-1963 studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) na Wydziale Filologiczno – Historycznym, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. W 1963 wyszła za mąż za Tadeusza Marciniaka, pochodzącego również z kresowych Wyżnian. Doczekała się córki Joanny, która przedwcześnie zmarła w 2000 roku.

Pani Barbara 1967 roku ukończyła kurs akademicki i po egzaminie uzyskała Dyplom Kwalifikacyjny nauczyciela szkoły zawodowej. Jeszcze w tym samym roku została mianowana nauczycielem języka polskiego w Technikum Ekonomicznym w Raciborzu a w roku1973 powołana na stanowisko profesora szkoły średniej.

W pamiętnym 1980 roku zdecydowanie włączyła się w tworzenie NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty a następnie zaangażowała się w prace Komisji Zakładowej w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przez 6 kadencji pełniła funkcję sekretarza w Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu. Wniosła cenny materiał wspomnieniowy do filmu dokumentalnego na temat genezy i działalności raciborskiej „Solidarności” Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną. Dwukrotnie (w roku 2000 oraz 2005) została odznaczona Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ”Solidarność”.

Związana z parafią WNMP w Raciborzu podjęła współpracę z księdzem Stefanem Pieczką. Jako polonistka prowadziła przez 6 lat bibliotekę parafialną. Pani Barbara wychowała wiele pokoleń młodzieży, bazując na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Bardzo lubiana i ceniona w okresie pracy edukacyjnej w szkole była wsparciem dla wielu młodych szukających swej drogi życia. Do dziś odwiedzana lub spotykana w czasie zjazdów swoich absolwentów jest pełna wiary i optymizmu pedagogicznego nadal potrafi wnosić radość tam, gdzie panuje smutek, a nadzieję tam, gdzie panuje pesymizm i zwątpienie.

Krystian Niewrzoł

Urodził się w 24.08.1946 w Raciborzu. Syn Ryszarda i Marii z d. Bulenda. Ukończył szkołę podstawową nr 3 przy ulicy ul Kozielskiej w Raciborzu. Jest absolwentem Technikum Ekonomicznego w Opolu. Następnie ukończył Studium Kulturalne w Katowicach. Żonaty z Zofią, z którą doczekał się dzieci Małgorzaty i Marka. Pracował w Powiatowym Domu Kultury na ulicy Chopina, awansowany na kierownika do Strzechy, gdzie z zespołem przygotował „Raciborskie Wesele”. Z uwagi na brak przynależności do PZPR zwolniony z pracy. Zawodowo związany z kulturą, pracował w radiu Vanessa, w Rafako jako instruktor w Klubie Fabrycznym. W sezonie letnim był kierownikiem ośrodka wczasowego w Łazach. Następnie związał się z Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowoczesna. W Zakładach Despol redagował gazetę „Raj Smakoszy”. Przez 16 lat był pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zajmował się interwencjami kryzysowymi w rodzinach oraz koordynował pomoc żywnościową dla osób ubogich w ramach programu PEAD.

Przez cały czas związany z mediami raciborskim. Z radiem Vanessa, Radiem Plus z Opola, raciborskim portalem internetowym, z „Naszym Dziennikiem” oraz z „Nowinami Raciborskimi”, z którymi redagował „Katolicki Dodatek Nowin”.

W 1981 roku wraz z księdzem Stefanem Pieczką był współzałożycielem raciborskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Przez wiele lat współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej. Współpracował z Katolickim Centrum Kultury w Krakowie. W jej ramach przez cztery lata w raciborskich kościołach organizował wystawy o Janie Pawle II.

Był członkiem komitetu budowy pomnika św. Jana Pawła II, umieszczonym przed sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu. Autor publikacji „Raciborskie ślady Jana Pawła II”, oraz „Miejsca pamięci Jana Pawła II na Ziemi raciborskiej.

Krystian Niewrzoł w od samego początku związany był z księdzem Stefanem Pieczką oraz z kościołem raciborskim. Bardzo aktywny, przedsiębiorczy, zawsze życzliwy, pełen uśmiechu i dobroci, gotowy nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Autor: red., fot. w., Jan Ptak, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności6 lutego 202309:39

Nowa Wioska doczekała się średniego wozu bojowego

Nowa Wioska doczekała się średniego wozu bojowego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/UG Krzyżanowice
Aktualności4 lutego 202310:12

Podano datę ingresu nowego biskupa gliwickiego

Podano datę ingresu nowego biskupa gliwickiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. diecezja gliwicka
Reklama
Sport5 lutego 202320:57

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Sportowe weekendowe emocje za nami. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Aktualności4 lutego 202309:34

Wakacje.pl z zarzutami Prezesa UOKiK za mylące ceny

Wakacje.pl z zarzutami Prezesa UOKiK za mylące ceny - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., fot. pixabay.com/tookapic
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 27.01.2023
30 stycznia 202318:51

Nasz Racibórz 27.01.2023

Nasz Racibórz 20.01.2023
23 stycznia 202309:54

Nasz Racibórz 20.01.2023

Nasz Racibórz 13.01.2023
18 stycznia 202322:57

Nasz Racibórz 13.01.2023

Nasz Racibórz 06.01.2023
8 stycznia 202316:08

Nasz Racibórz 06.01.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.