Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności9 lipca 202118:43

Oświadczenia majątkowe prezydenta, zastępców i radnych Raciborza

Oświadczenia majątkowe prezydenta, zastępców i radnych Raciborza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

W biuletynie informacji publicznej raciborskiego Urzędu Miasta opublikowano właśnie oświadczenia majątkowe za 2020 r. prezydenta Dariusza Polowego, jego dwóch zastępców, a także radnych miejskich. Dostępne są również oświadczenia dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek, a także urzędników wydających decyzje administracyjne.

Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz

Oszczędności: 265 000 złotych, 2 000 EUR
Nieruchomości: dom o powierzchni 176 m2 o wartości 500 000 złotych (współwłasność małżeńska), działka o powierzchni 5,34 ara o wartości 100 000 złoytych zabudowana domem (współwłasność małżeńska)
Dochód: 138 272,82 złotych (zatrudnienie w UM Racibórz)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy VW Touran rok produkcji 2004 o wartości 14 000 złotych, samochód osobowy Lancia Ypsilon rok produkcji 2005 o wartości 10 000 złotych, densytometr Vipdens Fag o wartości 10 000 złotych, Maszyna zbierająca o wartości 12 000 złotych, Maszyna offsetowa o wartości 40 000 złotych
Zobowiązania: 74 492 USD - kredyt hipoteczny na zakup domu

Czytaj także: Oświadczenia majątkowe samorządowców za 2020 - Kornowac, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik

Dawid Wacławczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz

Oszczędności: 2 042,83 złotych (majątek odrębny); 1 231,15 złotych (współwłasność małżeńska); 1,31 złotych (środki na kontach firmowych [stan na 08.01.2021], które pozostały otwarte po działalności gospodarczej prowdadzonej do dnia 31.12.2020; 7 586,64 złotych (IKZE); papiery wartościowe: 90 udziałów BS w Raciborzu na kwotę 10 800 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 74,60 m2 o wartości 205 000 złotych (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 21,5 m2 o wartości 65 000 złotych (własność); mieszkanie o powierzchni 34,5m2 o wartości 90 000 złotych (własność); gospodarstwo rolne o powierzchni 2,4531 ha o wartości 45 000 złotych, budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 60 m2; stodoła 50 m2 (współwłasność małżeńska)
Dochód: 2 080 złotych (świadczenie postojowe z ZUS); 1 596,70 złotych (dieta radnego powiatowego za XII 2020); 1 537,74 (wynagrodzenie z PWSZ Racibórz za styczeń 2021); 147,60 złotych (wpływ za zaległą fakturę wystawioną w grudniu 2020 w czasie prowadzenia działalności gospodarczej)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy BMW X5 rok produkcji 2002
Zobowiązania: 10 441,64 CHF (kredyt hipoteczny); 167 183,01 złotych (kredyt hipoteczny); 72 000 złotych (subwencja/pożyczka Tarcza 1.0)

Dominik Konieczny - Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz

Oszczędności: 50 000 złotych; 1 000 EUR; 130 220 złotych - obligacje skarbu państwa, fundusz inwestycyjny, udziały w BS w Raciborzu
Nieruchomości: dom o powierzchni 60 m2 o wartości 40 000 złotych (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 60,15 m2 o wartości 364 000 złotych (współwłasność małżeńska); gospodarstwo rolne o powierzchni 7,72 ha o wartości 300 000 złotych (osiągnięty przychód i dochód - 10 000 złotych) [współwłasność małżeńska]; dom w budowie o powierzchni 135 m2 o wartości 60 000 złotych (współwłasność małżeńska)
Akcje: 197 akcji PKN Orlen
Dochód: 136 460 złotych (zatrudnienie w UM Racibórz); 18 000 złotych (świadczenie rodzina 500+)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód VW T5 Multivan rok produkcji 2007; Skoda Rapid rok produkcji 2017
Zobowiązania: 114 850 złotych - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania

Radni

Eugeniusz Wyglenda

Oszczędności: 1 485,03 złotych
Nieruchomości: dom: nie dotyczy; działka o powierzchni 3900 m2 o wartości 20 000 złotych (współwłasność małżeńska)
Dochód:10 400 złotych (dieta radngo); 8 706,60 złotych (Urząd Pracy); strata w wysokości 81,30 złotych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (działalność zawieszona);
Zobowiązania: brak

Anna Wacławczyk

Oszczędności: 4 599,71 złotych (majątek odbrębny); 18 924,62 złotych (środki na koncie firmowym - majątek odrębny); 1 081,51 złotych (współwłasność małżeńska); papiery wartościowe: 10 udziałów w BS Racibórz na kwotę 1 000 złotych (majątek odrębny)
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 74,60 m2 o wartości 205 000 złotych (współwłasność małżeńska); gospodarstwo rolne o powierzchni 2,4531 ha o wartości 45 000 złotych, budynek mieszkalno-usługowy (60 m2) i stodoła 50 m2 (współwłasność małżeńska)
Prowadzona działalność: Usługi turystyczne; dochód za rok 2020: brak
Dochód: 22 267,79 złotych (umowa o pracę); 3 898 złotych (umowa o pracę); 5 633,14 złotych (umowa o pracę); 11 000 złotych (dieta radnej)
Zobowiązania: 167 183,01 złotych (kredyt hipoteczny)

Zuzanna Tomaszewska

Oszczędności: 2 000 złotych; 300 EUR;
Nieruchomości: dom o powierzchni 98 m2 o wartości 300 000 złotych (własność); mieszkanie o powierzchni 97 m2 o wartości 200 000 złotych (współwłasność małżeńska)
Dochód: 102 331,93 złotych (umowa o pracę); 19 320 złotych (dieta radnej); 459,26 zł (inne świadczenia i prawa autorskie)
Zobowiązania: 234 000 złotych (kredyt hipoteczny na zakup domu); 78 000 złotych (kredyt hipotczny na zakup mieszkania)

Michał Szukalski

Oszczędności: 1 600 złotych; 22 250 złotych (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 50,12 m2 o wartości 150 000 złotych
Dochód: 78 542,71 złotych (wynagrodzenie ze stosuku służbowgo); 9 600 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy VW Touran rok produkcji 2004 o wartości 3 500 EUR
Zobowiązania: 62 192,50 złotych - pozostało do spłaty 44 867,05 złotych (kredyt hipoteczny na zakup mieszkania); 48 500 złotych (pozostało do spłaty 44 440 złotych) - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Anna Szukalska

Oszczędności: 83 000 złotych; IKZE 6 272,45 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 41,23 m2 o wartości 100 000 złotych (własność), powierzchnia związana z lokalem w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach: 2 piwnice o powierzchni 5,44 m2
Dochód: 78 837,64 złotych (umowa o pracę); 55 200 złotych (umowa zlecenia) 2 656,32 złotych (odsetki)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Kia Stonic rok produkcji 2019
Zobowiązania: 50 000 złotych (kredyt hipoteczny na zakup mieszkania) - pozostało do spłaty 4 555,09 złotych

Paweł Rycka

Oszczędności: 9 443,66 złotych
Nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 o wartości 280 000 złotych (umowa użyczenia)
Dochód: 112 322,17 złotych (umowa o pracę); 9 200 złotych (dieta radnego)
Zobowiązania: 80 200 złotych (pozostało do spłaty: 44 462,48 złotych) - kredyt hipoteczny (współwłasność małżeńska)

Anna Ronin

Oszczędności: nie dotyczy
Nieruchomości: nie dotyczy
Dochód: 9 996,00 złotych (umowa zlecenie); 21 126,22 złotych (umowa zlecenie); 1 335,20 złotych (umowa o dzieło); 19 320 (dieta radnej)

Justyna Poznakowska

Oszczędności: 75 045,27 złotych (konto oszczędnościowe); 10 666,39 złotych (konto bieżące) (współwłaność małżeńska)
Nieruchomości: dom o powierzchni 106 m2 o wartości 400 000 złotych; budynek gospodarczy o powierzchni 32 m2, działka pod domem 0,07 ha (współwłasność małżeńska)
Dochód: 58 626,45 złotych (umowa o pracę); 800 złotych (dieta radnej); 866,28 złotych (funkcja Kuratora Społecznego); 700 złotych (pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Honda Civic rok produkcji 2012
Zobowiązania: 170 000 złotych (pozostało do spłaty: 84 003,02 złotych) - kredyt hipoteczny na zakup domu

Ludmiła Nowacka

Oszczędności: 263 000 złotych
Nieruchomości: nie dotyczy
Dochód: 160 504,02 (stosunek pracy); 11 400 (dieta radnej)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Opel Astra rok produkcji 2018; samochód osobowy Opel Astra rok produkcji 2010
Zobowiązania: nie dotyczy

Henryk Mainusz

Oszczędności: 48 000 złotych; 495 EUR
Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 o wartości 250 000 złotych (współwłasność małżeńska); działka o powierzchni 4,27 ara przy domu o wartości 30 000 złotych (użytkowanie wieczyste)
Dochód: 424 110,81 złotych (przychód z działalności gospodarczej); 52 188,67 złotych (dochód z działalności gospodarczej); 6 851,61 złotych (emerytura); 4 214 złotych (Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach); 10 000 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: 325 951,97 złotych (towary w cenach zakupu netto); 50 000 złotych (wyposażenie sklepu); samochód osobowy Ford Focus C-Max rok produkcji 2004 o wartości 10 000 złotych
Zobowiązania: 50 000 złotych (linia kredytowa na rachunku firmy) - do spłaty 15 047 złotych

Dawid Łomnicki

Oszczędności: 100 złotych; papiery wartościowe: akcje Duo Life S.A. na kwotę 22 500 złotych
Nieruchomości: nie dotyczy
Dochód: 10 200 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: nie dotyczy
Zobowiązania: nie dotyczy

Jarosław Łęski

Oszczędności: 49 064,57 złotych
Nieruchomości: nie dotyczy
Dochód: 50 496,14 złotych (umowa o pracę); 11 800 (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: nie dotyczy
Zobowiązania: nie dotyczy

Mirosław Lenk

Oszczędności: 7 554 złotych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy); 76 794 złotych (lokata); 7 689 złotych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy); 83 796 złotych (NN lokata i fundusz emerytalny)
Nieruchomości: dom o powierzchni 143 m2 o wartości 350 000 złotych; działka o powierzchni 0,07 ha zabudowana domem o wartości 70 000 złotych (współwłasność małżeńska)
Dochód: 108 651,90 złotych (umowa o pracę); 9 600 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Audi Q5 rok produkcji 2016; samochód osobowy Seat Ibiza rok produkcji 2011; meble kuchenne
Zobowiązania: nie dotyczy

Magdalena Kusy

Oszczędności: 150 000 złotych, 370 000 CZK, 5 500 EUR (współwłasność małżeńska); papiery wartościowe: akcje, obligacje skarbu państwa (w tym IKE), inwestycje na platformie iwestycyjnej MINTOS na kwotę 1 257 000 złotych + 208 EUR (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości: dom o powierzchni 86,6 m2 o wartości 400 000 złotych; działka o powierzchni 11,99 a i budynek gospodarczy o powierzchni 50 m2 (współwłasność małżeńska)
Akcje: CYFRPLSAT 285, DTR 595, ORANGEPL 400, PKNORLEN 370 - dochód 0,00 złotych
Dochód: 97 483 złotych (jednosobowa działalność gospodarcza), 9 400 złotych (dieta radnej)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Chevrolet Orlando rok produkcji 2011; samochód osobowy Honda Civic Type R rok produkcji 2015
Zobowiązania: nie dotyczy

Michał Kuliga

Oszczędności: 47 000 złotych
Nieruchomości: dom o powierzchni 154 m2 wraz z działką o powierzchni 532 m2 o wartości 420 000 złotych
Dochód: 86 751,63 złotych (umowa o pracę); 7 200 złotych (umowa zlecenia); 10 000 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Ford S-Max rok produkcji 2013 (współwłaściciel)
Zobowiązania: 250 000 złotych (kredyt hipoteczny na zakup domu); 62 000 złotych (kredyt remontowy)

Zygmunt Kobylak

Oszczędności: 2 160,15 złotych (konto bieżące); 76 811 złotych (konto oszczędnościowe)
Nieruchomości: dom o powierzchni 218 m2 o wartości 400 000 złotych (wspołwłasność w 25%); działka o powierzchni 0,086 ha (współwłasność w 25%)
Dochód: 89 135,02 złotych (umowa o pracę); 10 600 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Hyundai Tucson rok produkcji 2017 (współwłasność małżeńska)
Zobowiązania: nie dotyczy

Krystyna Klimaszewska

Oszczędności: 22 546,03 złotych, 125 000 złotych (lokata oszczędnościowa); papiery wartościowe: akcje AGT 3 613 sztuk na kwotę 15 824,94 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 52,3 m2 o wartości 200 000 (spółdzielczo-własnościowe); inne nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 42,28 m2 o wartości 160 000 złotych (spółdzielczo-własnościowe)
Dochód: 77 295 złotych (umowa o pracę); 22 496,40 złotych (umowa o pracę); 7 588,89 złotych (umowa o pracę); 4 920,42 złotych (jednoosobowa działalność gospodarcza) 10 000 złotych (dieta radnej)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Peugeot 3008 rok produkcji 2017
Zobowiązania: nie dotyczy

Piotr Klima

Oszczędności: nie dotyczy
Nieruchomości: dom o powierzchni 620 m2 o wartości 1 500 000 złotych (współwłaściciel); inne nieruchomości o powierzchni 406,76 m2 o wartości 185 000 złotych (współwłaściciel)
Dochód: 199 157,98 złotych (dochód z działalności gospodarczej); 52 367,16 złotych (emerytura), 3 200 złotych (PWSZ), 17 500 złotych (Apteka Gamowska 3), 19 320 (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód VW Caravelle rok produkcji 2012, samochód osobowy Jeep Renegade rok produkcji 2017
Zobowiązania: 135 000 złotych (pożyczka dla małych firm)

Justyna Henek-Wypior

Oszczędności: 20 000 złotych
Nieruchomości: nie dotycy
Dochód: 30 575,56 złotych (umowa o pracę); 2 130 złotych (inne źródła); 9 800 złotych (dieta radnego); 1 000 złotych (komisja wyborcza)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Renault Clio rok produkcji 2006; samochód osobowy Opel Vectra rok produkcji 2005
Zobowiązania: nie dotyczy

Leon Fiołka

Oszczędności: debet w wysokości 10 932 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 46,6 m2 o wartości 120 000 złotych
Dochód: 69 281,36 złotych (emerytura); 4 800 złotych (dochód z najmu); 21 720 (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: VW Tiguan rok produkcji 2020
Zobowiązania: limit odnawialny na kwotę 15 000 złotych

Marcin Fica

Oszczędności: 30 310,52 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 55,42 m2 o wartości 166 260 złotych (współwłasność małżeńska); garaż o powierzchni 16,9 m2 o wartości 25 000 złotych (własność odrębna)
Dochód: 62 305,85 złotych (emerytura); 9 600 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy VW Golf Sportsvan rok produkcji 2015 (współwłasność małżeńska)
Zobowiązania: nie dotyczy

Marian Czerner

Oszczędności: 55 161,28 złotych; 1 323,93 EUR (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości: dom o powierzchni 190 m2 o wartości 350 000 złotych; działka o powierzchni 743 m2 na której stoi dom o wartości 80 000 złotych
Dochód: 102 260,20 złotych (umowa o pracę); 1 186,04 złotych (społeczny kurator sądowy); 19 320 złotych (dieta radnego)
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobowy Volvo XC60 rok produkcji 2016 o wartości 85 000 złotych (współwłasność małżeńska)
Zobowiązania: 64 800 EUR (pozostało do spłaty 42 621,48 EUR) - kredyt hipoteczny na remont domu; 39 240 złotych (pozostało do spłaty 37 594,36 złotych) - pożyczka z karty kredytowej na zakup samochodu; 16 567 złotych (pozostało do spłaty 13 253,62 złotych) - kredyt na zakup mebli

Stanisław Borowik

Oszczędności: 2 658,84 złotych
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 46,90 m2 o wartości 154 000 złotych (własność)
Dochód: 60 008,88 złotych (Emerytura); 17 993,30 złotych (umowa na 1/2 etatu); 873,62 złotych (Zasiłek chorobowy); 11 400 złotych dieta radnego
Przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód osobow Audi A4 Avant rok produkcji 2005 o wartości 10 582 złotych
Zobowiązania: nie dotyczy

Źródło: oświadczenia majątkowe BIP Racibórz

Autor: opr. red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: pizzę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202208:37

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie

Tereny w centrum, Markowicach, Ocicach i Miedoni zmieniły przeznaczenie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
22
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności3 października 202221:37

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył

W Kuźni Raciborskiej strzelają do kotów. Jeden nie przeżył - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. KAVOWO/pixabay.com
Aktualności3 października 202212:04

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO]

XI Gala raciborskiej SKAZY na bis [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dwudniowa gala taneczna zakończyła w weekend miniony sezon artystyczny działających przy Raciborskim Centrum Kultury zespołów. Teraz czas na nowe rozdanie.

fot. Jan Ptak
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202210:07

Z partnerską wizytą w Zugló

Z partnerską wizytą w Zugló - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Sport4 października 202209:18

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Reklama
Sport4 października 202216:52

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach

Pacak i Klimek najlepsi w II Półmaratonie po wałach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.