Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności3 lutego 202409:28

Ważna informacja dla młodzieży. Na te zawody będzie zapotrzebowanie w województwie śląskim

Ważna informacja dla młodzieży. Na te zawody będzie zapotrzebowanie w województwie śląskim - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Region:

Już po raz szósty Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

Na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy w 2024 r.?

Prognoza krajowa W 2024 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 34 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: Automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

W 2024 r. na liście krajowej pojawił się po raz pierwszy zawód technik elektromobilności.

Prognoza dla wojewódzkich rynków pracy W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy. Pełny wykaz prognozowanego w 2024 r. zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy: Monitor Polski z 2024 r. poz. 85. TABELE DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wpływ prognozy na szkoły

Dzięki prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2024/2025. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów:

- więcej pieniędzy do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” (zwiększona subwencja na ucznia o ok. 1250 zł)
- więcej pieniędzy dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” (wzrost o 2000 zł)

Zwiększenie finansowania dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.

Dodatkowe informacje – czym jest prognoza?

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy jest ogłaszana przez Ministra Edukacji i Nauki corocznie do 1 lutego, w drodze obwieszczenia.

Pierwszy z takich dokumentów został opublikowany w 2019 roku. Prognoza ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej oraz po zasięgnięciu opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości[1], a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Procedury przetwarzania danych opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (jednostka nadzorowana przez MEiN) pozwalają na wykorzystanie w sposób kompleksowy ogółu czynników wpływających na kształtowanie się podaży i popytu na pracę w perspektywie długofalowej. Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres 5 lat, przy uwzględnieniu różnych dostępnych źródeł danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, w przekroju branżowym.

Wcześniej dostępne narzędzia monitorujące bilans bieżącej podaży i popytu na profesje odnosiły się do aktualnego stanu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, nie uwzględniając jednak przy tym trendów społecznych i gospodarczych, a w szczególności długofalowych strategii i planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju polskiej gospodarki.

W oparciu o wyniki prognozy każdego roku następuje podział środków części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na szkolnictwo branżowe, prognoza jest bowiem kluczowym narzędziem w nowym sposobie finansowania kształcenia zawodowego.

Prognoza, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe[2], jest również narzędziem wykorzystywanym m.in. przez wojewódzkie rady rynku pracy w realizacji zadań nałożonych ustawą o promocji zatrudnienia[3] polegających na opiniowaniu zasadności kształcenia w danym zawodzie.

Stanowi również punkt odniesienia dla Samorządów Województw do corocznego określania[4] wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe wypłacana jest refundacja pracodawcom wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

[1] Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 462)
[2] Art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)
[4] Art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)

Prognoza 2023:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. M.P.z 2023 r. poz.145
Prognoza 2022:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. M.P. z 2022 r. poz. 120
Prognoza 2021:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. M.P. z 2021 r. poz. 122
Prognoza 2020:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. M.P. z 2020 r. poz. 106
Prognoza 2019:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. M.P. z 2019 r. poz. 276

Autor: MEN, fot. arch. portalu, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: jabłko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności11 kwietnia 202409:43

Trzech Czechów zderzyło się na Wydalu [FOTO]

Trzech Czechów zderzyło się na Wydalu [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Krzyżanowice:

Kolejne w ciągu kilku dni zdarzenie na skrzyżowaniu na Krzyżanowice, Owsiszcze, Tworków i czeską Hat’. Tym razem udział brały w nim trzy pojazdy. Co ciekawe, za kierownicami każdego z pojazdów znajdowali się obywatele Republiki Czeskiej.

red., fot. FB/OSP KSRG Krzyżanowice
Reklama
Aktualności11 kwietnia 202410:43

W mieszkaniu w Kuźni Raciborskiej ujawniono ciało mężczyzny

W mieszkaniu w Kuźni Raciborskiej ujawniono ciało mężczyzny - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Kuźnia Raciborska
Aktualności11 kwietnia 202408:49

NZK w Rudach. Na pomoc było za późno

NZK w Rudach. Na pomoc było za późno - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pogladowe/arch. OSP Rudy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 12.04.2024
12 kwietnia 202415:22

Nasz Racibórz 12.04.2024

Nasz Racibórz 05.04.2024
7 kwietnia 202412:45

Nasz Racibórz 05.04.2024

Nasz Racibórz 29.03.2024
29 marca 202415:21

Nasz Racibórz 29.03.2024

Nasz Racibórz 22.03.2024
21 marca 202421:40

Nasz Racibórz 22.03.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.