Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności24 maja 202308:44

Zielony Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka

Zielony Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Ratusz zaprasza uczniów Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Zielony Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka. Wygrać można atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia do 16 czerwca.

Regulamin konkursu:

1. Pracami kwalifikowanymi do udziału w konkursie są prace wykonane samodzielnie.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace. Prace plastyczne mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami.

3. Prace należy wykonać w formie plakatu o układzie dowolnym (pion/poziom) na papierze formatu A3 lub A2 bloku technicznego, dowolny techniką. W przypadku wykorzystania materiałów wypukłych np. bibuła, plastelina, wycinanki, koraliki i inne należy uwzględnić fakt, że obraz musi być możliwy do sfotografowania z zachowaniem logicznej całości. Nie dopuszcza się figur przedstawionych w pionie, których sfotografowanie zaburzy konstrukcję obrazu

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), oświadczenia dotyczącego danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgody prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 3).

5. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w konkursie nieodpłatnie udziela Organizatorom licencji niewyłącznej do prac plastycznych zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy — wytwarzanie dowolny techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy — publiczne wystawianie na prezentacji pokonkursowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych konkursu (plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja pracy w prasie i w telewizji) oraz publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i w mediach społecznościowych.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 23 czerwca 2023 r. Rozstrzygnięcia dokona powołana przez Prezydenta Miasta Racibórz komisja konkursowa.

Najwyżej oceniane będą:
1) zgodność z tematem;
2) wrażenie artystyczne.

Informacja o wynikach konkursu wraz z publikacją nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość utworzenia z nagrodzonych prac wystawy.

Autor: (um), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 16.02.2024
15 lutego 202423:16

Nasz Racibórz 16.02.2024

Nasz Racibórz 09.02.2024
9 lutego 202409:27

Nasz Racibórz 09.02.2024

Nasz Racibórz 02.02.2024
2 lutego 202410:02

Nasz Racibórz 02.02.2024

Nasz Racibórz 26.01.2024
26 stycznia 202408:27

Nasz Racibórz 26.01.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.