Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności16 stycznia 202210:30

#Racibórz2030. Gospodarka i rynek pracy - eksperci o smutnej prawdzie

#Racibórz2030. Gospodarka i rynek pracy - eksperci o smutnej prawdzie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Coraz mniej ludzi stawia na własną przedsiębiorczość, miasto szybciej traci potencjalnych pracowników niż sąsiedzi, jak i miasta rywalizujące o potencjalnych inwestorów, a pula dostępnych terenów inwestycyjnych jest niewielka - te tezy znajdujemy w diagnozie do strategii dla Raciborza do 2030 r., przyjętej przez radnych w grudniu zeszłego roku. Mówienie o wielkim Raciborzu można odnieść tylko do przeszłości. Aktualnie z roku na rok tracimy potencjał.

W naszym cyklu poświęconym przyjętej przez Radę Miasta strategii dla Raciborza do 2030 r. tym razem przytaczamy zapisy diagnozy dotyczące gospodarki oraz rynku pracy. Rafako, Tokai Cobex (dawny ZEW), Henkel, Mieszko, niegdyś też Rameta - te nazwy firm padały najczęściej, kiedy mówiło się o raciborskim przemyśle. Jaki dziś jest jego obraz?

- Rozmieszczenie funkcji gospodarczych na terenie miasta wskazuje na ich koncentrację w dzielnicach centralnych. Dominujące są tereny przeznaczone pod funkcje przemysłowe. Na obszarach tych znajdują się największe przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście. Zdecydowanie mniej jest obszarów przeznaczonych pod inne funkcje gospodarcze. Poza obszarem centralnym miasta zlokalizowane są one także w ciągu rozbudowywanych szlaków komunikacyjnych, tworząc wyspowy krajobraz handlu na przedmieściach (Obora) oraz mało- i średnio powierzchniowy handel śródmiejski, wtopiony w średniowieczny układ ulic Starówki oraz najważniejszych ulic osiedli mieszkaniowych - piszą autorzy strategii, eksperci Marcin Baron i Luk Palmen z firmy InnoCo.

- W ostatnich latach miasto przygotowywało i z powodzeniem sprzedawało tereny inwestycyjne. Do najważniejszych działań w tym zakresie należały przedsięwzięcia związane z utworzeniem obszarów inwestycyjnych na terenach po byłej Cukrowni Racibórz oraz przy ul. Bartka Lasoty, a także przy ul. Cecylii / Gospodarczej, z wykorzystaniem mechanizmu strefowego z udziałem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Aktualnie pula dostępnych terenów inwestycyjnych jest niewielka, stąd realizowane są prace koncepcyjne związane z przygotowaniem kolejnych terenów lub alternatywnym wykorzystaniem istniejących, w tym zwalnianych w przyszłości terenów przemysłowych - dodają.

- Miastu zależy także na zagospodarowaniu dużego terenu inwestycyjnego (38 ha) pod działalność sportową i rekreacyjną. Są to dawne wyrobiska żwiru i gliny wraz z kompleksem niedokończonych basenów otwartych (z lat 80-tych XX w.). W Raciborzu dostępne są również tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową - czytamy w dokumencie. Dodajmy, że Rada Miasta wpisała do budżetu na 2022 r. sprzedaż dawnej żwirowni.

- Wraz ze zmianami na rynku pracy, które cechują się zwiększeniem udziału zatrudnienia tzw. kontraktowego, maleje znaczenie wskaźnika poziomu przedsiębiorczości, obliczanego jako liczba zarejestrowanych w systemie REGON przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Niemniej warto mieć na uwadze, że na tle porównywanych miast i gmin wskaźnik ten był w Raciborzu w ostatnich latach relatywnie wysoki. Natomiast niski był wskaźnik przyrostu nowych firm, a dość wysoki był odsetek firm wyrejestrowywanych - wskazano.

- Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie aktywnych płatników składek w ubezpieczeniu zdrowotnym na ostatni dzień roku 2019, w Raciborzu najwięcej osób zawodowo związanych jest z firmami z sekcji C, tj. przetwórstwa przemysłowego (5 149 os.) z czego połowa pracuje w podmiotach dużych (zatrudniających powyżej 250 osób). Kolejnymi pracodawcami są podmioty handlowe, edukacyjne, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz administracji publicznej. Ponad 30% zatrudnionych w Raciborzu pracuje w firmach średnich, a kolejne niecałe 30% w firmach dużych. W przemyśle dominujące jest zatrudnienie przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, w podmiotach dużych i średnich.

Czytaj także: Rok 2021 w Raciborzu. Liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, małżeństwa

Pochodną struktury gospodarki oraz jej zyskowności jest wielkość podatku od osób prawnych, który powraca do budżetu miasta w ramach systemu redystrybucji podatkowej. Udział podatku CIT w dochodach budżetu miasta jest zbliżony do wartości uzyskiwanych w gminach wiejskich w otoczeniu funkcjonalnym i przeciętny na tle miejskiej grupy porównawczej. Po części może to być konsekwencją stosowania instrumentu podatkowych zwolnień strefowych przez część inwestorów, ale również nie zawsze stabilnej sytuacji podmiotów dużych - zapisano w diagnozie.

- Racibórz ma jeden z najniższych poziomów odsetka osób w wieku produkcyjnym na swoim obszarze funkcjonalnym. Natomiast już w miejskim układzie porównawczym współczynnik ten w przypadku Raciborza jest najwyższy. Jednak następuje jego duży spadek. Oznacza to, że miasto szybciej traci potencjalnych pracowników niż zarówno sąsiedzi, jak i miasta rywalizujące o potencjalnych inwestorów - ten zapis dotyczący rynku pracy pokazuje poważny problem, wpływający na depopulację.

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim w ostatnich latach była najniższa wśród sąsiadujących powiatów ziemskich zlokalizowanych zarówno w województwie śląskim jak i województwie opolskim, a także wśród powiatów związanych z miastami tworzącymi grupę porównawczą wybraną na potrzeby diagnostyczne. Sytuacja pandemiczna nie zmieniła pozycji powiatu w tym zakresie. W maju 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie raciborskim wynosiła 5,0%. Dane uzyskane z Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie dla powiatów województwa śląskiego wskazują, że Racibórz jest istotnym miejscem pracy głównie dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Oddziaływanie na powiaty sąsiadujące jest już niewielkie i dotyczy wyłącznie gmin położonych blisko miasta, tj. Lubomi oraz Lysek. Niestety, nie można było pozyskać analogicznych danych z Urzędów Skarbowych w województwie opolskim - napisano.

- W układzie wewnętrznym miasta, m.in. w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu, ważne jest monitorowanie miejsc, gdzie koncentrują się osoby bezrobotne. W Raciborzu największe zagęszczenie osób bezrobotnych miało miejsce na Ostrogu. Stosunkowo wysokie odsetki osób zamieszkujących dane ulice pozostawały bez pracy także w Brzeziu i w Miedoni. W układzie całego miasta, duża część zarejestrowanych bezrobotnych uznawana jest za osoby długotrwale bezrobotne. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, czy oznacza to tendencję do występowania długotrwałego bezrobocia w mieście, lub raczej jest to pochodna wykonywania pracy w szarej strefie - to pytanie stawiają eksperci InnoCo.

- Pracujący mieszkańcy są dla miasta źródłem dochodów pośrednich i bezpośrednich. Jednym z ważniejszych są udziały w podatku od osób fizycznych (PIT), które budżet miasta otrzymuje w formie transferów z budżetu centralnego. Racibórz osiąga dochody z PIT typowe dla porównywanych obszarów, jednak cechuje się również niskim poziomem dochodów z PIT na jednego mieszkańca w wieku produkcyjnym. To drugie zjawisko może wynikać z przeciętnie niskich wynagrodzeń w Raciborzu, ale również z występowania szarej strefy oraz pracy za granicą - dodano.

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, Urząd Miasta

Autor: opr. red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kieliszek
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności23 maja 202209:29

Na wałach pod Oborą ujawniono zwłoki mężczyzny

Na wałach pod Oborą ujawniono zwłoki mężczyzny - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Ciało odnaleziono w piątek, 20 maja, tuż po godz. 16.00 na wałach w rejonie ul. Drzewieckiego. Na miejsce wysłano policję i ratowników medycznych.

red.
Aktualności23 maja 202214:32

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na 2022 r.

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na 2022 r. - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
25
ZDW Katowice, fot. Eko-Okna Racibórz
Aktualności23 maja 202212:44

Sklepy w Raciborzu świecą pustkami. Radni o raciborskich obszarach zdegradowanych

Sklepy w Raciborzu świecą pustkami. Radni o raciborskich obszarach zdegradowanych - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
18
Racibórz:

W agendzie czwartkowego posiedzenia znalazła się także uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz. Przedstawieniem sprawy zajął się dr Adam Polko z UE w Katowicach.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności24 maja 202212:59

Interwencje radnych. Korki na Rybnickiej i wyrwa na Katowickiej

Interwencje radnych. Korki na Rybnickiej i wyrwa na Katowickiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
11
Racibórz:

Radny Piotr Klima na komisji budżetowej o przeciągające się prace na Rybnickiej, radna Szukalska o jakość prac na Katowickiej.

(greh)
Reklama
Aktualności24 maja 202209:13

Raport 998. Czarny dym nad Eichendorffa

Raport 998. Czarny dym nad Eichendorffa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W trakcie poniedziałkowej służby strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP ponownie nie mogli narzekać na brak pracy. Odnotowano bowiem siedem interwencji. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Janusz Tlon, Adam Białuski
Aktualności24 maja 202218:07

Groził śmiercią dwóm raciborzankom. Zatrzymano go w Kostrzynie nad Odrą

Groził śmiercią dwóm raciborzankom. Zatrzymano go w Kostrzynie nad Odrą - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dzięki wzorowej współpracy i szybkiemu przepływowi informacji między Komendą Powiatową Policji w Raciborzu a Komisariatem Policji w Kostrzynie nad Odrą zatrzymano poszukiwanego dwoma listami gończymi. Mężczyzna usłyszy również zarzut gróźb karalnych kierowanych do dwóch mieszkanek Raciborza oraz będzie się tłumaczył za nielegalne posiadanie amunicji i przedmiotu przypominającego broń palną.

KPP Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności24 maja 202218:56

Biegły zmienił zdanie. Sąd uniewinnił maszynistę pociągu, który potrącił w Nędzy 84-letnią kobietę

Biegły zmienił zdanie. Sąd uniewinnił maszynistę pociągu, który potrącił w Nędzy 84-letnią kobietę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
14
Racibórz:

Sprawa dotyczy śmiertelnego wypadku z 7 grudnia 2018 r., a jest głośna od lutego zeszłego roku, kiedy to w raciborskim sądzie zapadł wyrok skazujący maszynistę Kolei Śląskich.

red.
Aktualności23 maja 202211:06

Samowolka na Rynku. Radni pytali szefa straży miejskiej o samochody łamiące zakaz

Samowolka na Rynku. Radni pytali szefa straży miejskiej o samochody łamiące zakaz - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
6
Racibórz:

– Nie jest respektowany przez samochody dostawcze zakaz poruszania się po płycie rynku – alarmuje radny Marcin Fica.

(greh)
Reklama
Aktualności24 maja 202210:44

Jeden kamień, trzy majątki i trzech grafów. Pamiątka po starych czasach w nowej aranżacji [FOTO i WIDEO]

Jeden kamień, trzy majątki i trzech grafów. Pamiątka po starych czasach w nowej aranżacji [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Powiat:

Niecałą godzinę zajęło wykonanie nowego zagospodarowania małego skrawka pola na granicy gminy Pietrowice Wielkie i Rudnik. Niegdyś stykały się tu trzy majątki ziemskie i spotykali – jak to mówiono - grafowie.

(waw)
Aktualności24 maja 202212:17

Radna Szukalska o prezydencie Polowym: najpierw nabroi a potem się boi

Radna Szukalska o prezydencie Polowym: najpierw nabroi a potem się boi - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
17
Racibórz:

Nie maleję napięcie pomiędzy prezydentem Dariuszem Polowym a rządzącą większością w Radzie Miasta. Główny majowy temat sesji to spółki miejskie.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności23 maja 202209:27

Raport 998. Peugeot dachował w Turzu. Podróżowały nim cztery osoby [FOTO]

Raport 998. Peugeot dachował w Turzu. Podróżowały nim cztery osoby [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Za strażakami z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP pracowity weekend. W okresie od piątku do niedzieli odnotowano bowiem dwanaście interwencji. Najpoważniej wyglądające zdarzenie miało miejsce w Turzu (gm. Kuźnia Raciborska) na ulicy Raciborskiej. Sprawdź szczegóły.

red., fot. FB/OSP Siedliska
Aktualności23 maja 202212:53

Komendant ma nowego zastępcę. Zmiana kadrowa w raciborskiej policji

Komendant ma nowego zastępcę. Zmiana kadrowa w raciborskiej policji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Po odejściu z Raciborza dotychczasowego zastępcy Jarosława Gorzawskiego, jego fotel zajął Mirosław Mielańczyk, dotąd naczelnik prewencji.

KPP Racibórz
Reklama
Aktualności23 maja 202208:07

Czy piłkarska Unia Racibórz ma płynność finansową? Radny Lenk dzieli się podejrzeniami

Czy piłkarska Unia Racibórz ma płynność finansową? Radny Lenk dzieli się podejrzeniami - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
14
Racibórz:

- Miało być transparentnie, przejrzyście. Poprzednia formuła dotowania stowarzyszeń widać została uznane za niebezpieczną - mówił na komisji gospodarki były prezydent a dziś radny Mirosław Lenk.

(greh)
Aktualności23 maja 202211:25

Śmietnik niezgody i uciążliwy najemca. Radni kontra MZB

Śmietnik niezgody i uciążliwy najemca. Radni kontra MZB - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Ciągnącą się od kwietnia dyskusja dotyczy planowanej inwestycji za 150 tys. zł. Radni nie chcą się na nią zgodzić. Na zdjęciu radny Marcin Fica i dyrektor MZB Andrzej Migus.

(greh)
Aktualności24 maja 202211:56

Zamek Piastowski zaprasza na koncert z okazji Dnia Matki

Zamek Piastowski zaprasza na koncert z okazji Dnia Matki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Zamek Piastowski w Raciborzu, fot. arch. portalu
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Reklama
Aktualności24 maja 202212:51

Komisje Rady Miasta - Konieczny jak tarcza Polowego

Komisje Rady Miasta - Konieczny jak tarcza Polowego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
7
Racibórz:

Prezydent Dariusz Polowy i jego zastępca Dawid Wacławczyk nie pojawili się na majowych komisjach gospodarki i finansów. Na pytania radnych odpowiada wiceprezydent Dominik Konieczny, tym razem w kwestii proponowanych zmian budżetu.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
16
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Sport23 maja 202221:35

Raciborzanie wśród najlepszych sportowców województwa śląskiego

Raciborzanie wśród najlepszych sportowców województwa śląskiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na Stadionie Śląskim wręczono nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku. Cztery nagrody trafiły do Raciborza.

UMWS, fot. Tomasz Żak
Reklama
Sport23 maja 202221:04

Piłkarze szkoły z Nędzy najlepsi w Krzanowicach

Piłkarze szkoły z Nędzy najlepsi w Krzanowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał nadesłany
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Reklama
Aktualności24 maja 202211:34

Stary Ostróg do rewitalizacji. Radni widzą taką potrzebę

Stary Ostróg do rewitalizacji. Radni widzą taką potrzebę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na poprzedniej komisji zwróciliśmy uwagę, że dołączono do rewitalizacji tzw. Małą Płonię. Warto jednak zauważyć, że tak samo ważne są ulice „stara” Rudzka, Przejazdowa, praktycznie do Cecylii – przekonuje były prezydent a dziś radny Mirosław Lenk.

(greh)
Sport23 maja 202209:45

Piłkarki z Rudnika najlepsze na Śląsku

Piłkarki z Rudnika najlepsze na Śląsku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał nadesłany
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.