Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności19 stycznia 202112:08

Aquapark H2Ostróg wymaga pilnej naprawy. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo

Aquapark H2Ostróg wymaga pilnej naprawy. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Już 15 lutego powinny rozpocząć się prace naprawcze w aquaparku H2Ostróg. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców decyzję o ich przeprowadzeniu podjął prezydent Dariusz Polowy. Aquapark od 2015 roku boryka się z nawracającymi problemami z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. Wynikają one z wad technicznych obiektu powodując wielokrotnie konieczność wyłączania z użytku poszczególnych niecek, a nawet całego obiektu. Miało to miejsce w grudniu 2018 roku. - Nie możemy sobie na to dłużej pozwolić – uważa prezydent – konieczna jest pilna naprawa systemu uzdatniania, dzięki której osiągniemy bezpieczeństwo bakteriologiczne. – podkreśla Dariusz Polowy. 

Ekspertyza schowana do szuflady

W maju 2018 roku, a więc za kadencji Mirosława Lenka, zlecono wykonanie analizy stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody. Z ekspertyzy jasno wynika, że system uzdatniania wody w H2Ostróg nie funkcjonuje prawidłowo co przekłada się na problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne. Zdiagnozowano m. in. :
- brak odpowiedniej wydajności obiegów;
- sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach;
- lampy UV nie pracują skutecznie;
- niemożliwość osiągnięcia odpowiedniej wydajności filtracji i płukania stacji uzdatniania wody.

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz negatywny wynik dały pomiary przepływów podczas filtracji. Z ośmiu pomiarów przepływów podczas płukania pozytywne były tylko dwa. Pomiar poziomu chloru wolnego i związanego w obiegach filtracyjnych dał poprawne wartości tylko jednego obiegu z pięciu. Warto zdecydowanie podkreślić, że wyniki zleconej wówczas ekspertyzy nie ujrzały jednak światła dziennego. Do końca kadencji raport został ujawniony dopiero przez prezydenta Dariusza Polowego.

Problem jakości wody

Od momentu ukazania się rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach H2Ostróg miał liczne trudności w zakresie spełnienia tych norm. Często występowały przekroczenia, po których konieczne było podjęcie działań naprawczych lub wyłączenie poszczególnych niecek z użytkowania do czasu poprawy parametrów. Wielokrotnie konieczne było wykonanie dodatkowych badań. W miarę upływu czasu problemy te stawały się coraz częstsze i bardziej kosztowne (dodatkowa wymiana wody, chemia basenowa, dodatkowe środki dezynfekcyjne, zwiększona ilość i zakres badań). Pod koniec 2018 r. nastąpiło apogeum. Z powodu wykrycia bakterii legionelli basen został zamknięty na prawie pół miesiąca, generując w ten sposób duże straty finansowe i wizerunkowe.

Co dalej?

Dotąd wykonano tylko część niezbędnych prac zapewniających bieżące funkcjonowanie, ale nie rozwiązujących wszystkich problemów. Upubliczniając wyniki ekspertyzy prezydent Dariusz Polowy w 2019 roku informował radnych o konieczności naprawy obiektu. Zrealizowano I etap naprawy: wymienione zostały częściowo złoża, zregenerowano także część pomp. Kompleksowy remont z uwagi na pandemiczny rok i obawy o stan miejskich finansów nie został przeprowadzony w mijającym 2020 roku. Zaktualizowano analizę stanu technicznego urządzeń uzdatniania wody i sporządzono kosztorys planowanych prac. Jeszcze w grudniu Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na wykonanie naprawy. Jego rozstrzygnięcie poznamy w ciągu najbliższych dni. Zgodnie z kosztorysem naprawa to wydatek 1 mln 100 tys. zł.

Co nam da naprawa?

Wykonane prace pozwolą na zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody oraz na bieżący monitoring stanu jakości wody w poszczególnych nieckach. Przyczyni się to również do wyeliminowania przekroczeń spowodowanych niewydajnością systemu uzdatniania wody. Zapewni wydajną pracę systemu zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu.

Planowane prace pozwolą dostosować technologię uzdatniania wody do obowiązujących standardów poprzez automatyczne sterowanie całym procesem uzdatniania (w tym zarządzanie procesem filtracji i płukania filtrów) oraz precyzyjne sterownie dozowaniem środków chemicznych używanych do dezynfekcji wody w oparciu o pomiar z sond pomiarowych.

Nowa automatyka, niezależnie dla każdego obiegu, będzie realizować pomiar parametrów chemicznych wody: chlor wolny, chlor całkowity, chlor związany, pH, REDOX, temperatura. Umożliwi również wygodną kalibrację elektrod i sond. Bieżące parametry fizykochemiczne jakości wody w poszczególnych nieckach będą dostępne on-line w formie graficznej na monitorze w holu głównym. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowej automatyki do basenowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprawie ulegną właściwości regulacyjne parametrów powietrza oraz nastąpi redukcja zużycia ciepła i energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Z powodu pandemii raciborski aquapark, podobnie jak inne obiekty sportowe i kulturalne, pozostaje zamknięty. To dobry czas na definitywne rozprawienie się z problemem, z którym obiekt zmaga się praktycznie od powstania. Prace naprawcze na zamkniętym obiekcie potrwają 6 tygodni. Wiosną, jeśli tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne znowu będziemy mogli korzystać z atrakcji aquaparku. Tym razem bezpiecznie, bez obaw o jakość wody i własne zdrowie.

Codziennie z H2Ostróg korzysta od 700-750 klientów. Po tak długim czasie zamknięcia, kwarantanny i panujących ograniczeń spowodowanych pandemią, będziemy najpewniej spragnieni możliwości swobodnej rekreacji i wypoczynku. Kwestia bezpieczeństwa bakteriologicznego w tym czasie jest kluczowa – uważa prezydent.

Milion na naprawę, miliony na dalszą spłatę kredytu

1 maja 2014 roku oddano do użytku nowy aquapark. Jego budowa pochłonęła 30,5 mln złotych. Za czasów Mirosława Lenka Miasto zaciągnęło na ten cel kredyt, którego spłata zakończy się dopiero w 2022 roku. Na lata 2020-2022 do spłaty przypadało jeszcze 5,1 mln zł.

Krótka historia kontroli sanitarnych 

Od listopada 2015 roku przeprowadzane kontrole (wewnętrzne i zewnętrzne) wykazywały problemy z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. W trakcie kontroli występowały takie nieprawidłowości jak:
- przekroczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych (m.in. Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.);
- nieprawidłowy sposób utrzymywania stopnia zachlorowania wody w brodzikach do obmywania stóp;
- skażenie instalacji wody ciepłej w prysznicach (bakterią Legionella).

Negatywne wyniki kontroli miały miejsce w następujących miesiącach: 12.2015 r., 10.2016 r., 02.2017 r., 05.2017 r., 07.2017 r.,08.2017 r., 09.2017 r., 04.2018 r., 05.2018 r., 06.2018 r., 07.2018 r., 10.2018 r., 12.2018 r., 01.2019 r., 02.2019 r.,12.2019 r., 02.2020 r., 03.2020 r., 09.2020 r. Skutkowały one wymianą lub uzupełnieniem wody w nieckach, zwiększeniem częstotliwości badań czy też wyłączeniem poszczególnych niecek z użytkowania, a nawet zamknięciem obiektu (sierpień 2017, grudzień 2018).

Ponadto na wykonanych przez akredytowane laboratorium w drugim półroczu 2018 roku 103 badań jakości wody, nieprawidłowości wykazano aż 94 razy, co daje ponad 90 % wyników badań z przekroczeniami.

Zakres planowanych prac
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:
• wykonanie nowej automatyki dla sterowania urządzeniami stacji uzdatniania wody,
• montaż dodatkowych pomp obiegowych,
• przeróbka układu zasilania wody, zastosowaniu układu pomiarowego i dozującego do zapewnienia utrzymania poziomu chloru wolnego na poziomie określonym w przepisach,
• modernizacja układów pomiarów chemicznych wody i dozowania środków chemicznych,
• wymiana złóż w filtrach basenu sportowego i rekreacyjnego i wannie spa,
• uzupełnienie złóż w filtrze brodzika, jacuzzi,
• montaż zaworów z napędami pneumatycznymi do sterowania pracą wszystkich filtrów,
• montaż lamp UV,
• regulacja i optymalizacja układów hydraulicznych.

2. Modernizacja układu odprowadzania popłuczyn.
3. Modernizacja central wentylacji basenowych.
4. Modernizacja układu sterowania do węzła cieplnego.
5. Modernizacja systemów AKPIA dla: stacji uzdatniania wody, central wentylacji basenowych i węzła cieplnego.

Autor: UM Racibórz (materiał zlecony, płatny), rzecznikprasowy@um.raciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności8 sierpnia 202209:17

Plama długa na dziewięć kilometrów. Co było przyczyną?

Plama długa na dziewięć kilometrów. Co było przyczyną? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Strażacy z Raciborza praktycznie od samego rana w akcji. Już przed godziną 6 rozpoczęli działania związane z neutralizacją sporych rozmiarów plamy, która ciągnęła się na długości ponad dziewięciu kilometrów!

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202210:21

Raport 998. Wołanie o pomoc z balkonu przy Kossaka

Raport 998. Wołanie o pomoc z balkonu przy Kossaka - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W okresie od 5 do 8 sierpnia strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP nie mogli narzekać na brak pracy. Odnotowano bowiem dwadzieścia interwencji. Prawie połowę z nich stanowiły działania związane z usuwaniem gniazd owadów. Sprawdź szczegóły interwencji.

red., fot. grupa Racibórz 112
Aktualności9 sierpnia 202209:33

Część ulicy Matejki w Raciborzu zmieni nazwę

Część ulicy Matejki w Raciborzu zmieni nazwę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
19
red., fot. arch. PWSZ
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202212:58

Zmarł związany z Raciborzem wybitny tenor prof. Eugeniusz Sąsiadek

Zmarł związany z Raciborzem wybitny tenor prof. Eugeniusz Sąsiadek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Prof. Eugeniusz Sąsiadek (na zdj. z lewej), nim związał się ze stolicą Dolnego Śląska mieszkał w Raciborzu, w kamienicy przy Staszica. Wspólnie ze swym przyjacielem i kolegą ze szkolnej ławy, Stanisławem Gałońskim, odwiedził po raz ostatni Racibórz w 2015 roku. Uczestniczyli wówczas w jubileuszu 70-lecia I LO.

red.
Sport8 sierpnia 202208:33

Klub Siatkarski Racibórz z nowym trenerem

Klub Siatkarski Racibórz z nowym trenerem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh), fot. FB/Klub Siatkarski Racibórz
Biznes9 sierpnia 202218:14

Posłowie PO chcą odtajnienia korespondencji Rafako z Tauronem

Posłowie PO chcą odtajnienia korespondencji Rafako z Tauronem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
Racibórz:

W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony - informuje Tauron. Sebastian Gola, dotychczasowy prezes spółki celowej Nowe Jaworzno Grupa, odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie już nią nie kieruje. Kompetencje przejął prezes Tauron Polska Energia, a PO domaga się ujawnienia korespondencji z Rafako.

red., źródło: komunikat Tauron oraz Śląskiej PO
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202209:30

Pożar ścierniska w Czechach. Polscy strażacy na ratunek

Pożar ścierniska w Czechach. Polscy strażacy na ratunek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 5 sierpnia. Ze zgłoszenia wynikało, że w rejonie Rudyszwałdu doszło do silnego zadymienia.

red., fot. Janusz Tlon
Aktualności10 sierpnia 202209:03

Raport 998. Iskra z sieci możliwą przyczyną groźnego pożaru w Raciborzu

Raport 998. Iskra z sieci możliwą przyczyną groźnego pożaru w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Doszło do zaprószenia ognia w uprawach. Ogień strawił zboże na pniu. Dzięki szybkiej interwencji strażaków udało się ograniczyć straty.

red., fot. poglądowe/arch. OSP Krzyżanowice
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202212:13

Miasto przymierza się do zakupu Systemu Informacji Pasażerskiej

Miasto przymierza się do zakupu Systemu Informacji Pasażerskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
Racibórz:

Z końcem lipca na przystanku autobusowym przy Batorego zamontowane zostały dwie tablice Systemu Informacji Pasażerskiej, które mają ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, a docelowo być może zastąpić papierowe rozkłady umieszczone na przystankach.

(greh)
Reklama
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202209:19

Raport 998. Dziewięć arów ścierniska poszło z dymem w Rzuchowie

Raport 998. Dziewięć arów ścierniska poszło z dymem w Rzuchowie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Poniedziałkowa służba dla strażaków z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP obfitowała w zdarzenia. Wśród odnotowanych interwencji wymienić można złamane konary, kolizję na Rybnickiej, pożar w Rzuchowie oraz kilka interwencji związanych z usuwaniem gniazd owadów. Sprawdź szczegóły.

red., fot. FB/Ochotnicza Straż Pożarna Rzuchów
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202209:10

Ratusz planuje kanalizację deszczową na ul. Anny

Ratusz planuje kanalizację deszczową na ul. Anny - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
red., fot. arch. portalu
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202210:21

11. odsłona Narodowego Czytania 2022 niebawem na zamku

11. odsłona Narodowego Czytania 2022 niebawem na zamku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Zamek Piastowski, fot. arch.
Aktualności9 sierpnia 202217:35

Problem z multimedialnym muzeum na zamku. Brak ofert w kluczowym przetargu!

Problem z multimedialnym muzeum na zamku. Brak ofert w kluczowym przetargu! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
Racibórz:

Ani jedna firma nie złożyła oferty na prace budowlane związane z adaptacją słodowni i modernizacją domu książęcego raciborskiego zamku na potrzeby multimedialnego muzeum. Tylko jedna oferta dotyczy przygotowania ekspozycji. Pochodzi od firmy, która wymyśliła takie zagospodarowanie pomieszczeń dawnej siedziby Piastów.

red.
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202213:18

Ekipa programu Gamoń w kuchni gościła na raciborskim zamku

Ekipa programu Gamoń w kuchni gościła na raciborskim zamku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Zamek Piastowski w Raciborzu
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 29.07.2022
29 lipca 202210:47

Nasz Racibórz 29.07.2022

Nasz Racibórz 22.07.2022
29 lipca 202210:46

Nasz Racibórz 22.07.2022

Nasz Racibórz 15.07.2022
14 lipca 202221:04

Nasz Racibórz 15.07.2022

Nasz Racibórz 08.07.2022
14 lipca 202219:50

Nasz Racibórz 08.07.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.