Nasz Racibórz - Raciborski Portal Informacyjny i bezpłatny tygodnik drukowany. Wiadomości z Raciborza, aktualności, telewizja regionalna, ogłoszenia, baza firm, kultura, sport, biznes, zdrowie, noworodki i nieruchomości.
Zaloguj się | Zarejestruj się
Dzisiaj jest: sobota, 20 lipca 2019 r.Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty i Seweryny
Historia
Region:
Styl życia » Historia » 23 czerwca 2008, godz. 18:50 » komentarzy: 0

Prawo miejskie w Raciborzu na przestrzeni wieków

Druga połowa XII, a zwłaszcza XIII wiek były dla Środkowej Europy okresem poważnych przemian demograficzno-ustrojowych. Na tereny Czech, Węgier i Polski napływać zaczęli w wielkiej liczbie koloniści z Zachodniej Europy, głównie z Niemiec, szukający nowych miejsc zamieszkania oraz poprawy bytu. Przybysze wykarczowali puszcze, zagospodarowywali nieużytki, osuszali bagna, a co najważniejsze, zakładali osady, które rządziły się własnymi zwyczajami, otrzymując od władców tychże państwa, prawem zagwarantowane ograniczone powinności na rzecz pana feudalnego a także własne sądownictwo. Uprawnienia, o których tutaj mowa, ogólnie nazywamy prawem niemieckim.

Więcej »
Styl życia » Historia » 23 czerwca 2008, godz. 18:48 » komentarzy: 0

Zacny nauczycielski ród Onderków

W ubiegłym stuleciu - kiedy wysoki był prestiż nauczycieli w hierarchii społecznej a na wsi rektor był zawsze drugą osobą po proboszczu - zawód nauczyciela często przechodził z ojca na syna. Powstawały całe klany nauczycielskie. W XVIII i XIX w. na ziemi raciborskiej oświatę szerzyły znane rody Jauerników i Wolfów (po pięciu nauczycieli), Onderków i Weissów (po czterech); po trzech nauczycieli wydały rodziny Burszików, Fabianów, Krayczyskich, Kipkow, Lerchów, Stoklossów i inne - pisze dr Ryszard Kincel (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Styl życia » Historia » 23 czerwca 2008, godz. 18:45 » komentarzy: 0

Kłopoty oświaty w średniowiecznym Raciborzu

Obok dóbr materialnych w postaci sprzętu sakralnego, różnego rodzaju budowli oraz majątków ziemskich, średniowieczny Kościół posiadał również dobra duchowe, wśród których nauka i wiedza zajmowały poczesne miejsce. Były to skarby przekazywane innym bardzo ostrożnie, razem z opakowaniem, w postaci odpowiedniej formacji teologicznej - pisze dr Norbert Mika.

Więcej »
Reklama
Styl życia » Historia » 23 czerwca 2008, godz. 18:42 » komentarzy: 0

Kto finansował Nowiny Raciborskie?

Pieniądze na wydawanie Nowin Raciborskich dały polskie organizacje z Królestwa i Poznania. Skrzętnie ukrywano to przed niemieckimi władzami. W razie wpadki, gazecie groziło zamknięcie. W pierwszym numerze znalazł się ciekawy przegląd wydarzeń z całego świata - pisze Grzegorz Wawoczny.

Więcej »
Styl życia » Historia » 23 czerwca 2008, godz. 18:38 » komentarzy: 0

Administracja miejska po objęciu Śląska przez Prusy

Uprawnienia miast uzyskane na podstawie tzw. prawa magdeburskiego stanowiły ogromny postęp w stosunku do sytuacji poprzednio istniejącej. Z biegiem czasu panujący starali się jednak coraz bardziej ograniczać uprawnienia samorządowe miast. Cesarz Leopold, w latach 1683 oraz 1685, wydał dwa dekrety dotyczące ustroju miast. O obsadzie stanowisk burmistrzów i rajców miejskich miał teraz decydować starosta ziemski - pisze Paweł Newerla.

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:42 » komentarzy: 0

Dzieje pierwszego ratusza

Racibórz należy do najstarszych miast na Śląsku, a jednocześnie do tych, które nie posiadają położonego centralnie starego ratusza, choć znacznie młodsze i mniejsze miasta tego regionu mają takie budowle. Bodaj właśnie miasta później powstałe, zarządzane od początku przez rady miały większy komfort w umiejscawianiu siedzib władz pośrodku Rynku. Miejsca te były z góry zaplanowane na lokalizację ratusza. O ratuszu pisze dr Ryszard Kincel (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:38 » komentarzy: 0

Niezwykłe znalezisko archeologiczne z okolic Raciborza

Podczas zabawy w przygranicznej wiosce Owsiszcze (gmina Krzyżanowice), Dominik Drużbicki - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, znalazł w polu duży przedmiot wykonany z kamienia o bardzo charakterystycznym kształcie wielkiego migdała. Oboje z siostrą Olą ustalili, że jest to bardzo stare narzędzie z epoki kamienia, nazywane przez archeologów pięściakiem, gdyż przypomina zaciśniętą pięść. O pięściaku pisze dr Jan Michał Burdukiewicz z Wrocławia (z archiwum Ziemi Raciborskiej)

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:34 » komentarzy: 0

Rudzki park krajobrazowy

Kiedy wojewoda katowicki Wojciech Czech wydał 23 listopada 1993 r. stosowne zarządzenie o powołaniu  Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, obszar ten stał się piątym co do wielkości tego typu obiektem w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 505 km2 (= 50 500 ha), a  prawem chronione jego otuliny mają około 140 km2 (=14 000 ha). Aby nie nużyć czytelnika zrezygnowano ze szczegółowego podawania terenów włączonych w obszar tego parku i jego otuliny, ponieważ leżą one w granicach administracyjnych 19 gmin i miast z czterech powiatów! O walorach przyrodniczych tego obszaru pisze dr Jan Duda (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
O wielkopostnym kłapaniu w Borucinie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:28 » komentarzy: 0

O wielkopostnym kłapaniu w Borucinie

Kłapanie należy zaliczyć do archaicznych zachowań zwyczajowych pielęgnowanych do dziś w niektórych miejscowościach powiatu raciborskiego w okresie Triduum Paschalnego. Pisze o tym dr Kornelia Lach (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:26 » komentarzy: 0

Stroje ludowe Raciborszczyzny

Dziwimy się czasem, gdy chodząc po ulicach Raciborza i okolicznych wiosek spotkamy jeszcze babcie ubrane całkiem inaczej niż większość sędziwych pań. Widok tych starszych kobiet, w długich do ziemi, suto marszczonych spódnicach i chustkach zarzuconych na ramiona, wywołuje u nas refleksję, a u osób bardziej wrażliwych pojawia się łezka w oku. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że widok strojów ludowych wraz z ich właścicielkami coraz szybciej znika z naszego krajobrazu kulturowego. O ginących strojach ludowych pisze Julita Ćwikła (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:24 » komentarzy: 0

Z dziejów powiatu raciborskiego

Zaczątkiem powiatu był istniejący w średniowieczu tzw. okręg miejski (Weichblid), w którym obowiązywało prawo mili zapowiedniej, gwarantujące miastu monopol na wszelką wytwórczość i handel mieszczan raciborskich w obrębie jednej mili (około 7.5 km) od murów obronnych. Relikty prawa mili przetrwały do początku XIX w. np. w zakresie zbyt piwa z browaru książęcego. O dziejach powiatu raciborskiego pisze dr Ryszard Kincel (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Frant czy bohater? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:18 » komentarzy: 0

Frant czy bohater?

Czyli barwne życie i okrutna śmierć Feliksa Lichnowskiego z rodziny właścicieli Hradca za Opawą oraz kluczy majątków Krzyżanowice i Kuchelna w Kraju Hulczyńskim. Był to osobliwy ród, bodaj żadna inna familia spośród śląskiej arystokracji nie miała takich ciągot artystycznych jak Lichnowscy: książę Karol (1756 - 1814) był uczniem Mozarta, mecenasem i przyjacielem Beethovena, którego na jego salony wprowadził Haydn; książęca małżonka była uczennicą Beethovena ; ich syn Edward był poetą i historykiem, nasz bohater był poetą, pisarzem i przyjacielem Liszta; sto lat później Mechtylda była poczytną powieściopisarką; inni Lichnowscy też opiekowali się artystami i zbierali dzieła artystyczne. O Lichnowskich pisze dr Ryszard Kincel (z archiwum Ziemi Raciborskiej)

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:11 » komentarzy: 0

Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Raciborskiej

Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Raciborskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl

Marszałek Polski Józef Piłsudski zmarł w maju 1935 roku. Jego zgon stał się okazją do manifestowania patriotyzmu Polaków zamieszkujących ziemię raciborską. Związek Polaków w Niemczech oraz organizacje z nim współpracujące urządzały uroczyste imprezy żałobne ku czci wybitnego polityka. Informowały o tym „Nowiny Codzienne” organ prasowy Dzielnicy Śląskiej ZPwN, które reagowały na każdy przejaw polskiej działalności. Gazetę tę potraktujmy jako główne i jedyne źródło w interesującej nas problematyce - pisze Benedykt Motyka (z archiwum Ziemi Raciborskiej)

Więcej »
Reklama
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:08 » komentarzy: 0

Żydzi raciborscy

Racibórz ma prawdopodobnie najstarsze na Górnym Śląsku tradycje żydowskie. Pierwsza wzmianka o wyznawcach religii mojżeszowej na ziemi raciborskiej dotyczy II połowy XI wieku. Według niej na Starej Wsi już wówczas znajdowała się synagoga. O Żydach z Raciborza piszą Kazimierz Świtliński i Grzegorz Wawoczny (z archiwum Ziemi Raciborskiej)

Więcej »
Styl życia » Historia » 09 czerwca 2008, godz. 18:04 » komentarzy: 0

Hazard w średniowiecznym Raciborzu

Gra w warcaby i w kości znana już była w starożytnym Egipcie. Tak o niej pisze w książce pt. „Życie codzienne w epoce Ramessydów XIII-XII w p.n.e.” Pierre Montet: Ulubioną rozrywką była dla małżonków gra w warcaby. Grywano na szachownicy prostokątnej, podzielonej na 30 lub 33 pola. Pionki czarne lub białe mają mniej więcej kształt taki, jak nasze pionki do szachów. Nie wiemy jaki był przebieg gry. Zdaje się, że decydowały o niej rzuty kośćmi, a nie dowolne pociągnięcia jak w naszej grze w warcaby”. O hazardzie w Raciborzu wieków średnich pisze archeolog Krystyna Kozłowska (z archiwum Ziemi Raciborskiej).

Więcej »
Partnerzy portalu
 • Dentica 24
 • ostrog.net
 • Szpital Rejonowy w Raciborzu
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Ochrona Partner Security
 • PGL DOM Sp. z o.o.
 • PWSZ w Raciborzu
 • Zajazd Biskupi
 • Kampka
 • Margomedia - studio graficzne, projektowanie stron internetowych, reklama, druk
 • Ciepły dom
 • USG Ostrowicz
 • Hotel Racibor
Numery archiwalne
Pokaż listę wszystkich numerów »
Numer archiwalny Nasz Racibórz 27-2019-[541]
Nasz Racibórz 27-2019-[541]
dodano: 11.07.2019
Numer archiwalny Nasz Racibórz 26-2019-[540]
Nasz Racibórz 26-2019-[540]
dodano: 05.07.2019
Numer archiwalny Nasz Racibórz 25-2019-[539]
Nasz Racibórz 25-2019-[539]
dodano: 27.06.2019
Numer archiwalny Nasz Racibórz 24-2019-[538]
Nasz Racibórz 24-2019-[538]
dodano: 24.06.2019
Reklama
Dziś w Raciborzu
sobota | 20 lipca 2019 | 20:29
25.3°C
bezchmurnie
wiatr słaby 1.5 m/s
z kierunku północno-wschodniego
Ciśnienie:1015 hpa
Wilgotność:39%
Wschód słońca:04:59
Zachód słońca:20:47
niedziela
21.07.2019
26.4°C
19.2°C
poniedziałek
22.07.2019
23.8°C
16.2°C
wtorek
23.07.2019
22.6°C
17.8°C
Partnerzy portalu
 • Dentica
 • Euro Group
 • Roman Weiser
 • Nasz Racibórz - Nasza ekologia
 • Materiały RTK
 • Drukarnia
 • PWSZ Racibórz
 • PKS Racibórz od 09.07
Najnowsze oferty
Zobacz wszystkie
Tygodnik Nasz Racibórz
największy regularny nakład w powiecie raciborskim.
Co piątek w ponad stu punktach i największych zakładach pracy 10-13 tysięcy egzemplarzy gazety!
Kliknij i Czytaj wydanie cyfrowe »
Noworodki
Pokaż wszystkie »
Łukasz Piliński
15 lipca 2019, godz. 21:30
Łukasz Piliński
Łukasz Piliński urodził się 4 lipca 2019. O narodzinach synka informują rodzice Ksymena i Tomasz. Łukasz waży 4400 gram i mierzy 58 cm.
zobacz więcej »
Regulamin | Kontakt i reklama | Raciborska Telewizja Kablowa | Polityka PRYWATNOŚCI oraz dot. plików cookies | Akronis | Aktualności | Biznes | Drukarnia NaszRaciborz.pl | Ekologia | Felietony | Filmy | Baza firm | Foto na płótnie | Głubczyce | Gotowanie | Grud | Historia | Kącik dietetyka | Książki | Kultura i edukacja | Metamorfozy | Moda & uroda | Motoryzacja | Nabór do przedszkoli | Raciborski Rynek Nieruchomości | Noworodki | Raciborski Bazar | Ogłoszenia urzędowe | Patrol24 | PGL DOM | PK Racibórz | PRD | Raciborskie drogi do polskości | Rafako | SM Nowoczesna | Sport | Strony Partnerskie | Styl życia | Szpital Rejonowy | Telegraf | Turystyka | Wiara | Zdrowie | Zwierzęta
Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.
Klauzula informacyjna RODO - polityka prywatności.
Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek") w celu: administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Przejdź do serwisu